Tema
Debat

Pensions- og forsikringsselskaber brugte personobservationer i 75 ud af 170.000 sager

11. maj. 2023
Pensions- og forsikringsselskaber brugte sidste år personobservation i alt 75 gange ud af de ca. 170.000 sager, der hvert år anmeldes. Det sker alene i de særlige sager, hvor der er mistanke om svindel. Samtidig skærper branchen det fælles kodeks, der sætter rammerne for brug af personobservation.

75 gange har et forsikringsselskab i 2022 anvendt personobservation ved undersøgelse af forsikringssager. Det skete 100 gange i 2021. Det viser en rundspørge blandt et udsnit af medlemmer af F&P – brancheforening for forsikrings- og pensionsbranchen og tallet skal holdes op mod, at der hvert år anmeldes 170.000 personforsikringssager. 

 

- Personobservation kan være et nødvendigt værktøj, men heldigvis kun i de meget sjældne sager, hvor et forsikringsselskab har mistanke om decideret svindel. Og når det samlede antal er så lavt, vidner det om, at branchen har haft stort fokus på at sikre, at personobservation kun må foregå, når det er berettiget, siger Thomas Brenøe, vicedirektør, F&P.

 

Senest har branchen revideret sit ”Kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager”. Det følger op på det kodeks, der dannede grundlag for lovgivning på området i 2020.

 

- Hele forsikringssystemet bygger jo på gensidig tillid mellem kunde og selskab, så i branchen er vi optaget af at opstille helt klare rammer for, hvordan vi efterforsker forsikringssvindel. Etik og retssikkerhed skal være i orden, men svindel er altid på bekostning af det ærlige flertal, der i sidste ende betaler for svindlerne. Så svindel skal afsløres, siger Thomas Brenøe.

 

I henhold til det reviderede kodeks, vil kunder få adgang til at klage over personobservation via forsikringsselskaberne, og klagerne skal årligt fremgå af en statistik på F&P’s hjemmeside. Samtidig indføres der en ny fælles certificeringsordning i løbet af 2023 for de medarbejdere i selskaberne, der foretager personobservation, så det sikres, at de efterhånden omfattende og komplekse regler, der gælder på området, bliver formidlet og efterlevet.

 

Endelig skal selskaberne – evt. ved hjælp af udtalelser fra læger – fortsat have fokus på og vurdere, om observation af en person er lægeligt og etisk forsvarligt.

 

- Der er ingen tvivl om, at branchen ønsker at lægge nogle ret faste rammer ned over området. Men anvendt inden for rammerne kan personobservation være en brugbar måde at opdage forsikringssvindel, hvor bare én sag kan løbe op i millioner af kroner. Til stor gavn for de ærlige kunder, siger Thomas Brenøe.

 

Det reviderede kodeks vil være fuldt indfaset ved udgangen af 2023, når den nye certificeringsordning er etableret. F&P vil på deres hjemmeside arbejde for yderligere oplysning om området og om de overvejelser, der ligger til grund for det nye kodeks.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Thomas Brenøe

Vicedirektør, cand.jur.
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.