Tema
Debat

F&P: Nye initiativer skal synliggøre risikoen i pensionsprodukter

12. jan. 2022
F&P har sammen med sine pensionsmedlemmer udarbejdet en ny model for risikomærkning, hvor den enkelte dansker kan se sin risikoprofil i sit eget pensionsselskab og sammenligne med andre selskaber. Den nye online-løsning indføres i løbet af 2022, hvor F&P ligeledes vil igangsætte sammen med Finanstilsynet – og med opbakning fra Erhvervsministeriet – en indsats for at klæde danskerne endnu bedre på, når det kommer til at forstå pensionsopsparing og konsekvenserne af at investere med og uden garantier.

Danskernes pensionsopsparing rundede med udgangen af 2020 3.800 mia. kr., hvor en stadig stigende andel er markedsrentebaseret. Derfor lancerede branchen i 2018 en række initiativer, som viser kunderne risikoen på deres pensionsopsparing. Et af initiativerne – faste risikogrænser for markedsrenteprofiler med navnene høj, mellem og lav – har dog vist sig at være meget svært at få til at fungere i praksis. Faste risiko-grænser tager heller ikke højde for, at forskellige forbrugere har forskellig risikoappetit og -kapacitet. Selskabernes muligheder for at innovere og tilpasse produkterne til kundernes behov bliver derfor også låst.

 

Som konsekvens har branchen nu udarbejdet en alternativ løsning, hvor de hårde risikogrænser afløses af en webbaseret benchmark-løsning. Her kan pensionsopsparerne holde ordningen i sit eget pensionsselskab op mod de øvrige pensionsselskabers ordninger, og se hvor de ligger på risikoskalaen.

 

- Pensionsselskaberne gør en stor indsats i at sikre, at den enkelte dansker har den bedst mulige pensionsopsparing. Og det er der allerede i dag gode værktøjer til. Nu bliver det så også muligt at sammenholde risikoen på den enkelte pensionsopsparing med tilsvarende ordninger i andre pensionsselskaber, siger Kent Damsgaard.

 

Sammen med den nye risikomærkning vil branchen fortsat give kunderne overblik over deres risici ved hjælp af prognoser suppleret med højt og lavt afkast - og et nyt risikotal, der viser, hvad kunden højst kan risikere at tabe det kommende år.

 

F&P vil ligeledes i løbet af 2022 sammen med Finanstilsynet igangsætte et arbejde, der skal styrke danskernes indsigt i risiko og betydningen for deres pensionsopsparing, afkast og pensionen, der så udbetales i alderdommen.

 

- Det er vigtigt for os, at den enkelte dansker kan forstå og forholde sig til sin pensionsopsparing og den tilknyttede risiko. Man skal forstå, hvad det betyder, om man har en opsparing med et forventet lavere, men mere sikkert afkast eller et højere, men til gengæld mere usikkert afkast. Derfor ser jeg meget frem til, at vi sammen med myndighederne kan tage initiativ til i øjenhøjde at klæde danskerne endnu bedre på til at forstå deres pension, siger Kent Damsgaard.

 

F&P har løbende haft dialog med Erhvervsministeriet om brancheinitiativerne. Der har ligeledes været dialog med Forbrugerrådet Tænk om de kommende justeringer. I forlængelse af dialogen har F&P orienteret erhvervsministeren, som har kvitteret for den nye benchmark-løsning.

 

Arbejdet med at udvikle løsningen går nu i gang og vil være online tilgængelig i løbet af 2022. Den eksisterende ordning med risikomærkning fortsætter, indtil den nye model er færdigudviklet og klar til brug.

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Kent Damsgaard

Adm. direktør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.