Tema
Debat

F&P om Klimarådets rapport: Fremryk udbygningen af vindmøller og energiøer

25. feb. 2022
F&P deler Klimarådets bekymring for, at det går for langsomt med den grønne omstilling. Klimarådet vil have mere elproduktion baseret på vedvarende energi for at Danmark kan nå klimamålene i 2030. Rådet begrunder det bl.a. med, at power-to-X-teknologien kræver store mængder vedvarende energi. Hvis ikke produktionen af grøn strøm følger med, vil brændstofferne ikke give en klimagevinst, lyder det fra Rådet. F&P opfordrer regeringen og Folketinget til få tempo og klarhed i rammerne for flere grønne investeringer.

Klimarådet har i dag lagt sin statusrapport frem. F&P anerkender – ligesom Klimarådet - regeringens og Folketingets indsats, men F&P støtter Klimarådets anbefalinger om at få fremrykket og udbygget den vedvarende energi, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling. Klimarådet fremhæver særskilt power-to-X, fordi den teknologi har potentialet til at fortrænge fossile brændsler i fx dele af skibs- og luftfarten. Klimarådet løfter her et advarselsflag: ”hvis ikke produktionen af grøn strøm følger med, vil brændstofferne ikke give en klimagevinst”

 

- Klimarådets advarsel er klar. Får vi ikke mere fart på udbygningen af havvind og energiøer, så risikerer vi, at andre fremtidige grønne teknologier kommer til at lide under det. Det gælder bl.a. power-to-X. Men vi har brug for nye teknologier for at nå vores klimamål, siger Tom Vile Jensen, underdirektør i F&P.

 

Han opfordrer bl.a. til at få sat skub i processen om udbuddet af energiøer og havvindmølleparker.

 

- Vi er bekymrede for forsinkelserne i udbuddet af energiøer og tilhørende havvindmølleparker. Så vi håber og opfordrer til, at der bliver sat skub i processen. Den nuværende situation i Ukraine gør kun behovet for at udbygge den grønne energi endnu mere presserende, siger Tom Vile Jensen, underdirektør i F&P.

 

Danmark skal frem mod 2030 reducere sin CO2-udledning med 10 mio. tons CO2. Det kræver store investeringer. I det finansielle klimapartner-skabs rapport fra 2020 vurderes det, at der mindst skal investeres for 600 mia. kr. i den grønne omstilling i Danmark frem mod 2030. Klimarådet oplyser, at det savner mere konkrete planer for de grønne projekter. F&P støtter klimarådets opfordring til, at de store samfundsmæssige investeringer bør blive diskuteret offentligt på et oplyst grundlag, også så de rette investeringsbeslutninger kan træffes i tide.

 

- Det omfattende investeringsbehov betyder, at de private investeringer skal spille en central rolle. Derfor er det afgørende, at de rigtige rammer for investeringerne kommer på plads så hurtigt, som muligt. Der er behov for snarlig klarhed om investeringsbehovet, hvis vi i tide skal realisere de store og vigtige investeringer i havvindmøller, energiøer, PtX m.v. og nå 70 pct målsætningen i 2030, siger Tom Vile Jensen.

F&P foreslår, at regeringen og Folketingets partier udarbejder en samlet investeringsplan for Danmarks grønne omstilling - herunder hvordan og hvornår centrale aktører kan være med til at finansiere de forskellige aktiviteter i omstillingen.

 

- Ligesom Klimarådet kan vi godt være bekymrede for, om planerne og udbygningen kommer hurtigt nok, hvis vi skal indfri vores høje fælles klimaambitioner. Foruden et boost til den grønne omstilling, er der også tale om tusindvis af nye eksportarbejdspladser, der er på spil, siger Tom Vile Jensen.

 

Ifølge Dansk Energi har Rambøll vurderet, at Danmark kan øge sine eksportgevinster med op til 36 mia. kroner i 2030. Det kan give en beskæftigelseseffekt på yderligere 35.000 årsværk, men det kræver, at Danmark lægger sig i toppen af det internationale Power-to-X marked. F&P understreger derfor behovet for, at der snarest muligt bliver enighed om en ambitiøs PtX-strategi, hvor der er tænkes bredt i brancher og teknologier – ikke bare CCS, men også CCU, så det enorme PtX-potentiale kan realiseres.

 

Den danske pensionsbranche har investeret for 248 mia. kr. i grønne teknologier, vindmøller og virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling. I alt 87 mia. kr. er investeret i Danmark.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Klima, Solvens og Skat

Tom Vile Jensen

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.