Tema
Debat

Forsikring & Pension på Folkemødet 2019

28. maj. 2019
Program for Forsikring & Pensions folkemødedebatter

Kom forbi til en af vores spændende debatter om dataetik, fremtiden ældreservice, den kommende pensionsalder og ansvarlige investeringer.
Vi ses i Forsikring & Pensions telt. Vi ligger hvor vi plejer ved havnen, G3.

 

Torsdag d. 13. juni kl 14:30

Dataetik – hvor går grænsen for cool og creepy?

Teknologien opsamler data om os. Må vi bruge dem hvis dataetikken er i orden –for forbrugerne skyld

Vores branche har altid brugt data til at pulje og vurdere risici, men hvor langt må vi gå. Befolkningen forventer at data op-bevares og behandles forsvarligt. Dataetik skal naturligvis være i top. Men hvor skal vi lægge barren?

Branchen er klar med principper for dataetik – men er politikere også klar til at give branchen mulighed for at bruge data til gavn for forbrugerne?

Panel

 • Christina Egelund, Politisk ordfører Liberal Alliance
 • Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet
 • Rikke Hvilshøj, DANSK IT
 • Mikkel Holm Sørensen K7
 • Thomas Brenøe, vicedirektør Forsikring & Pension

 

Torsdag d. 13. juni kl 16:30

Teknologien revolutionerer din bil – Men hvem ejer data?

Er forbrugerne ved at tabe kampen om retten til egne bildata? Og hvad er konsekvenserne?

'Connected cars’ er i fuld gang med at indtage de danske veje; altså biler, der automatisk sender informationer fra bilens computere til omverdenen.
Men forbrugeren er ved at tabe kontrollen over data og bildata er for nuværende ikke omfattet af GDPR.
Vi sætter spot på et af de områder, hvor digitalisering og teknologi rykker allermest, men hvor debatten er mindst.
Kom om hør, hvordan fremtiden på bilmarkedet ser ud! OBS - AFHOLDES I TELT C30 PÅ CIRKUSPLADSEN HOS SMVdanmark.

 

Fredag d. 14. juni kl 11:30

Fremtidens tilbagetrækning – hvordan ser den ud?

Skal vi senere eller tidligere på pension? Vi tager en status på pensionsdebatten.

Der er netop indgået en ny aftale om seniorpension mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre efter måneders politisk debat.
Den nye aftale betyder, at flere nedslidte kan få den nødvendige økonomiske støtte til at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end hidtil.
I branchen er vi særligt fokuserede på, hvordan aftalen på sigt kommer til at spille sammen med de private pensioner. Derfor vil vi gerne diskutere fremtidens tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Panel

 • Jacob Holbraad, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Lizette Risgaard, formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Per Bremer Rasmussen, adm. direktør, Forsikring & Pension

 

Fredag d.14. juni kl 15:00

Hvordan møder vi fremtidige ældres krav til service?

Fremtidens ældre har flere penge og vil have høj service. Kan private supplere det offentlige?

I Danmark har vi i dag et system, der supplerer den offentlige velfærd. Vi bygger på en aftale model der er udarbejdet af arbejdsmarkedets parter. Men spørgsmålet er, om vi vil få en større rolle i fremtiden, set i lyset af, at vi vil have færre ressourcer til at servicere de ældre. Vores branche kan se mange muligheder i at bygge oven på med f.eks. velfærdsydelser til de ældre.
Vi kommer fremover til at opleve, at mange pensionister vil have en højere disponibel indkomst end tidligere tiders pensionister. Det skyldes blandet andet, at deres generation var den første, der begyndte at indbetale til arbejdsmarkedspensionerne. Vi vil også opleve, at deres krav til service vil være betinget af en tilsvarende høj disponibel indkomst.

Vil det være muligt i fremtiden at bygge oven på det eksisterende serviceniveau, som vi kender det i dag med private forsikrings- og pensionsløsninger? Skal vi tillade det? Hvordan skal samfundet håndtere en sådan situation fremadrettet?

Panel

 • Martin Dam, borgmester i Kalundborg, Venstre
 • Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet
 • Lars Bonde, direktør, Tryg

 

Lørdag d. 15. juni kl 15:00

Afkast eller ansvarlighed? Pensionsselskaber vil begge dele. 

Hvordan skal pensionsbranchen forene ansvarlighed og samtidig sikre hensynet til kundernes afkast?

Er der et reelt dilemma?
Det nuværende lavrentemiljø giver nye, investeringsmæssige udfordrin-ger, men også muligheder for gennem unoterede investeringer at drive den grønne omstilling samt bidrage positivt til FN’s 17 Verdensmål. Vi skal diskutere, om der er reguleringsmæssige snubletråde, som gør lang-sigtede investeringer i unoterede aktiver vanskeligere.

Panel

 • Jarl Krausing, international chef, Concito
 • Torben Møger, direktør, PensionDanmark
 • Allan Polack, direktør, PFA

 

Forsikring & Pension er også med i en debat uden for vores eget telt:

Lørdag d. 15. juni kl 12:00

Har vi løst problemet med ungdomskriminalitet?

Arrangør: Børnerådet, Fonden for Socialt Ansvar/Natteravnene, Det Kriminalpræventive Råd, Landsforening for Ungdomsskoleledere, Socialpædagogernes Landsforbund
B17 - Det Kriminalpræventive Råd (DKR)

Børn, der begår kriminalitet, skal hjælpes og ikke kun stilles til ansvar. Reformen mod ungdomskriminalitet betyder, at børn fra 10-17 år nu bliver stillet for et Ungdomskriminalitetsnævn, hvis de er mistænkt eller dømt for kriminalitet.  

Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension samt fungerende formand for Det Kriminalpræventive Råd

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.