Tema
Debat

Vi vil den grønne omstilling – også når det er svært

27. jan. 2022
Alle ved, at grøn er det nye sort, og de danske pensionsselskaber har de seneste år sat benhårdt ind på at løfte deres grønne investeringer og gøre en forskel – til gavn for både klimaet og for kunderne.

Af Kent Damsgaard, adm. dir, F&P

 

Der er mange aktører på den grønne agenda, og for at sikre, at de mange initiativer rundt om faktisk er grønne, har man fra EU's side annonceret et fælles grønt sprog for, hvad der definerer om en investering er grøn. Taksonomien, som den fælles definition hedder, vil se dagens lys i 2024. Taksonomien er ikke uden problemer, men det er fantastisk vigtigt, at vi får en fælles ramme og et fælles sprog for de grønne investeringer. Det har vi efterlyst og arbejdet for i mange år i den samlede danske forsikrings- og pensionsbranche.

 

Allerede for tre år siden valgte vi i den danske pensionsbranche – inden der overhovedet eksisterede lovgivning og et fælles grønt sprog – at stå sammen om et tilsagn om at ville investere op mod yderligere 350 milliarder kr. i den grønne omstilling inden 2030. Vi var den første pensionsbranche i verden, der afgav den form for commitment. Ved COP26 lagde pensionsselskaber i andre lande sig i samme spor direkte foranlediget af det danske forbillede.

 

Når man sætter et mål, åbner det selvfølgelig også for kritik af opgørelsen og den måde, man måler de mange investeringer på. Kritikken har sværmet omkring, hvornår en investering er grøn - og hvornår den ikke er? Et andet kritikpunkt har været kvaliteten af data, der ligger til grund for at definere en investering som værende grøn.

 

Den korte version af svaret på de to spørgsmål er: Der findes ganske enkelt endnu ikke nogen endegyldig liste over, hvad eller hvem der er grøn. Og data om de grønne virksomheder kan være både mangelfulde eller af varierende kvalitet. Vi har i branchen udarbejdet en vejledning med udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi, som selskaberne kan holde sig til, når de vil definere en investering som grøn. Det er ikke nogen perfekt definition, heller ikke nogen facitliste, men det har været en vigtig start og et godt udgangspunkt, som har været med til at sætte en klar og vigtig retning for flere grønne investeringer.

 

Man kan selvfølgelig godt mene, at pensionsbranchen skulle have ventet med at komme med et grønt tilsagn indtil 2024, når al lovgivning, data og taksonomi så småt er klar. Der bliver opgørelsen langt mere præcis og ensartet. Men det havde hverken gavnet klimaet eller understøttet den positive udvikling med flere og flere grønne investeringer og havde ikke bidraget til at skubbe andre internationale investorer i samme retning, som vi så det ved COP26. Derfor vil vi fra F&P’s side til enhver tid stå på mål for, at vi allerede i 2019 valgte at komme med et ambitiøst tilsagn med udgangsmål i verdensmålene.

 

Danmark har en af verdens største pensionsopsparinger ift. vores økonomi. Vores branche forvalter 4.000 mia. kr. på danskernes vegne. Vi står som samfund over for meget store og helt nødvendige investeringer, hvis vi skal løse klimakrisen. I de kommende år vil vi få bedre og bedre data – og bedre og bedre rammer – for at kunne opgøre grønne investeringer, så vi hele tiden bliver bedre i stand til at måle, hvordan vi gennem de rigtige investeringer sammen skaber den rigtige udvikling.

Vil du modtage vores nyheder på mail?

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.