Tema
Debat

Langt flere danskere bliver ramt af storm- og vandskader

Stormskader anmeldt til forsikringsselskaberne steg med 38 pct. i 2020, og vandskader med 10 pct. viser en ny årlig opgørelse fra Forsikring & Pension. Samlet set udbetalte forsikringsselskaberne 7,8 mia. kr. i erstatninger efter skader på bygninger og løsøre sidste år.  

 

Mange danskere mærkede konsekvenserne af voldsomt vejr i løbet af 2020. Stormskader anmeldt til forsikringsselskaberne steg markant med 38 pct. og vandskader med 10 pct.

 

- Der var især fire storme i februar og marts, som var kraftige nok til at komme på DMI’s stormliste, og som fik antallet af storm- og vandskader til at vokse i skadestatistikken, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, Forsikring & Pension. 

 

Til gengæld blev der i 2020 anmeldt en del færre skader efter tyveri, hærværk og brand.

 

- Vi ser et fald i antallet af tyverier og hærværk på 24 pct. Det, ved vi, skyldes nedlukningen på grund af corona, hvor vi særligt sidste forår pludselig var hjemme i vores boliger næsten uafbrudt. Det gav indbrudstyvene svære betingelser. Antallet af tyverier var historisk lavt i 2020, og samtidig var der mindre vold og hærværk i nattelivet, som var lukket meget ned. Det er en væsentlig forklaring på, at antallet af den type skader tog et yderligere dyk sidste år, siger underdirektør Pia Holm Steffensen, Forsikring & Pension.

 

Samlet set et lille fald i erstatninger

Skadestatistikken fra Forsikring & Pension viser et lille fald i udbetalte erstatninger på skade på bygninger og løsøre på godt 100 mio. kr. fra 2019 til 2020. Det er et fald fra 7,9 mia. kr. i 2019 til 7,8 mia. kr. Det svarer til et fald i de samlede erstatninger på 1,4 pct.

 

Overordnet set er de udbetalte erstatninger i 2020 nogenlunde på niveau med året før. Der er et lille fald i de samlede erstatninger fra 7,9 mia. kr. til 7,8 mia. kr. Vi ser et lidt større fald i antallet af skader på 4 pct. Tendensen til færre skader, som vi har set over de seneste fem år, fortsætter. Men det skal ses i lyset af, at der er flere end 500.000 skadessager om året, siger Pia Holm Steffensen.

 

De to store forsikringsområder er brand- og vandskader, som tilsammen står for 2/3 af alle erstatningerne. De to områder har ikke på samme måde som tyveri, været påvirket af corona, og de samlede erstatninger var næsten på niveau med 2019. Der har dog været modsatrettede bevægelser på begge områder.

 

Antallet af brandskader faldt faktisk med 30 pct. sidste år, og det er særligt trukket af et fald på private hus- og indboforsikringer. Det modsatte gælder vandskader, som der var 8 pct. flere af.

 

- Faldet i antallet af skader gør sig ikke altid gældende, når vi ser på erstatningsudbetalingerne, som på nogle punkter stort set er uændret sammenlignet med 2019. Det hænger bl.a. sammen med coronaen, hvor udgifter til arbejdsløn og materialer er vokset markant, slutter Pia Holm Steffensen.

 

 

Skadestatistik 2006 - 2020

 

Kilde: Forsikring & Pension 2021

 

 

Erstatninger 2006 - 2020

Kilde: Forsikring & Pension 2021

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.