Tema
Debat

Danskerne klagede mere under coronaen

Sidste år klagede 1.585 forbrugere over deres forsikringsselskab. Det er 223 flere klager end året før. Færre får medhold i deres klage. Det viser nye tal fra Ankenævnet for Forsikring.  

 

Nye tal fra Ankenævnet for Forsikring viser, at lidt flere danskere indgav en klage i 2020 sammenlignet med tidligere år. Selvom der er tale om en stigning, så sættes klagetallet på 1.585 i relief af, at forsikringsselskabernes kunder anmelder omkring 1,5 mio. skader om året.

 

Hertil kommer, at de danske forsikringsselskaber scorer højest, når det gælder kundetilfredshed i Norden. Det gælder også i forhold til andre finansielle virksomheder.

 

- Langt de fleste forsikringssager bliver løst hurtigt og i fuld enighed mellem selskabet og kunderne. Det er fortsat sjældent, at forsikringskunderne bliver så utilfredse, at de vælger at gå til forsikringsankenævnet for at få prøvet deres sag, siger underdirektør Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension.

 

For et par år siden var klagetallet nået helt i bund efter at være faldet støt og roligt igennem mange år. Nu er det så gået lidt op igen.

 

- Stigningen er ikke afgrænset til bestemte forsikringstyper, så det ser ud til, at danskerne mere generelt under coronanedlukningen har valgt at klage lidt mere end tidligere, siger Torben Weiss Garne.

 

Han peger på, at flere klager også kan hænge sammen med, at forsikringsselskaberne i 2020 ligesom andre virksomheder har været udfordret af coronanedlukninger. Medarbejdere har i perioder været sendt hjem, og de pludselige omstillinger kan have påvirket kundeoplevelsen af serviceniveauet i selskaberne.

 

Generel tendens

Forsikringsankenævnet har også registreret tendensen til, at danskerne generelt har været mere klageivrige i 2020.

 

-  Andre ankenævn har ligesom os oplevet, at der under coronanedlukningen er blevet klaget lidt mere end tidligere, siger Kim Sparlund, direktør i Ankenævnet for Forsikring.

 

- I forsikringsankenævnet klages der mest over ulykkesforsikring, ejerskifteforsikring samt livs-, arbejdsmarkeds- og pensionsforsikring. Som tidligere ligger også motor-, indbo,- bygnings- og rejseforsikring højt i statistikken over de forsikringer, forsikringskunderne vælger at klage over. I 2020 var der færre, der fik ret i deres klage i forhold til 2019, siger Kim Sparlund.

 

Danmark i front med kundetilfredshed

Danske forsikringsselskaber scorer højt, når det gælder kundetilfredshed i Norden. Det kan man se i den seneste nordiske EPSI-måling.

 

Danske forsikringskunder scorer deres forsikringsselskaber til 75,7 i EPSI-målingen af kundetilfredsheden i 2020. Dermed ligger Danmark helt i top sammenlignet med Sverige og Norge. Forsikringsbranchen i Danmark har med andre ord de mest tilfredse kunder i Norden.

 

I Danmark er det nemt som forbruger at klage over sit forsikringsselskab, og det er nemt at få indblik i klagestatistikken. Man kan se dem direkte på ankeforsikring.dk, men i øvrigt også på Forsikringsguiden.dk. Når man sammenligner dækning og priser på forbrugerforsikringer, indgår kundetilfredsheden med selskabet som en del af sammenligningen.

 

 

Klager i forsikringsankenævnet 1976 - 2020

 

Kilde: Ankenævnets årsberetning

 

 

Danske forsikringskunder de mest tilfredse i Norden

 

 

Kilde: EPSI Rating 2006 - 2020.

 

 

 

 

 

Kontakt


Rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 41 91 90 40
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.