Tema
Debat

Det er en kæmpeudfordring, som vi står over for i ældreplejen

20. maj. 2021
Kommentar: Danskerne lever heldigvis længere. Dagens tal fra Danmarks Statistik understreger dog, at samfundet står over for en kæmpe udfordring med stigende velfærdsudgifter på grund af flere ældre med plejebehov i fremtiden. Regeringen bør nedsætte velfærdspartnerskaber med alle, der kan bidrage til løsninger for at fremtidssikre velfærden, mener Forsikring & Pension.

Nyeste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viser, at der er udsigt til, at vi bliver flere og flere ældre. Hvor aldersgrupperne på 80 år og ældre ved indgangen til 2021 udgjorde knap 5 pct. af befolkningen, forventes denne andel at stige til omkring 10 pct. fra 2050 og frem. 

 

- Det er jo glædeligt, at vi lever længere i Danmark. Men udsigten til flere ældre danskere rummer også en klar økonomisk udfordring, for de ældste i befolkningen er også dem, som har det største plejebehov. Jo ældre vi bliver, jo flere af os har behov for både praktisk hjælp og personlig pleje, siger analysechef Andreas Østergaard Nielsen, Forsikring & Pension (F&P).

 

- Vores analyser viser, at blandt de 80-84-årige modtager en fjerdedel hjemmehjælp, mens det blandt personer over 90 år er lidt over halvdelen, som modtager hjemmehjælp. Det er en kæmpe udfordring, som vi står over for i ældreplejen, siger analysechefen.

 

Nedsæt velfærdspartnerskaber

Den demografiske udvikling i befolkningen lægger beslag på en stor del af det finanspolitiske råderum.

 

- Vi ved, at regeringen vil fremlægge en velfærdslov, så pengene følger med, når vi bliver flere ældre. Regeringen fremlagde i sidste måned en ny fremskrivning af det finanspolitiske råderum på 19,5 mia. kr. i 2025. Vores vurdering er, at Velfærdsloven vil lægge beslag på ca. halvdelen af det råderum, siger Andreas Østergaard Nielsen.

 

F&P foreslår derfor, at regeringen nedsætter velfærdspartnerskaber, som skal hjælpe med at finde løsninger på de store udfordringer, som vi står over for.

 

- Vi foreslår, at regeringen til efteråret nedsætter en række velfærdspartnerskaber med alle de dele af samfundet – offentlige og private, arbejdsmarkedets parter og diverse interessenter, der kan være med til at finde løsninger på, hvordan vi fremtidssikrer velfærden, siger Andreas Østergaard Nielsen.

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Analyse

Andreas Østergaard Nielsen

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.