Tema
Debat

Regeringens digitaliseringsstrategi kæmper med at blive bredere end de offentlige løsninger

5. maj. 2022
Regeringens nye digitaliseringsstrategi sætter digitale fodaftryk de rigtige steder, men kun få initiativer går videre end den offentlige sektor. Strategien kæmper som tidligere fælles offentlige strategier med at blive bredere end de offentlige løsninger, mener F&P.

I dag har regeringen lanceret sit bud på en digital strategi for Danmark. Den rummer rigtig mange gode digitale tiltag for fx offentlig databrug, klima og dataetik, som vil rykke de digitale milepæle i den offentlige sektor.

 

- Der er mange gode tiltag i regeringens digitaliseringsstrategi med indsatser på fx klima, organisering af data og dataetik. Det er en ambitiøs strategi, der på flere områder vil bidrage til at fastholde Danmarks digitale førertrøje i den offentlige sektor, siger Sigrid Floor Toft, digitaliseringspolitisk chef, F&P.

 

- Selvom temaet er ’Sammen om den digitale udvikling’, så fokuserer strategien ret isoleret på at styrke den digitale sammenhæng i den offentlige sektor. Det lugter lidt af ’sammen hver for sig om den digitale udvikling’, og det er ærgerligt, da en bredere tilgang kunne give oplagte forbedringer for borgere og virksomheder, siger Sigrid Floor Toft.

 

Strategien har selvfølgelig tiltag, som rækker ud over den offentlige sektor - blandt andet på klima - men også i forhold til at styrke dataetikken i virksomhederne, hvor man vil styrke Dataetisk Råd og den virksomhedsrettede indsats.

 

Digitaliseringen stopper ved kanten af den offentlige sektor

Den offentliggjorte digitaliseringsstrategi er regeringens forløber for en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der er er en flerårig aftale mellem stat, kommuner og regioner, som forventes at lande senere i år.

 

- Hvis vi tager et par konkrete nedslag i regeringens strategi, så ser vi overskrifter som ’Bedre adgang til sundhedsdata’, let og tryg administration af samtykke og fuldmagter. Det er positive elementer, som er efterspurgt, men fælles for dem alle er, at erhvervslivet ikke er nævnt, siger Sigrid Floor Toft.

 

Borgernes digitale rejser vil i mange tilfælde også skulle passere en virksomhed. Et eksempel er en borger, der skal have udbetalt erstatning for erhvervsevnetab og derfor skal videregive sine oplysninger fra de offentlige løsninger til et forsikringsselskab. Her oplever borgerne ofte, at den digitale brugerrejse kortsluttes, fordi dele af rejsen stadig foregår på papir og derfor kræver ”print og scan”.

 

- Her går muligheder tabt, fordi man isolerer løsningerne i regeringens strategi til de offentlige systemer. Man ser ikke på mulighederne for at give borgerne ejerskab over egne data hos det offentlige og tænke ind, at det også skal være let at få data ud af de offentlige systemer, siger Sigrid Floor Toft.

 

- Det er et område, der også har manglet fokus i de tidligere digitaliseringsstrategier, så vi håber på, at der kommer fokus på dette, når vi senere på året får udmøntet regeringens strategi i den fælles offentlige strategi, tilføjer Sigrid Floor Toft.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.