Tema
Debat

Din pensionsopsparing holder hånden under dansk økonomi

Mere end 1.000 mia. kr. af danskernes pensionsopsparing er investeret i Danmark i danskernes velfærd, bolig og arbejdspladser. Det viser en ny investeringsstatistik fra Forsikring & Pension, der skaber større åbenhed og gennemsigtighed om, hvordan pensionspengene er investeret.

 

Den nye statistik viser, at danskerne gennem deres pensionsselskaber har investeret over kr. 1.000 mia. kr. i Danmark. Pensionsbranchens investeringer bidrager dermed til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark gennem investeringer i danske virksomheder.

 

- Pensionsbranchens investeringer i Danmark understøtter i høj grad danske virksomheder og arbejdspladser. De massive investeringer giver dansk økonomi en robusthed i svære tider som den aktuelle corona-krise og samtidig et stærkt grundlag for vækst og fremgang på længere sigt, siger Kent Damsgaard administrerende direktør i Forsikring & Pension.

 

Pensionsselskaberne investerer bredt. De er medejere både direkte og indirekte af fx shoppingcentre, hoteller og vindmølleparker. Samtidig ejer de aktier i en lang række virksomheder. Det kan fx være i medicinalindustrien. Og de investerer i fonde, hvor de sammen med andre investorer er med til at sikre kapital til iværksættere og vækstvirksomheder.

 

Hovedparten af pensionsbranchens investeringer i Danmark er placeret i stats- og realkreditobligationer, dernæst kommer ejendomme og danske aktier.

 

- Pensionsbranchens investeringer i Danmark er vigtige for det økonomiske kredsløb. Med branchens store beholdning af realkreditobligationer bidrager pensionsselskaberne til at finansiere den enkelte families køb af ejerbolig, mens den store beholdning af statsobligationer bidrager til at sikre staten en stabil finansiering, som ikke mindst her under corona-krisen har vist sig særdeles værdifuld, siger Kent Damsgaard.

 

- Pensionsbranchens investeringer i realkreditobligationerne gavner også virksomheders investeringer i kontorejendomme og produktionsbygninger, fx til energioptimering. Dermed bidrager pensionsbranchen også via obligationsmarkedet til både arbejdspladser og den grønne omstilling, siger Kent Damsgaard.

 

De 1.000 mia. kr., der er investeret inden for landets grænser, svarer til lidt mere end 1/3 af de samlede investeringer. Yderligere 1.800 mia. kr. er placeret i udenlandske aktiver.

 

Pensionsbranchen investerer over kr. 1.000 mia. kr. i Danmark

Anm.: Summen af de danske og udenlandske aktiver er i 3. kvartal 2020 kr. 2.883 mia.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af indberetninger fra pensionsselskaber

 

De danske investeringer er hovedsageligt placeret i stats- og realkreditobligationer, ejendomme og danske aktier

Anm.: Figuren viser kun de danske aktiver. Aktivklasserne ”Emerging markets aktier” og ”Emerging markets statsobligationer” er ikke vist i figuren, da de naturligt er 0, når kun danske aktiver er vist. ”Danske aktier” tilhører aktivklassen ”Globale aktier”. Summen af de danske aktiver er i 3. kvartal 2020 1.063 mia. kr.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af indberetninger fra pensionsselskaber

 

 

Kontakt


Klima, Solvens og Skat

Henrik Munck

Chefkonsulent
+45 41 91 90 73
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.