Tema
Debat

Kan værdien af alternative investeringer opgøres mere ensartet?

24. nov. 2020
Alternative investeringer – unoterede aktiver - giver høje, stabile afkast og udgør en stadig større del af pensionsbranchens investeringer. Der er ikke entydige regler for, hvordan værdien opgøres, og hvornår den evt. bør justeres. En arbejdsgruppe i Forsikring & Pension kigger på, om der kan skabes mere ensartede retningslinjer og øget transparens.

Unoterede aktiver fylder mere og mere i pensionsselskabernes investeringsunivers. Det skyldes bl.a., at deres værdi typisk er mere stabile end børsnoterede aktier samtidig med, at de giver et større afkast sammenlignet med traditionelle investeringer i obligationer. Det er klart i forbrugernes interesse, at en vis del af deres opsparing investeres på den måde. 

Unoterede aktiver spænder meget vidt - over vindmølleparker til havs og på landjorden til energiforsyning, vejanlæg, havne og lufthavne, ejendomme og andet.

Fælles for alternative investeringer er, at de ikke handles på et marked, hvor man dagligt kan aflæse værdien af de enkelte investeringer. 

- Det er ikke muligt at opstille klare regler for, hvordan unoterede aktiver skal værdiansættes. Der er rigtig mange forskellige aktivtyper, risikoprofiler og investeringsstrukturer. Pensionsselskabet må i stedet løbende værdiansætte på baggrund af udvikling i markedsforhold eller andre forhold ved den enkelte investering. I sidste ende er det ledelsen i de enkelte selskaber, der skal stå på mål for værdiansættelsen. Lovgivningen er meget klar på det punkt, siger vicedirektør Jan V. Hansen, Forsikring & Pension.

- Vi vil gerne sikre forbrugerne så meget klarhed om de alternative investeringer som muligt. Derfor er vi sammen med pensionsselskaberne i gang med at undersøge, om der på tværs af pensionsselskaber kan skabes øget transparens om ændringer i selskabernes værdiansættelse (reprisning), siger Jan V. Hansen.

Forsikring & Pension arbejder sammen med medlemsselskaberne på en model for brancheretningslinjer, som indebærer, at der skal være øget transparens om:


1) Under hvilke markedsbetingelser, det enkelte selskab repriser sine unoterede aktiver

2) Hvordan selskabet repriser unoterede aktiver.


Arbejdet forventes færdigt i foråret 2021.

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.