Tema
Debat

Nye overenskomster: Arbejdsgiverne betaler større del af pensionen

12. apr. 2023
De netop afsluttede overenskomstforhandlinger på FH/DA-området er godt nyt for danskernes pensionsopsparing, mener F&P. Arbejdsgiveren betaler fremover en større del af indbetalingerne, og samtidig får lønmodtagerne højere bidrag til fritvalgskonto og ATP.

Lønmodtagerne har netop stemt ’Ja’ til overenskomstaftalerne på FH/DA-området i den private sektor. Det betyder, at de kommende to års løn- og ansættelsesrammer er fastlagt for knap 600.000 fuldtidsansatte lønmodtagere. Udover forbedringer på fx løn og barsel, indeholder overenskomsterne også flere positive tiltag på pensionsområdet.

 

- Det har stor betydning både for pensionsopsparerne og for dansk økonomi, at arbejdsmarkedets parter også denne gang har haft fokus på betydningen af et stabilt pensionssystem. Og rigtig mange lønmodtagere vil fremover mærke i husholdningsbudgettet, at arbejdsgiverne betaler en større del af pensionsbidraget, så de selv skal betale mindre, siger Karina Ransby.


Overenskomstresultatet betyder, at arbejdsgiverne frem over betaler 10 pct. af pensionsbidraget, og lønmodtagerne kan nøjes med at betale 2 pct – hvor fordelingen før var henholdsvis 8 og 4 pct.

 

- Jo større pension den enkelte dansker har, jo bedre er mulighederne for et aktivt seniorliv. Men det gavner også de offentlige finanser, at vi sparer mere op selv og bliver mindre afhængige af offentlige ydelser, så alle vinder på en styrket pensionsopsparing, siger underdirektør Karina Ransby i F&P.


Der er særligt tre forbedringer for pensionsopsparerne:

 

Pensionsbidrag uændret, men ændret betaling
En del af lønstigningen for lønmodtagerne er udmøntet som en stigning i den del af pensionsindbetalingen, arbejdsgiverne betaler. Det betyder, at arbejdsgivers bidrag hæves med 2 procentpoint, og lønmodtagers bidrag reduceres med 2 procentpoint pr. 1. juni 2023. Det samlede bi-drag er uændret på 12 pct. af lønnen, men arbejdsgiverne skal fremover betale en større del af kagen.

 

Fritvalgskonto hæves
Frivalgskontoen (eller tilsvarende), som lønmodtagerne kan bruge til fritid, løn eller pension hæves med 2 procentpoint fra 1. marts 2024. Det betyder, at kontoen pr. 1. marts 2024 vil være på 9 pct. af lønnen, og at der derfor vil være yderligere muligheder for at sætte penge til side til pension.

 

ATP-bidraget vokser
Endelig hæves ATP-bidraget for første gang siden 2016. Fra 1. januar 2024 anbefaler DA og FH, at det samlede A-bidrag bliver 3.564 kr. om året, hvoraf medarbejderen betaler 1/3 af bidraget og arbejdsgiveren 2/3. Det er en stigning på 156 kr. for en fuldtidsansat.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.