Tema
Debat

Assurandørvejledning

For at forbedre informationen til den forsikringssøgende er der udarbejdet en kundevejledning om afgivelse af helbredsoplysninger ved forsikringstegning. 

 

Assurandøren skal sikre, at den forsikringssøgende får kundevejledningen udleveret senest samtidig med, at den forsik-ringssøgende første gang anmodes om at afgive helbredsoplysninger. Assurandøren skal desuden sørge for at tilrettelægge salgsproceduren således, at den forsikringssøgende har mulighed for at gøre sig bekendt med kundevejledningens indhold i forbindelse med afgivelsen af helbredsoplysninger.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.