Tema
Debat

Misforståelse i Børsen: Garantifond udbetaler selvfølgelig efter reglerne

29. jul. 2022
Kommentar: I en artikel i Børsen forlyder det, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skulle have foretaget fejlagtige udbetalinger af præmier. Børsens udlægning beror på en klar misforståelse. Udbetalingerne er sket i henhold til politisk aftale.

I en artikel i Børsen fredag den 29. juli forlyder det, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skulle have foretaget fejlagtige udbetalinger af præmier i forbindelse med byggeskadeforsikringer og Alpha Insurance og Qudos Insurances konkursbo.

 

Børsens udlægning beror dog på en klar misforståelse, da udbetalingerne fra Garantifonden konsekvent er sket i henhold til den politiske aftale, der er indgået.

 

- Garantifonden har hele tiden administreret udbetalingerne i overensstemmelse med loven, hvilket hverken myndigheder eller revisionen (den interne, den eksterne eller Rigsrevisionen) har sat spørgsmålstegn ved, siger underdirektør Torben Weiss Garne fra F&P, der også er direktør for Garantifonden.

 

- Jeg forstår godt den kritik, som Børsen beskriver, hvor bygherrer har kunnet få tilbagebetalt deres præmie, uden der var krav om, at de samtidig skulle sikre deres kunder. Men det er en konsekvens af den politiske aftale kombineret med den oprindelige lov. Garantifondens rolle er i sagens natur at administrere efter reglerne i loven, siger Torben Weiss Garne.

 

Garantifondsloven

Det følger af § 5 i garantifondsloven, at fonden dækker forsikringstagernes præmier (med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police). Det fremgår endvidere af den politiske aftale af 2. maj 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om håndtering af kunder i Qudos Insurance A/S med ejerskifte- og byggeskadeforsikringer, at:

 

”Forsikringstagere med en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring i Qudos Insurance A/S dækkes i henhold til den gældende lovgivning på tidspunktet for selskabets konkurs. Det betyder, at forsikringstagerne vil få dækket erstatningskrav, der er anmeldt til Garantifonden senest seks måneder efter selskabets konkurs. Derudover vil Garantifonden refundere præmie for den resterende del af forsikringsperioden med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police. Forsikringstagerne kan anvende denne restpræmie til at tegne ny forsikring, hvis de ønsker det.”

 

Det fremgik endvidere af lovens bemærkninger, at ”For byggeskadeforsikringer er det byggefirma, der oprindeligt har tegnet og betalt forsikringen (bygherren), der får restpræmien retur. Dermed er der for byggeskadeforsikringer intet sammenfald mellem forsikringstageren, i dette tilfælde bygherren, og den sikrede, i dette tilfælde boligejeren”).

 

- På tidspunktet for Qudos’ konkurs var der ikke noget krav til bygherren om, at bygherren skulle gentegne byggeskadeforsikring, hvis forsikringsselskabet gik konkurs. Dermed kunne bygherren selv vælge, hvad den udbetalte præmie fra fonden skulle bruges til. Det har vi som garantifond nødvendigvis skullet forholde os til og administrere efter, siger Torben Weiss Garne.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.