Tema
Debat

DR Kontant fortegner billedet af crashtest i forsikring

3. mar. 2022
Kommentar: DR Kontant handler i aften om, at forsikringsselskaber bruger test fra DanCrash til at afvise erstatninger med. Det er et meget fortegnet billede. Crash-testen står aldrig alene. Den udgør kun en lille del af en samlet helhedsvurdering.

Kontant sætter spørgsmålstegn ved de målemetoder, DanCrash anvender, når forsikringsselskaberne får lavet beregninger af de kræfter, der har været i spil, fx når en bil bliver påkørt bagfra ved lav hastighed.

 

Det er velkendt, at påkørsel bagfra også ved lav hastighed kan give forstuvninger i nakken. Nogle gange midlertidigt, andre gange vedvarende og med livsvarige smerter og tab af erhvervsevne til følge.

 

Der kan være meget på spil for skadelidte både helbredsmæssigt og økonomisk.

 

- Derfor skal forsikringsselskabet vurdere erstatningssagen på så objektivt og fuldstændigt et grundlag som muligt. Og derfor indgår en crashtest af fx en lavenergiulykke af og til i grundlaget. Men den er kun en del af en samlet vurdering i selskabets behandling af skaden og erstatningen. Den kan være en nødvendig del, men den står aldrig alene, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, F&P.

 

Forsikringsselskaberne bruger testen sammen med og som supplement til fx speciallægeerklæringer, læge- og sygehusjournaler, taksatorrapporter, billeder af køretøjerne og en række andre faktuelle oplysninger om uheldet.

 

Uvildig dokumentation

Forsikringsselskaberne bruger først og fremmest DanCrash-test i sager, hvor de vurderer, at et biluheld kun vanskeligt kan være årsag til en længerevarende sygeperiode eller varigt mén. Det sker for at sikre og teste, om forsikringsselskabernes vurdering er korrekt.

 

- Når forsikringsselskaberne bruger DanCrash til at gennemføre test, så er det fordi DanCrash-testen er et professionelt bud på uvildig dokumentation af kraftpåvirkninger ved bilulykker. Testen bruges da også både af forsikringsselskaber, skadelidte og deres advokater, politiet, retsvæsenet, retslægerådet m.fl., siger Pia Holm Steffensen.

 

I den samlede kommunikation med en skadelidt bør forsikringsselskabet være tydelig omkring, at en DanCrash-test kun er ét element blandt flere i en samlet afgørelse af skaden og dens konsekvenser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.