Tema
Debat

Medlemmer

F&P er en medlemsdrevet brancheorganisation, som forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark kan være medlem af. 

 

Hvem er medlem?

F&P har 80 medlemmer - fordelt på 62 koncerner, administrationsfællesskaber og enkeltselskaber. Hovedparten af forsikringsselskaber, pensionskasser og generalagenturer i Danmark er medlem af F&P.

 

Se vores medlemmer her

 

Hvem kan blive medlem? 

Følgende kan blive medlem af F&P:

 

  • Danske forsikringsselskaber, som har opnået koncession efter lov om finansiel virksomhed.
  • Filialer af udenlandske forsikringsselskaber, som virker her i landet.
  • Tværgående pensionskasser, som er omfattet af lov om finansiel virksomhed.
  • Forsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning.
  • Firmapensionskasser, som har til formål at sikre de ansatte pension i forbindelse med ansættelse i et pensionstegnende firma eller i pensionstegnende firmaer inden for samme koncern.

Vi er ikke et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Privatpersoner kan ikke blive medlemmer.

 

Informationsmedlemskab

Forsikringsselskaber, som driver grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed fra andre EU-lande og fra lande, som har implementeret EU's skades- og livsforsikringsdirektiver, som ikke er etableret i Danmark, har mulighed for et informationsmedlemskab.

 

Se vores informationsmedlemmer her

 

Hvad laver F&P? 

F&P er en brancheforening, der varetager de danske forsikrings- og pensionsselskabers interesser. Bl.a. varetager vi vores medlemmers politiske interesser over for alle relevante myndigheder i Danmark og i EU-regi. Vi har særlig fokus på dansk fortolkning og implementering af EU-regler, dansk tilsynsregulering og -praksis, danske skatteregler, regler for bilforsikring og arbejdsskade m.v.

 

Vi er desuden en vidensbank og adgangen til vores informationer betyder bl.a., at vores medlemmer kan spare noget analysearbejde – fx i forhold til fortolkning og implementering af ny lovgivning, og på den måde giver et medlemskab af F&P genveje til at få løst opgaverne i forsikrings- og pensionsbranchen.

 

F&P udbyder desuden diverse arrangementer og seminarer om aktuelle emner. Det kunne fx være: Ledelsesbekendtgørelsen, IDD, Implementeringsrådet, cybercrime og grunddataprogram eller skybrudssikring. Mange af vores arrangementer sætter fokus på, hvilken betydning forsikring og pension har i det danske samfund, og er åbne for alle. Tilmeld dig, se eller gense tidligere debatter og møder via Arrangementer | F&P - F&P (fogp.dk).

 

Det daglige arbejde

F&P drives af et sekretariat, som tæller omkring 140 medarbejdere. Foruden den politiske interessevaretagelse, driver vi også nogle foreninger og garantifonde (se nederst på siden).

 

Få indflydelse på vores arbejde 

F&P har en tæt kobling til vores medlemmer via vores meget omfattende udvalgsarbejde. Gennem udvalgsarbejdet har medlemsselskaberne mulighed for at påvirke, i hvilken retning F&P skal arbejde, og hvilke dagsordener F&P skal prioritere.

 

Hvordan bliver mit selskab medlem?

Du er velkommen til at skrive til jnl@fogp.dk for at høre nærmere om mulighederne for at blive medlem eller informationsmedlem.​ Vi hører også gerne fra dig, hvis du har spørgsmål til andre former for samarbejde.​

 

Hvad koster et medlemskab? 

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, som beregnes på baggrund af deres præmieindtægt og fordelt i forhold til det godkendte budget for året. ​​

 

Du er velkommen til at kontakte vores medlemsafdeling, hvis du har spørgsmål hertil.

 

Services 

F&P driver en række serviceydelser for vores medlemmer og samarbejdspartnere.

 

Se F&P's services her

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.