Tema
Debat

F&P efter stormflod: Akut behov for klimatilpasning

31. jan. 2022
Stormen i weekenden fik telefonerne til at gløde hos forsikringsselskaberne. Flere steder i landet var der alvorlige oversvømmelser og decideret stormflod. Det understreger, at klimahandling er nødvendig, mener F&P.

Flere skader vil tikke ind i de kommende dage, men status i dag mandag ved middagstid er, at der er indberettet 7.000 skader fordelt over hele landet. Det viser en rundspørge til en række forsikringsselskaber, som F&P har foretaget. Det tal vil vokse en del de næste dage i takt med, at kunderne får indberettet deres stormskader til forsikringsselskaberne.

 

Flere steder i landet har der været decideret stormflod med massive oversvømmelser. Det er Stormrådet, der på baggrund af indberetninger fra Kystdirektoratet endeligt afgør, om der har været oversvømmelser, der overstiger den såkaldte 20-års grænse – grænsen for erstatning til oversvømmelsesramte.

 

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod på følgende steder efter stormen Malik:

 

  • Mellem Juelsminde Havn og Kolding Havn
  • Mellem Bogense Havn og Assens Havn
  • Mellem Kerteminde Havn og Fåborg Havn
  • Mellem Hornbæk og Havnebyen på Sjællands Odde, inklusive Roskilde Fjord og Isefjord

 

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

 

Turbo på klimatilpasning

- Situationen understreger, at klimahandling er nødvendig. Vi har foreslået, at regeringen og Folketinget får sat turbo på at få skabt en national og prioriteret klimahandlingsplan med penge på finansloven til en klimatilpasningsfond for at sikre finansiering og initiativer på tværs af kommunerne, siger Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P – brancheorganisation for forsikring og pension.

 

- Stormen Malik er endnu et vink med en vognstand. Klimatilpasning bør have en helt anden prioritet, end vi har været vant til tidligere. Der er brug for, at alle kræfter sættes ind på at udpege og gennemføre de bedste værn mod ekstreme vejrbegivenheder. Vi skal ikke vente på, at skaderne sker, men forebygge i tide. Vi ser det som et overordnet samfundsmæssigt mål, at færrest mulige skal rammes af fremtidens uvejr. Det gælder, både når det drejer sig om stormflodsskader – oversvømmelser fra hav, fjord m.m. – som i dag dækkes af en offentlig skadefond - og de oversvømmelsesskader som følge af nedbør og skybrud, som er dækket af forsikringsselskaberne, siger Pia Holm Steffensen.

 

- Vi bidrager meget gerne til arbejdet. Forsikringsselskaberne kan fx levere skadedata tilbage i tiden, så man præcist kan se, hvor skaderne plejer at ske, og dermed hvilke indsatser der vil have den største effekt i fremtiden, Vi er i tæt dialog med Erhvervsministeriet om, hvordan en sådan dataudveksling kan ske, siger Pia Holm Steffensen.

 

- Vandet fra skybrud og stormfloder flyder på tværs af kommunegrænser og byer. Derfor er der behov for, at både planlægning og finansiering også sker på et nationalt niveau, tilføjer Pia Holm Steffensen.

 

 

FAKTA: Hvad gør man, hvis man har haft stormflod?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor man har sin brandforsikring. Det skal ske senest den 1. april 2022. Man skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte sit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får man besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

 

 

 

 

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.