Tema
Debat

Vækstmilliarderne ruller ikke rigtigt i DanmarkGlobaliseringen betyder, at danske virksomheder naturligt investerer i udlandet. Den modsatte vej går det noget trægt. Udenlandske virksomheder lægger sjældnere deres investeringsvej forbi Danmark, end vi investerer hos dem.


Det dokumenterer ny undersøgelse, som Forsikring & Pension offentliggør i dag på konferencen ”Hvordan får vi vækstmilliarderne til at rulle i Danmark?”.

Tallene viser, at investeringsgabet mellem danske investeringer i udlandet og udenlandske investeringer i Danmark nu er blandt verdens største. Det kan bl.a. ses i, at danske virksomheder har næsten lige så mange beskæftigede uden for landets grænser som inden for.

- Frem til finanskrisen 2007-2008 var vi gode til at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark, men siden er det gået tilbage, siger adm. direktør Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension.

- Det er bekymrende for væksten på længere sigt, at danske erhvervsvirksomheders investeringer i højere og højere grad går til udlandet. Investeringer er en forudsætning for beskæftigelse og værdiskabelse i både den enkelte virksomhed og i samfundet, siger Per Bremer Rasmussen.

- En vigtig pointe i vores undersøgelse er, at der ikke er mangel på kapital i Danmark, da virksomhederne har penge nok. Udfordringen er, at de vælger at placere en pæn andel af investeringerne i udlandet, siger Per Bremer Rasmussen.

Forsikring & Pension har sammen med Teknologisk Institut/Jysk Analyse stillet 1.118 danske virksomheder en række spørgsmål om deres investeringer. En tredjedel af virksomhederne, som har eller planlægger at investere i udlandet, tilkendegiver i analysen, at deres udenlandske investeringer til en vis grad kunne have været placeret i Danmark. Den tredjedel af virksomheder repræsenterer 20 pct. af de udenlandske investeringskroner.

- Begrundelserne for, at investeringerne alligevel endte i udlandet, er, at der er for meget offentligt bureaukrati, at skattereglerne er for komplekse, at lønningerne er høje, og at der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Her kunne vi i Danmark blive mere attraktive. Her ligger en vigtig opgave for politikerne, siger Per Bremer Rasmussen.

Mindre attraktive for udlandet

I internationale sammenligninger af erhvervsklimaet er Danmark samlet set røget betydeligt ned af ranglisterne siden finanskrisen. I 2007 og 2008 lå Danmark på en 3. plads på World Economic Forum’s rangliste. I 2017 er vi faldet til en placering som nr. 12.

- World Economic Forum’s analyse peger på, at i sammenligning med udlandet er de største udfordringer ved at skulle drive virksomhed i Danmark skatteregler og skatteforhold generelt, tunge administrative byrder og restriktive regler på beskæftigelsesområdet, siger Per Bremer Rasmussen.

Så også her er der noget at gøre.

Ind- og udadgående direkte investeringer 1999-2016


Kilde: Forsikring & Pension.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.