Tema
Debat

Nedsæt velfærdspartnerskaber til efteråret!

6. mar. 2021
Sådan lyder opfordringen fra Forsikring & Pension til regeringen. Forbilledet er de 13 klimapartnerskaber. Velfærdspartnerskaberne skal finde nye og fælles løsninger til at sikre fremtidens velfærd.

Den offentlige velfærd er kernen i vores velfærdssamfund, og coronakrisen har sat særligt lys på, hvor stor en rolle den offentlige velfærd i form af sundhed, daginstitutioner m.v. er for vores alle sammens hverdag. Den offentlige velfærd er også under et stort pres – både af udsigten til langt flere plejekrævende borgere og af stigende forventninger fra borgerne.

Og det økonomiske pres på velfærden er ikke blevet mindre, efter at coronakrisen har ramt Danmark og gjort et kæmpe indhug i statskassen og dansk økonomi.

Den danske forsikrings- og pensionsbranche foreslår regeringen – efter forbillede fra de 13 klimapartnerskaber – at nedsætte en række velfærdspartnerskaber, der kan finde nye og fælles løsninger til at sikre fremtidens velfærd.

- Danmarks velfærd vil komme under stigende pres i de kommende år, hvor der vil komme markant flere ældre borgere, som har brug for hjælp og pleje. Det er en kæmpe udfordring og opgave, som vi alle bør været optaget af at finde svarene på. Derfor foreslår vi, at regeringen til efteråret, når hverdagen forhåbentlig er mindre ramt af corona-krisestyring, nedsætter en række velfærdspartnerskaber med alle de dele af samfundet – offentlige og private, arbejdsmarkedets parter og diverse interessenter, der kan og vil være en del af løsningen, siger adm. direktør Kent Damsgaard fra Forsikring & Pension.

 

Sammen om løsninger

Pensions- og forsikringsbranchen supplerer allerede i dag den offentlige velfærd på en række områder – mest kendt på pensionsområdet, hvor et stort flertal af danskerne har en pensionsordning, der bygger oven på folkepensionen.

Tilsvarende er det oplagt at undersøge, om vi kan gøre noget tilsvarende på andre velfærdsområder eller tænke andre spændende løsninger, hvor den offentlige og den private sektor kan arbejde sammen om løsninger, der er til gavn for danskerne.

- Der er ganske enkelt brug for at finde nogle grundige svar på, hvordan vi fremtidssikrer vores velfærdssystem i Danmark, så modellen kan bære – også om 10, 20 og 30 år. Og det, mener vi, er en fælles opgave. For at sikre at det offentlige kan levere kernevelfærd af høj kvalitet, bliver vi nødt til at diskutere, hvordan de solidariske ordninger, der ligger i en rand uden om kernevelfærden, og som vi i forsikrings- og pensionsbranchen tilbyder, kan udvides. Det bliver der i stigende grad brug for, siger adm. direktør Kent Damsgaard.

Ifølge Forsikring & Pension skal de nye velfærdspartnerskaber – præcis som regeringens klimapartnerskaber har gjort det – sammen udvikle ideer og svar på, hvordan vi sikrer fremtidens velfærd.

- På klimaområdet har regeringen nedsat partnerskaber i erkendelse af, at opgaven og ambitionerne er så omfattende, at det kræver fælles løsninger – og fælles ideer. Men præcis det samme gælder jo velfærden, hvor vi er nødt til at finde løsningerne i fællesskab. Debatten bliver i dag hurtigt meget ideologisk og med fokus på forskellene. Vi bliver nødt til i stedet at få skabt et rum til dialog, hvor vi tænker i fælles løsninger og partnerskaber. Alternativet er, at kernevelfærden bliver udsat for stadig større pres. Og her er det ikke de stærkeste, der taber mest, men de svageste, siger Kent Damsgaard.

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.