Tema
Debat

F&P: Dårlige afkast i 2022 kan få betydning for danske pensionsopsparere

28. okt. 2022
Efter mange gode år på finansmarkederne ser 2022 ud til at blive et år med dårlige afkast. Det kan ramme pensioner med markedsrente, hvor både opsparing og udbetaling svinger med markedet. For mange pensionister vil det samlede fald i indkomst dog blive begrænset af, at folkepensionen udgør den største andel af indkomsten, og samtidig stiger det indkomstafhængige folkepensionstillæg, når den private pension falder. Situationen understreger dog, at danskerne skal kende egenskaberne ved deres pension, mener F&P.

Pensionsopsparingen har været hårdt ramt af store tab på næsten alle aktiver i 2022. Tabene i 2022 rammer pensionsopsparerne forskelligt, afhængig af det konkrete pensionsprodukt. Pensioner med gennemsnitsrente har typisk sikkerhed for en bestemt rente, mens pensioner med markedsrente i år kan opleve et negativt afkast.

 

- Krisen og de dårlige afkast i 2022 understreger, hvorfor det er så vigtigt, at danskerne kender mere til deres pensionsordninger. For både ens opsparing og udbetaling kan efter mange gode år nu blive påvirket af den økonomiske uro. Det afhænger dog af, hvilket pensionsprodukt og risiko, man har, siger adm. direktør Kent Damsgaard, F&P.

 

Pensionsopsparere, der har en markedsrente med middelrisiko og 15 år til pensionering, har i gennemsnit tabt 14 pct. i årets 3 første kvartaler. Pensionsopsparing er dog en langsigtet opsparing, og for samme gruppe har der været et gennemsnitligt årligt afkast på over 5 pct. de seneste 7 år – indregnet tabene i 2022.

 

- Langt de fleste pensionsopsparere i den erhvervsaktive alder har jo år til at indhente det tabte, før pensionsudbetalingerne starter. Men blandt pensionister, hvor udbetalingen er i gang, vil der være en gruppe, som vil opleve, at de kommende pensionsudbetalinger bliver mindre, siger Kent Damsgaard.

 

I Danmark er der i dag ca. 1 million folkepensionister, hvoraf ca. ½ million har en pensionsordning ud over folkepensionen. Ud af dem har ca. 180.000 en pension med markedsrente – og ca. 90.000 af dem vil ifølge F&P’s rundspørge kunne opleve, at deres udbetaling falder i 2023. Faldet i 2023 vil dog for mange blive afbødet af, at pensionsordningen ikke udgør hele deres indtægt, og at de offentlige pensionstillæg stiger for mange, hvis den private udbetaling falder.

 

- Det har selvfølgelig stor betydning for de pensionister, som vil opleve et fald i indkomsten. Men især for pensionister i lav- og mellemindkomstgrupperne vil faldet heldigvis blive opvejet af, at de samtidig modtager folkepension og pensionstillæg fra det offentlige, siger adm. direktør Kent Damsgaard.

 

Ifølge F&P’s typeberegninger betyder det, at eksempelvis en pensionist, som får fuldt pensionstillæg fra det offentlige, kun vil få et fald i disponibel indkomst på 1 pct., hvis deres pensionsordning falder med 10 pct.

 

- Det samspil mellem udbetalingerne viser styrken i det samlede pensionssystem, hvor der er en risikodeling mellem den skatte-finansierede pension og ens arbejdsmarkeds- eller firmapension, siger adm. direktør, Kent Damsgaard.

 

Pensionsordningerne er forskellige. Også blandt markedsrenteordningerne er der forskel, i det flere af markedsrenteordningerne har en udjævningsmekanisme, hvor noget af afkastet i de gode år gemmes til de dårlige, og derfor typisk ikke vil opleve fald i udbetalingerne. Det gælder også for gennemsnitsrenteprodukter, hvor afkastforskelle udjævnes, og hvor der kan være en garanteret ydelse.

 

- Det er vigtigt, at pensionskunderne kender deres pensionsordning – og ved, hvordan udbetalingerne kan svinge i takt med afkastene på finansmarkederne. Selskaberne stiller pensionsprognoser til rådighed for alle danskere, hvor der - ud over den forventede udbetaling - også vises en højere og lavere udbetaling. F&P vil snart offentliggøre et nyt benchmark-værktøj, hvor danskerne kan sammenligne risikoen på deres markedsrenteprodukter med et relevant branchegennemsnit, siger Kent Damsgaard.

 

Det er ikke nok at stille information og værktøjer til rådighed. Branchen skal også fange forbrugernes opmærksomhed og pirre deres finansielle nysgerrighed, understreger F&P-direktøren.

 

- Pension opleves som svært stof af mange danskere. Derfor samarbejder vi med Finanstilsynet om en kampagne med budskabet om, at markedsrentepensionerne både kan gå op og ned. I årets sidste kvartal kommer vi til at køre en fælles kampagne målrettet aldersgruppen 50+. Formålet er, at forbrugere kontakter deres selskab og får en bedre indsigt i deres opsparing og deres udbetalinger, slutter Kent Damsgaard.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.