Tema
Debat

Forsikring og handicap

Der er en række regler, der beskytter bestemte grupper mod forskelsbehandling. Fælles for de regler er, at de indebærer, at det udgangspunkt om kontraktfrihed, der gælder i dansk ret om, at forsikringsselskaber frit kan bestemme, hvem de ønsker at tilbyde forsikring til, og på hvilke vilkår, er begrænset på forskellige områder, herunder i forhold til personer med handicap.

 

Det betyder, at i de tilfælde hvor en person med handicap ikke kan tilbydes forsikring på samme vilkår, som personer uden handicap, så skal det være sagligt, nødvendigt og rimeligt.

 

I praksis vil det ofte handle om, at personen med handicap har større risiko for at komme ud for bestemte skader, fx miste sin erhvervsevne, hvorfor det kan være både nødvendigt og rimeligt, at vedkommendes forsikring ikke svarer til den, der tilbydes personer, uden forhøjet risiko.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.