Tema
Debat

Slip pensionen fri: Serviceeftersyn af tilbagetrækningsordninger bør tænkes sammen med fleksible pensioner

23. maj. 2023
Regeringen lægger op til et serviceeftersyn af tilbagetrækningsordninger og - muligheder for de 60+-årige. I den sammenhæng er det oplagt, at politikerne også åbner for, at pensionsordninger kan starte udbetaling 5 år før folkepensionsalderen.

Regeringen har foreslået oprettelsen af en permanent trepartsinstitution, hvor FH, DA og regeringen kan drøfte vigtige politikområder. Ar-bejdsudbud, seniorpension og tidlig pension (Arne-pension) er bragt i spil.

 

- Vi bakker op om at brede drøftelserne om tilbagetrækningsordninger ud til alle ordninger. Det er en enestående mulighed for at give et kompliceret system, der har udviklet sig ved knopskydning gennem mange år, et serviceeftersyn. Det er især vigtigt at opnå et effektivt og gnidningsfrit samspil mellem offentlige og private ordninger, siger vicedirektør Jan V. Hansen.

 

F&P har især kig på de komplicerede regler for, hvornår danskerne tidligst kan få udbetalt deres pensionsordning. Den tidligste udbetalingsalder følger folkepensionsalderen og er for nyoprettede ordninger i øjeblikket tre år før.

 

Indtil 2018 var udbetaling mulig fem år før folkepensionsalderen, og før det var der en 60-års ret. Der er gode argumenter for at give opsparerne mulighed for igen at starte udbetaling af deres egen pensionsordning fem år inden folkepension.

 

- En justering af pensionsreglerne vil give en yderligere fleksibilitet i tilbagetrækningen og sikre samspillet med seniorordninger – såkaldte ”frit valgs-ordninger” - i de private overenskomster. Samtidig vil det nuværende system, hvor mange danskere har pensionsordninger med forskellige udbetalingsaldre, blive meget mere enkelt at forstå – og rådgive om for pensionsselskaberne. Alt sammen understøtter det regeringsgrundlagets målsætning om at give seniorerne lyst til længere tid på arbejdsmarkedet, fordi gradvis tilbagetrækning for egne penge kan ske tidligere, fremhæver Jan V. Hansen.

 

Han understreger, at den højere grad af fleksibilitet sagtens kan opnås uden risiko for, at danskerne vil pensionere sig selv tidligere, når tidligste tilbagetrækningsalder sænkes.

 

- Det er absolut muligt at slippe pensionerne fri på ansvarlig vis. De danskere, der har trukket sig tilbage de seneste år, har alle haft mulighed for at starte udbetalingen af deres opsparing ved alder 60 år. Men langt de fleste har imidlertid gjort det tæt på folkepensionsalderen, der i dag er 67 år. Så alt peger på, at en større fleksibilitet blot vil give danskerne lyst og mulighed for at blive i job, hvis de kan, siger Jan V. Hansen.

 

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
Pressekontakt
+45 41 91 91 01
(Kan ikke bruges til SMS)
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.