Tema
Debat

F&P: Kæmpe perspektiver for klima og vækst i elektrificering af Danmark

29. jun. 2021
Regeringen har i dag offentliggjort en strategi for elektrificering af Danmark. F&P mener, at elektrificeringen er afgørende for at nå både klimamål og skabe ny vækst og arbejdspladser i Danmark. Forsikrings- og pensionsbranchen står klar og opfordrer til samarbejde mellem offentlig og privat, så vi i Danmark samles og løfter opgaven i fælles flok.

- Vores branche investerer massivt i den grønne omstilling. Vi har forpligtet os til at nå grønne teknologiinvesteringer i hele verden på næsten 500 mia. kr. frem mod 2030. Vi har som branche en ambition om at være med hele vejen i Danmark på den nye strategi, for den grønne omstilling handler i dén grad om at lykkes med elektrificering af vores samfund, siger adm. direktør Kent Damsgaard, Forsikring & Pension.

 

- Vores medlemmer er klar til at investere og løfte udviklingen af alt fra vindmøllerne og energiøerne til Ptx-anlæg på land - og over elnettet og helt ud til ladestanderen, hvor forbrugeren ”tanker” elbilen, siger adm. direktør Kent Damsgaard.

 

Der skal ske store investeringer før Danmark kan nå målet med at reducere drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030. Som regeringen påpeger, så er fremtidens grønne Danmark i høj grad afhængig af vedvarende energi.

 

Der udestår et stort arbejde med at udvikle teknologierne og finde finansieringen, som klimaminister Dan Jørgensen også påpeger. Den nye strategi er et godt udgangspunkt for at få skabt de rette rammevilkår for virksomhederne, mener F&P.

 

- Som ministeren peger på, kan vi ikke udvikle nye teknologier eller udbygge infrastrukturen med et snuptag. Det kræver samarbejde på tværs af det offentlige, virksomheder, producenter og investorer. Kun på den måde når vi i mål med klimareduktionerne og løfter Danmark ind i et nyt grønt erhvervs-eventyr. Nu skal vi sikre os, at der bliver skabt de rigtige rammer, så alle parter får mulighed for at bidrage, siger Kent Damsgaard.

 

PtX-teknologi er et af de områder, der har et meget stort potentiale. Strategien ligger op til, at vi skal blive bedre til at lagre de store mængder grøn strøm, som vi i de kommende år producerer. Men PtX-strategien følger først sidst på året.

 

- PtX-teknologien er helt central for Danmark i den grønne omstilling og for en effektiv udbygning af vedvarende energi. Derfor håber vi på, at regeringen vil sætte fart på den del af indsatsen, siger Kent Damsgaard.

Læs mere om regeringens strategi


Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.