Tema
Debat

Renteaftalen mellem bankerne og pensionsselskaberne

Forsikring & Pension og Finansrådet har udarbejdet Aftale om betaling af morarenter ved overførsel af pensionsordninger mellem pengeinstitutter og pensionsselskaber. På denne side kan du hente aftalen og tilhørende bilag, samt oversigten over de pensionsinstitutter, som har tilsluttet sig aftalen.

Aftale om betaling af morarenter ved overførsel af pensionsordninger mellem pengeinstitutter og pensionsselskaber (Renteaftalen med pengeinstitutterne) regulerer bl.a., hvornår der skal betales morarenter ved for sen overførsel af en pensionsordning mellem et pengeinstitut og et pensionsselskab.

Pensionsoverførsler er kun omfattet af aftalen, når både pengeinstituttet og pensionsselskabet er tilsluttet aftalen.

Aftalen og EDI-systemet
Pensionsinstitutterne, der gennemfører pensionsoverførsler elektronisk via EDI-systemet, får renteberegningen automatisk leveret, hvis tidsfristen i Renteaftalen med pengeinstitutterne overskrides og både modtagende og afgivende pensionsinstitut var tilmeldt aftalen på det tidspunkt, hvor anmodningen om overførslen blev sendt.
Hvis begge parter (modtagende og afgivende pensionsinstitut) har tilsluttet sig Renteaftalen, men én eller begge parter ikke er tilmeldt EDI-systemet, sker overførslen i papirform uden om systemet. Derfor skal renteberegningen foretages manuelt af afgivende pensionsinstitut, hvis tidsfristen overskrides.
Har du brug for support kan du benytte dette link: Support EDI
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.