F&P's betingelser på vareforsikringsområdet anvendes på nationalt såvel som internationalt marked.
Betingelserne er vejledende. Forsikringsselskab og forsikringstager er derfor ikke bundet til at anvende betingelserne, men kan frit aftale andre vilkår.

Begrænsede Danske Betingelser 2018

Udvidede Danske Betingelser 2018

Kommentarer til Udvidede og Begrænsede Danske Betingelser 2018

Danske Strejkebetingelser 2018

Danske Strejkebetingelser for Køle-/Frysetransporter 2018

Danske Køle-/Frysebetingelser 2018 - 24 timers Sammenbrud

Udvidede Danske Køle-/Frysebetingelser 2018

Krigsforsikringsbetingelser 2018

Restriktions- og resolutionsklausul

Terrorismeklausul vedrørende forsikringens begyndelse og ophør

Terrorismeklausul - kommentarskema

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.