Tema
Debat

Ny ældreplejemodel øger borgernes medbestemmelse

5. sep. 2022
Ældrelovsarbejdet har vist, at der er bred opbakning til at gå i retning af hollandsk ældreplejemodel. En ny visitationsmodel bliver nøglen til at imødekomme borgernes behov med en stærk offentlig ældrepleje og gode muligheder for privatfinansierede tilkøb. F&P opfordrer til, at næste skridt bliver nedsættelsen af et velfærdspolitisk partnerskab, hvor rapportens ideer kan omsættes til praktiske og fælles løsninger.

Visitation til plejeydelser via et centralt kontor i kommunerne fungerer ikke. Rapporten skitserer derfor forskellige veje til at flytte beslutnings-kompetencen ud til dem, der står hos borgeren. Det kan sætte fagligheden fri og øge borgerens medbestemmelse.

 

- Rapporten peger på, at vi i Danmark tager et stort skridt i retning af den hollandske ældreplejemodel, hvor beslutningerne træffes tæt på borgeren af selvstyrende teams. Nu bør der ses på, hvordan dette kan understøttes med en god finansieringsmodel, der passer til. Her tror jeg, vi kan lære rigtigt meget ved at se til Holland og Tyskland, udtaler underdirektør i F&P, Karina Ransby.

 

- Hvis vi får skruet en ny visitations- og finansieringsmodel rigtigt sammen, kan det ikke bare løse mange af udfordringerne i den kommunale ældrepleje, men også give borgerne helt nye muligheder for at supplere med forsikrings- og opsparingsbaserede løsninger”, udtaler Karina Ransby.

 

Ældrelovsrapporten beskriver også et massivt behov for senior-, ældre- og plejeboliger samt behov for nytænkning af boligformer.

 

- Vi er helt enige i, at der er et enormt behov for nye boliger, der passer til den aldrende befolkning og glade for, at rapporten peger på øget samarbejde med pensionsselskaber som en af vejene frem. Vi foreslår, at der nedsættes et nyt partnerskab for velfærdsbyggeri, som kan fremme dialog, vidensdeling og hjælpe politikerne med at fjerne nogle af de mange lovgivningsmæssige benspænd, slutter Karina Ransby.

 

F&P har deltaget i arbejdet med ældrelovsrapporten med en repræsentant i ekspertgruppen om selvbestemmelse og valgfrihed.

Læs afrapporteringen fra Socialministeriet her


Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.