Tema
Debat

Hvor blev selskaberne af?

 

Oversigten over ophørte selskaber og pensionskasser dækker perioden fra 1956 til 2018. Listen er baseret på oplysninger fra Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og F&P. Listen opdateres ikke længere. Yderligere information og ændringer fra 2018 og frem kan muligvis findes via CVR.dk eller hos Finanstilsynet

 

Tidligere navn
Nuværende navn
1848 DiBa Forsikring A/S
DiBa Forsikring A/S

Information:

Oprindeligt navn fra 1998. Nyt navn fra 2004.

1848 Forsikring G/S
1848 Diba Forsikring A/S

Information:

Stiftet 1848, navneskift 1998

1899 Forsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1899, ophørt: februar 2005

Absalon A/S
Scandinavia A/S (Skade)

Information:

Stiftet: 1905, fusion: 1972

A-forsikring G/S
Ansvar Danmark A/S

Information:

Stiftet: 1955, Overdraget: 1987

AIG Europe S.A., filial af AIG Europe S.A., Frankrig
Chartis Europe S.A., filial af Chartis Europe S.A., Frankrig

Information:

Navneskift: 2009

Aktiv A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1943, Ophørt: 1979
Aktiva Pension Forsikringsselskab A/S
PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

Information:

Navneskift: 2004

Aktiva Personforsikring A/S
PKA+ Personforsikring A/S

Information:

Navneskift: 2004

Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft
AXA

Information:

Fusion: 2000

AXA

repræsenteret ved

Rerup & Co. ApS

Nr. Farimagsgade 58

1364 København K

ALKA Livsforsikring A/S
Nordea Liv & Pension A, livsforsikringsselskab A/S

Information: 

2008: Solgt og navneændring

 

 

Allianz Nordeuropa
NORDEUROPA

Information: 

Stiftet: 1920, Navneskift: 2001
2003: Porteføljen overdraget til:
ALKA forsikring
www.alka.dk 

 

Alm. Brand - Cykelhandlernes Forsikringsselskab A/S
Alm. Brand Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 2001 

2002: Portefølje overdraget til:
Alm. Brand Forsikring A/S
www.almbrand.dk

 

Alm. Brand Dyreforsikring A/S
Alm. Brand Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 2001 

2002: Portefølje overdraget til:
Alm. Brand Forsikring A/S
www.almbrand.dk

 

Alm. Brand Provinsforsikring A/S
Alm. Brand Forsikring A/S

Information: 

2004: Portefølje overdraget til:
Alm. Brand Forsikring A/S
www.almbrand.dk

 

Almindelig Grundejerforsikring A/S
Norden, Forsikrings-Aktieselskabet A/S

Information:

Stiftet: 1916, Fusion: 1969

Almindeligt Assuranceselskab af 1896 A/S
Danmark, Indbrudsforsikring A/S

Information:

Stiftet: 1896, Fusion: 1965

Als, Brandforsikringsforeningen mod Stormskade paa bygninger G/S
Landboernes Forsikringsforening

Information:

Stiftet: 1895, Fusion: 1968

Alsisk Brandforening for Løsøre, Den gensidige G/S
Alsisk Forsikring, gens.

Information:

Stiftet: 1858, Fusion: 1977

Alsisk Forsikring, gensidige
Sønderjysk Forsikring G/S

Information: 

Stiftet: 1977, Navneskift: 2002
www.soenderjysk.dk

 

 

American Home Assurance Company
UNAT

Information:

Navneskift: 1990

Amtskommunernes gensidige Ulykkesforsikring G/S
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1918, Fusion: 1971

Andels- og Privatslagteriernes gensidige Gruppelivs- forsikringsselskab G/S
Slagteriernes Gruppeliv, gensidigt forsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1965, Navneskift: 1984

tlf.: 33 13 46 00

Andels-Anstalten Tryg GS
Danmark/Tryg/Fremtiden G/S

Information: 

Stiftet: 1903, Fusion: 1973

 

Andels-Pensionsforeningen G/S
AP Pension

Information: 

Stiftet: 1919, Navneskift: 1989
AP Pension, gensidigt livs- og pensionsforsikringsselskab -
ophørt 1997 - forsikringsbestand overdraget til:
AP Pension
www.appension.dk

 

Andels-Svineslagteriernes gensidige Brandforsikring, De samvirkende danske G/S
Galt g/s

Information:

Stiftet: 1929, Fusion: 1975

Galt g/s

Engelsholmvej 26, Sdr. Borup

8900 Randers

Tlf.: 87 61 17 00

Andels-Svineslagteriernes gensidige Søforsikring, De samvirkende danske G/S
Galt g/s, Gensidigt Forsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1914, Fusion: 1975

Galt g/s, Gensidigt Forsikringsselskab

Axeltorv 3

1609 København V.

Tlf.: 33 11 60 50

Andels-Svineslagteriernes gensidige Ulykkesforsikring for Arbejdere m.fl., De samvirkende danske G/S
Nye Danske Lloyd, Forsikringsaktieselskabet A/S

Information:

Stiftet: 1898, Overdraget: 1973

Andst Herreds gensidige Brandforsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information: 

Stiftet: 1856, Ophørt: 1987

 

Anker A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1965, Ophørt: 1969

Ansvar Danmark A/S
Ansvar Sakförsäkringsaktiebolag, Sverige

Information:

Stiftet: 1965, Navneskift: 1989

Ansvar Sakförsäkringsaktiebolag, Sverige A/S
ALKA

Information: 

Stiftet: 1989, Navneskift: 1998
SalusAnsvar Sak Försäkringsaktiebolag
Ophørt i Danmark 1999, forsikrings-
bestand overgået til:
ALKA
www.alka.dk

 

AP Skadesforsikring Aktieselskab
AP Pension Livsforsikringsaktieselskab

Information: 

​1. januar 2016

AP Skadesforsikring Aktieselskab og AP Pension Livsforsikringsaktieselskab er fusioneret.

www.appension.dk

 

Apoteksassistenternes Pensionskasse PK
Pensionskassen for Farmakonomer

Information: 

Stiftet: 1965, Navneskift: 1999

 

Arbejdernes Brandforsikringsselskab G/S
IDEA Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1912, Navneskift: 1993

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring G/S
AU/MLU G/S

Information: 

Stiftet: 1898, Fusion: 1972

 

Arbejdsskadeforsikringsselskabet af 2. april 1987 A/S
Hafnia Arbejdsskade A/S

Information:

Stiftet: 1987, Fusion: 1990
Asperupkassen G/S
Ravnholtkassen G/S

Information:

Stiftet: 1847, Fusion: 1993
Atlantis A/S
Dominion Insurance Company

Information:

Stiftet: 1919, Overdraget: 1976
Dominion Insurance Company
(Florida, USA)
AU/MLU G/S
Topsikring

Information: 

Stiftet: 1971, Navneskift: 1974

 

Auto Lloyd A/S
Danske Lloyd A/S

Information:

Stiftet: 1920, Fusion: 1970

Avlstyre i Sydjylland, Den gensidige Forsikringsforening for G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1935, Ophørt: 1971

Bagenkop, Gens. Søassurance Forening for Fiskefartøjer i G/S
Eksisterer ikke længere

Information: 

Stiftet: 1911, Ophørt: 1976

 

Baltica A/S
Baltica-Skandinavia A/S (Skade)

Information: 

Stiftet: 1915, Fusion: 1972

 

Baltica Assurance-Compagni A/S
Tryg Baltica Forsikring

Information: 

Stiftet: 1915, Fusion: 1995

 

Baltica Kaution A/S
Dansk Garantiforsikringsaktieselskab A/S

Information: 

Stiftet: 1989, Navneskift: 1992

 

Baltica Liv
Baltica-Skandinavia Liv A/S

Information: 

Stiftet: 1957, Fusion: 1973

 

Baltica Pension
Danica Pension A/S

Information: 

Stiftet: 1989, Navneskift: 1991
www.danica.dk

 

Baltica-Skandinavia A/S (Skade)
Baltica Assurance-Compagni A/S

Information: 

Stiftet: 1896, Navneskift: 1983

 

Baltica-Skandinavia Liv A/S
Danica Pension A/S

Information: 

www.danica.dk

 

Baltisk Lloyd A/S
Baltica-Skandinavia A/S (Skade)

Information:

Stiftet: 1919, Overdraget: 1981
Bankpension, livs- og pensionsforsikringsselskab A/S
PFA Pension

Information: 

​1. juni 2015

Bankpension, livs- og pensionsselskab/BP Livsforsikringsselskab A/S er ophørt og under frivillig likvidation - overdraget til PFA Pension.

www.pfa.dk

 

Bankpension, Pensionskassen for finansansatte
PFA Pension

Information: 

​Fusioneret 1. oktober 2016.

www.bankpension.dk

 

Bauta Forsikring A/S
LB Forsikring A/S

Information: 

 1. oktober 2012:

Bauta Forsikring A/S fusionerer ind i LB Forsikring A/S.

www.lbforsikring.dk

 

Beklædnings- og Textilbranchens Pensionsforsikring A/S
Handels-. Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S

Information: 

Fusion: 2002
www.hts.dk

 

Bergia A/S
Danske Grundejeres Brandforsikring G/S

Information:

Stiftet: 1956, Fusion: 1970

BG Garanti Forsikringsselskab
Atradius

Information: 

Stiftet: 1997
Ophørt: 2002 
Forsikringsbestand overdraget 
til: Gerling NCM 

Navneskift:2004
Atradius
www.atradius.com

 

BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab
Danica Pension

Information: 

Stiftet: 1992, Navneskift: 2002
www.danica.dk

 

BG Person Skadesforsikringsaktieselskab
BG Pension Livsforsikringsaktieselskab

Information:

Stiftet: 1992, Ophørt: 1997

Forsikringsbestand overdraget

til: BG Pension Livsforsikrings-

aktieselskab

Bikuben Pension, Liv A/S
BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab

Information:

Stiftet: 1992, Navneskift: 1996

Bikuben Person Skadesforsikringsaktieselskab A/S
BG Person Skadesforsikringsaktieselskab

Information:

Stiftet: 1992, Navneskift: 1996

Bioanalytikernes Personforsikringsselskab A/S
Pensionskassen for Bioanalytikere

Information: 

2009:

Fusionerede med Pensionskassen for Bioanalytikere

www.pka.dk

 

Bjeverskov med tilgrænsende Herreders gensidige Brandforsikringsforening G/S
Præstø m.fl. Amters gensidige Brandforsikring

Information:

Stiftet: 1850, Fusion: 1962

Bloemers Assurance a/s
Nassau Forsikring

Information:

Navneskift: 2000
Bornholms Boldspil-Unions gensidige Forsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1944, Ophørt: 1961/62

Bornholms Kreaturforsikringsselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1878, Ophørt: 1983

Bornholms Mejeriforenings Forsikring mod smitsomme Kvægsygdomme G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1954, Ophørt: 1972

Bornholms og Christiansø Bådeassurance G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1881, Ophørt: 1992

Bornholms og Christiansø Forsikringsforening af Fiskefartøjer G/S
Bornholms og Christiansø Bådeassurance

Information:

Stiftet: 1881, Navneskift: 1983

Bornholms søndre herreds Kreaturforsikringsselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1890, Ophørt: 1984

Brahetrolleborg gensidige Brandassuranceselskab for Løsøre og Effekter G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1842, Ophørt: 1973

Brandassuranceforeningen af 1848, gensidig
1848 DiBa Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1848, Overdraget: 1998

Bregentved og Jomfruens-Egede Gods samt tilgrænsende Sogne, Den gensidige Brandassurance for Beboerne af grevskabet G/S
Stevns-Bregentved Brandforsikring G/S

Information:

Stiftet: 1854, Fusion: 1978

Bygge- og Anlægsbranchens Pensionsforsikring A/S
Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S

Information: 

2005: Forsikringsbestanden overdraget til:
Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S
www.hts.dk 

 

Bølling-Nørre Herreder, Den gensidige Brandassuranceforening for G/S
Vestjylland Forsikring gs

Information: 

Stiftet: 1847, Navneskift: 1976

 

Baag m.fl. Herreders gens. Hesteforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1873, Ophørt: 1987

Cardif Danmark
BNP Paribas Cardif Danmark

Information: 

Navneændring - December 2013

www.bnpparibascardif.dk​

 

Cardif Forsikring, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige
BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Sverige

Information:

​Navneændring - December 2013

Cardif Livsforsikring, filial af Cardif Livsförsäkring AB, Sverige
BNP Paribas Cardif Livsforsikring, filial af BNP Paribas Cardif Livsförsäkring AB, Sverige

Information:

​Navneændring - December 2013

Cen-For A/S
Cykelhandlernes Forsikringsselskab A/S

Information:

Stiftet: 1942, Fusion: 1979

Centralorganisationen for Storkøbenhavns lokale Handelsforeningers gensidige Forsikringsforening (C.G.F) G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1953, Ophørt: 1973

Chartis Europe, dansk filial af Chartis Europe Limited UK
AIG Europe, dansk filial af AIG Europe Limited UK

Information: 

 1. december 2012:

Navneændring

 

 

Chartis Europe, dansk filial af Chartis Europe S.A. Frankrig
Chartis Europe, dansk filial af Chartis Europe limited UK

Information:

 1. december 2012

Chartis Europe, dansk filial af Chartis Europe S.A. Frankrig har overdraget sin forsikringsportefølje til Chartis Europe, dansk filial af Chartis Europe limited UK.

Chubb Insurance Company of Europe, filial af Chubb Insurance Company og Europe, SE
Chubb European Group Ltd.

Information: 

​1. maj 2017

Fusioneret ind i ACE og har derefter ændret navn til Chubb.

www.chubb.com

 

Cigna Insurance
ACE Insurance S.A.-N.V.

Information:

Stiftet: 1949, Navneskift: 1999

ACE Insurance S.A.-N.V.

Postboks 1009

1006 København K

Tlf.: 33 13 55 33

Cimbria G/S
Trio G/S

Information:

Stiftet: 1949, Fusion: 1976

CNA/Hansen & Klein
CNA Insurance Company

Information:

Navneskift: 2002

(Generalagentur)

Codan Arbejdsskadeforsikring A/S
Codan Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1987, Navneskift: 2000
www.codan.dk

 

Codan Link A/S
SEB Link A/S

Information: 

Navneskift: 2005

 

Codan Pension A/S
SEB Pension A/S

Information: 

Navneskift: 2005

 

Concord A/S
Kompas Rejseforsikring

Information:

Stiftet: 1953, Fusion: 1979

Constantia A/S
Østifterne Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1901, Fusion: 1977

Continental Insurance Company
CNA Insurance Company

Information:

Navneskift: 2002

Cykel-Assurance Compagniet af 1952 A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1952, Ophørt: 1962

Cykelhandlernes Forsikringsselskab A/S
Alm. Brand - Cykelhandlernes Forsikringsselskab A/S

Information:

Stiftet: 1921, Navneskift: 2001

Dafauto, Forsikringsaktieselskabet A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1968, Ophørt: 1993

Dana, Livs- og Genforsikringsselskabet A/S
Hafnia Reassurance A/S

Information:

Stiftet: 1916, Navneskift: 1988

Danebroge A/S
Hafnia-Haand i Haand

Information:

Stiftet: 1906, Fusion: 1974

Danica Liv III, Livsforsikringsaktieselskab
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

Information:

2010:

Ophørt på grund af fusion med Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

Information:

2010:

Ophørt på grund af fusion med Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab

Danica-Baltica
Danica Pension

Information: 

Navneskift: 1995
www.danica.dk

 

Dan-Liv (Livsforsikringsselskab)
Danica-Baltica
Danmark, Det gensidige Stormskadeforsikringsselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1912, Ophørt: 1977

Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab (Liv) G/S
Danmark/Tryg/Fremtiden

Information:

Stiftet: 1861, Fusion: 1973

Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab (Skade) G/S
Tryg Forsikring

Information:

Stiftet: 1861, Fusion: 1976
Danmark, Haglskadeforsikringsforening G/S
"Vermund" af 1904, løsøre

Information:

Stiftet: 1918, Fusion: 1976

Danmark, Indbrudsforsikring A/S
Dansk Bygnings Assurance

Information:

Stiftet: 1906, Fusion: 1970

Danmark/Tryg/Fremtiden G/S
Tryg Forsikring

Information:

Stiftet: 1972, Navneskift: 1976

Danmarks Apotekerforening PK
Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter

Information: 

Stiftet: 1972, Fusion: 1995

 

Danmarks gejstlige Brandsocietet G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1920, Ophørt: 1970

Danmarks Lærerforenings gens. Forsikring mod Løntab under Sygdom G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1946, Ophørt: 1974

Danmarks Rederiforenings gens. Løsøre - Ansvarsforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1924, Ophørt: 1997

Dannevirke, Forsikringsaktieselskabet A/S
Fjerde Sø

Information:

Stiftet: 1916, Fusion: 1983

Dansk Agronomforenings Pensionskasse PK
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Information:

Stiftet: 1970, Fusion: 1996

Dansk Andels Storm- og Haglskadeforsikring G/S
Jordbrugsforsikring af 1872

Information:

Stifte: 1941, Fusion: 1974

Dansk Brandforsikringsanstalt A/S
Dansk Folkeforsikringsanstalt Brand

Information:

Stiftet: 1918, Navneskift: 1957

Dansk Bygnings Assurance A/S
Nye Danske Lloyd

Information:

Stiftet: 1936, Fusion: 1978

Dansk Driftstabsforsikring A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1920, Ophørt: 1975

Dansk Folkeforsikringsanstalt Brand A/S
Skandinavia

Information:

Stiftet: 1918, Fusion: 1966

Dansk Folkeforsikringsanstalt Liv A/S
Skandinavia Liv

Information:

Stiftet: 1896, Fusion: 1966

Dansk Forsikring Skadeforsikringsaktieselskab A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1981, Ophørt: 1997

Dansk Garantiforsikring A/S
Dansk Kaution A/S

Information:

Stiftet: 1989, Fusion: 1995

Dansk Husejerforsikring A/S
Dansk Bygnings Assurance

Information:

Stiftet: 1943, Fusion: 1972

Dansk Hypothekforsikring A/S af 1927
Europæiske Rejseforsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1927, Fusion: 1957
www.europaeiske.dk

 

Dansk Kaution A/S
TrygVesta Garantiforsikring A/S

Information:

Navneændring 2007

Dansk Krigs-Sø-forsikring for varer
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1939, Ophørt: 1995

Dansk Maskin Assurance G/S
Garantia

Information:

Stiftet: 1920, Fusion: 1968

Dansk Merkur A/S
Skandinavia

Information:

Stiftet: 1914, Fusion: 1972

Dansk Sejlskibsrederforening for mindre Skibes Sygeforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1931, Ophørt: 1958

 

Dansk Søassurance A/S
Hafnia-Haand i Haand

Information:

Stiftet: 1786, Fusion: 1981

Dansk Union G/S
Dana A/S

Information:

Stiftet: 1928, Overdraget: 1963

Danske Brand A/S
Østifterne Forsikring

Information:

Stiftet: 1907, Fusion: 1997

Danske Forsikring A/S
Topdanmark Forsikring A/S

Information: 

September 2015​:

Danske Forsikring A/S og Topdanmark Forsikring A/S er fusioneret med Topdanmark Forsikring som fortsættende selskab.

www.topdanmark.dk

 

Danske Forsikring Liv
Danica Pension

Information: 

Stiftet: 1997, Navneskift: 2000

www.danica.dk

 

Danske Forsikring Skade I A/S
Danske Forsikring A/S

Information: 

Navneændring: Januar 2009

Danske Forsikring A/S

www.danskeforsikring.dk

 

Danske Forsikring Skade, Forsikringsselskab
Danske Forsikring Skade I A/S

Information:

Ophørt: December 2008

Forsikringsportefølje overdraget til

Danske Forsikring Skade I A/Sa

Danske Frugtavleres Haglskadeforsikringsselskab G/S
Dansk Forsikringsforening mod Stormskade (plansikring g/s)

Information:

Stiftet: 1941, Fusion: 1977

Danske Grundejeres Brandforsikring G/S
Danske Brand A/S

Information:

Stiftet: 1907, Navneskift: 1990

Danske Liv & Pension A/S
Danske Forsikring Liv

Information:

Stiftet: 1991, Navneskift: 1997

Danske Lloyd A/S
Nye Danske Lloyd

Information:

Stiftet: 1898, Fusion: 1973
Danske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring A/S
Hafnia-Haand i Haand

Information:

Stiftet: 1917, Fusion: 1971

Danske Minerva, Forsikringsaktieselskabet A/S
Codan Forsikring A/S

Information: 

Fusion: 1993
www.codan.dk

 

Danske Personforsikring, skade A/S
Danske Forsikring Skade

Information:

Stiftet: 1991, Navneskift: 1995

Danske Phønix A/S
Hafnia Skade

Information:

Stiftet: 1917, Navneskift: 1958

Danske Slagtermestres Landsforenings gens. Ulykkesforsikringsselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1924, Ophørt: 1978

Danske Sygeforsikring A/S
Nordeuropa

Information:

Stiftet: 1910, Navneskift: 1920

De Baltiske Assurandører Aktieselskab A/S
Baltica-Skandinavia A/S (Skade)

Information:

Stiftet: 1916, Overdraget: 1981

De Bornholmske Husmænds Kreaturforsikringsselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1908, Ophørt: 1986

Den gensidige Brandassuranceforening af 1854 G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1854, Ophørt: 1982

Den gensidige Brandassuranceforening G/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1854, Overdraget: 1982

Diba Forsikring A/S
Købstædernes Forsikring

Information: 

Fusion 2012

Diba Forsikring A/S er fusioneret med Købstædernes Forsikring.

 

Diba Forsikring G/S
Købstædernes Forsikring, Gensidig

Information: 

 1. januar 2012:

Diba Forsikring er fusioneret ind i Købstædernes Forsikring

 

 

Egernsund gens. Skibsforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1847, Ophørt: 1968

Egernsunds Skibsforsikrings gens. Sygekasse G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1926, Ophørt: 1968

EKR Eksportkredit Forsikringsselskab A/S
EKR Kreditforsikring A/S

Information:

Stiftet: 1992, Navneskift: 1996

EKR Kreditforsikring A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1992, Ophørt: 1997

Employers Reinsurance International A/S
ERC Frankona Reinsurance A/S

Information:

Stiftet: 1894, Navneskift: 1996

Enhjørningen Livsforsikringsaktieselskab A/S
Tryg-Baltica, Livsforsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1994, Fusion: 1999

Enhjørningen Personskadeforsikringsaktieselskab A/S
Enhjørningen Skadeforsikringsaktieselskab

Information:

Stiftet: 1994, Navneskift: 1995

Enhjørningen Skadeforsikringsaktieselskab A/S
Tryg-Baltica, Skadesforsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1994, Fusion: 1999

ERC Frankona Reinsurance A/S
GE Frankona Reinsurance A/S

Information:

Navneskift: 2000

Ergoterapeuternes og Fysioterapeuternes Personforsikringsselskab A/S
Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Information: 

2009:

Fusionerede med Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

www.pka.dk

 

Esbjerg Fiskere, Ansvarsforsikring for G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1914, Ophørt: 1977

Esbjerg gensidige Skibsforsikringsforening G/S
Union, Gensidig Skibsforsikring

Information:

Stiftet: 1947, Fusion: 1990

Esbjerg Sygehjælpsforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1951, Ophørt: 1973

Eske A/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1956, Overtaget: 1979

Fagpension
FunktionærPension

Information: 

2004:
Porteføljen er overdraget til:
FunktionærPension
www.fp.dk

 

Fair Forsikring A/S
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Information: 

December 2009:

Ophørt som forsikringsselskab - Forsikringsportefølje overdraget til Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

www.gjensidige.dk

 

Farmaceuternes Pensionskasse PK
Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter

Information: 

Stiftet: 1985, Fusion: 1995

 

 

FDM Forsikring A/S
LB Forsikring A/S

Information: 

 1. oktober 2012:

FDM Forsikring A/S fusionerer ind i LB Forsikring A/S.

www.lbforsikring.dk

 

Fjerde Søforsikringsselskab A/S
Codan Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1863, Fusion: 1991
www.codan.dk

 

Fokus Forsikring
GF Forsikring

Information: 

Fusion: 2008

www.gf-forsikring.dk

 

Foldingbro gens. Brandforsikring for rørligt Gods G/S
Sydvest

Information:

Stiftet: 1848, Navneskift: 1975
Folkets Andelskasse G/S
Jylland G/S

Information:

Stiftet: 1917, Fusion: 1976
Forenede Assurandører A/S
Hafnia Sø og Industri A/S

Information:

Stiftet: 1919, Navneskift: 1990

Forsikring Fyn A/S
NEM Forsikring A/S

Information:

 1. januar 2011:

Navneændring til NEM Forsikring A/S.

Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark (FCDK) A/S
Codan Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1919, Fusion: 1975
www.codan.dk

 

Forsikringsselskabet for Erhvervssygdomme A/S
Eksisterer ikke længere

Information: 

Stiftet: 1989, Ophørt: 1998
Pr. 1.1.1999 blev opgaverne overført til:
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)
www.atp.dk

 

Forsikringsselskabet Jylland G/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1914, Overdraget: 1989

Forsikringsselskabet SEB Link A/S
SEB Pensionsforsikring A/S

Information: 

 1. september 2013:

Forsikringsporteføljen overført til SEB Pensionsforsikring A/S.

www.sebpension.dk

 

Frederiksborg Amt, Den gens. Brandforsikring for rørlig Ejendom for den mindre Landbostand i G/S
Holbæk m.fl. Amters Forsikring (Holbæk Brand)

Information:

Stiftet: 1868, Fusion: 1975
Frederiksborg Amts gensidige Brandforsikring G/S
Frederiksborg Brand G/S

Information:

Stiftet: 1841, Navneskift: 1989

Frederiksborg Brand A/S
Lokal Forsikring G/S

Information: 

Stiftet: 1994, Overtaget: 1999
www.lokal.dk

 

Frederiksborg Brand G/S
Frederiksborg Brand A/S

Information:

Stiftet: 1989, Overtaget: 1994

Frejr A/S
Fremtiden A/S

Information:

Stiftet: 1915, Navneskift: 1965

Frejr G/S
Frejr A/S

Information:

Stiftet: 1910, Fusion: 1963

Fremtiden A/S
Norden

Information:

Stiftet: 1910, Fusion: 1973

Fremtiden Liv G/S
Danmark/Tryg/Fremtiden

Information:

Stiftet: 1886, Fusion: 1973

Fribo A/S
Dansk Bygnings Assurance

Information:

Stiftet: 1933, Fusion: 1970

FSP Pension
AP Pension

Information: 

 1. oktober 2012:

FSP Pension og AP Pension fusionerer med AP Pension som det fortsættende selskab.

www.appension.dk

 

FunktionærPension
PFA Pension

Information:

​2014

FunktionærPension er opløst og har overdraget porteføljen til PFA Pension.

Fuur Gensidige Løsøre-Brandforsikring G/S
Fur Brandforsikring G/S

Information:

Stiftet: 1862, Navneskift: 1987

Fur Brandforsikring G/S

Søndergårdevej 54

7884 Fur

Tlf.: 9759 3231

Fyens Stift, Den gensidige Forsikringsforening for Avlstyre i G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Ophørt: 1988
Fyens Stifts gensidige Brandforsikring G/S
Lille fynske Brandassuranceselskab

Information:

Stiftet: 1852, Fusion: 1983

Fyens Stifts Kreaturforsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1860, Ophørt: 1962

Fylla A/S
Dannevirke

Information:

Stiftet: 1928, Fusion: 1972

Fyn G/S
Codan Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1901, Fusion: 1975
www.codan.dk

 

Fyn, Forsikringsselskabet G/S
Fyn-Langeland G/S, Forsikringsselskabet

Information:

Stiftet: 1985, Navneskift: 1991

Fynbo Forsikring
Concordia Forsikring as

Information: 

Navneændring: Januar 2009

www.concordia.dk

 

Fyn-Langeland G/S
Fynske Købstæder A/S, Forsikringsselskabet

Information:

Stiftet: 1840, Fusion: 2001

Fyns Heste- og kreaturforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1916, Udgået af årbog: 1991

Fyns Landbosygeforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1904, Ophørt: 1970

Fynske Bondestandens gens. Brandforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1867, Ophørt: 1969

Fynske Brandassuranceselskab for Tyende og mindre Bosiddende, Det gensidige G/S
Ty-Bo Brandkassen gens.

Information:

Stiftet: 1855, Navneskift: 1959/60

Fynske Forsikringsforening for Hingste, Den gensidige G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1890, Ophørt: 1969

Fynske Husmandsforeningers Heste- og Kreaturforsikring, De samvirkende G/S
Fyns Heste- og Kreaturforsikring

Information:

Stiftet: 1916, Navneskift: 1982

Fynske Købstæder A/S, Forsikringsselskabet
Forsikringsselskabet FYN a/s

Information:

Navneskift: 2001

Fynske Købstæder G/S, Forsikringsselskabet
Fynske Købstæder A/S, Forsikringsselskabet

Information:

Stiftet: 1850, Navneskift: 1999

Fynske Udflytter-Brandassuranceselskab, Det gensidige (Udflytterbrandkassen) G/S
Fynbo Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1854, Navneskift: 1983
www.fynbo-forsikring.dk

 

Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsledere og tekniske Funktionærforeninger, Den gens. Sygesikringsforening inden for G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1914, Ophørt: 1959

Fællesvirke a.m.b.a.
Fællesvirke a.m.b.a.

Information:

Stiftet: 1933, Fusion: 1974

Føroya Brunatrygging G/S
Tryggingarfelagid Føroyar

Information: 

Stiftet: 1939, Fusion: 1998
www.trygging.fo

 

Føroya Sjovatrygging G/S
Tryggingarfelagid Føroyar

Information: 

Stiftet: 1940, Fusion: 1998
www.trygging.fo

 

Føroya Vanlukkutrygging G/S
Tryggingarfelagid Føroyar

Information: 

Stiftet: 1926, Fusion: 1998
www.trygging.fo

 

Galt A/S, Forsikringsselskabet
Danish Crown Insurance A/S

Information:

Navneændring: 2008

Garantia A/S
Trekroner Forsikring

Information:

Stiftet: 1958, Fusion: 1980

Gartnernes gens. Ansvars- og Ulykkessikring G/S
Gartnernes Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1908, Navneskift: (1972)
www.garfors.dk

 

Gartnernes Storm- og Haglskadeforsikring G/S
Gartnernes gens. Ansvars- og Ulykkesforsikring

Information:

Stiftet: 1945, Fusion: 1972

GE Forsikring
Genworth Financial

Information: 

Navneskift: 2004
www.genworth.dk

 

 

GE Frankona Reinsurance A/S
Swiss Re Copenhagen Reinsurance A/S

Information: 

Navneskift: 2006
www.swissre.com

 

GE Livsforsikring
Genworth Financial Assurance Company Ltd. Danmark (Forkortet: FACL, Danmark)

Information: 

Navneskift: 2004
www.genworth.dk

 

GE Skadesforsikring
Genworth Financial Insurance Company Ltd. Danmark (Forkortet: FICL, Danmark)

Information: 

Navneskift: 2004
www.genworth.dk

 

Gefion A/S
Palnatoke

Information:

Stiftet: 1933, Fusion: 1965

Genatom af 1986 A/S
K.A.B International c/o Købstædernes Forsikring

Information: 

Stiftet: 1986, Navneskift: 1992

 

Genatom, Forsikringsaktieselskabet A/S
Alm. Brand Skade

Information: 

Stiftet: 1957, Navneskift: 1986
www.almbrand.dk

 

General Re Europe, Scandinavia
GeneralCologne Re Scandinavia A/S

Information:

Navneskift: 2000

GeneralCologne Re Scandinavia A/S
GenRe - General Reinsurance Scandinavia A/S

Information: 

Navneskift: 2004

www.genre.com

 

Genforsikringsselskabet Virke
LB Forsikring A/S

Information: 

 1. oktober 2012:

Genforsikringsselskabet Virke skifter navn til LB Forsikring A/S.

www.lbforsikring.dk

 

Gensam A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1969, Ophørt: 1979

Gl. Skanderborg G/S, Forsikringsselskabet
Midtjysk Forsikring G/S

Information: 

Navneskift april 2007:
www.midtjyskforsikring.dk

 

Glarmestrenes Glasforsikring A/S
De forenede Grundejeres Glasforsikring, aktieselskab

Information:

Stiftet: 1885, Overdraget: 1989

Gorm A/S
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark

Information:

Stiftet: 1933, Fusion: 1971

Gouda Rejseforsikring
Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Information: 

1. november 2013:

Gouda Rejseforsikrings aktiviteter (rejseforsikringsportefølje) er købt af Gjensidige Forsikring ASA, Norge. Gouda fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial.

www.gouda.dk

 

Grafisk Pension
Kommunernes Pensionsforsikring A/S

Information: 

Pr. 2004: Overdraget til:
Kommunernes Pensionsforsikring A/S
www.sampension.dk

 

Grenaa gensidige Forsikring for Fiskefartøjer G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1906, Udgået af årbog: 1988

Grundejeres Glasforsikring De forenede A/S
Dansk Glasforsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1903, Navneskift: 1989
www.danskglasforsikring.dk

 

Grundejernes Brandforsikring
Danske Brand A/S

Information:

Navneskift

GruppeSygeforsikring danmark A/S
IHI (International Health Insurance)

Information: 

2005: Overdrager porteføljen til:
IHI (International Health Insurance)
www.ihi.com

 

Guldsmedefagets Forsikrings A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1945, Ophørt: 1962

Haderslev Østeramt, Den gensidige Brandforsikring for rørlige Ejendele fornemlig i G/S
Sønderjylland Øst G/S

Information:

Stiftet: 1855, Navneskift: 1974

Hafnia A/S
Codan A/S

Information: 

Stiftet: 1872, Fusion: 1993

 

Hafnia Arbejdsskade A/S
Codan Arbejdsskadeforsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1986, Fusion: 1995

www.codan.dk

 

Hafnia Liv A/S
Nordisk Liv-Hafnia

Information:

Stiftet: 1872, Fusion: 1964

Hafnia Pension A/S
Codan Pension A/S

Information:

Stiftet: 1988, Navneskift: 1993

Hafnia Pension Invest, Livsfors.aktieselskabet A/S
Codan Invest Liv

Information:

Stiftet: 1983, Navneskift: 1993

Hafnia Reassurance A/S
Codan A/S

Information: 

Stiftet: 1916, Fusion: 1993

 

 

Hafnia Skade A/S
Codan A/S

Information: 

Stiftet: 1890, Fusion: 1993

 

Hafnia Sø og Industri A/S
Codan A/S

Information: 

Stiftet: 1919, Fusion: 1994

 

Hafnia-Haand i Haand A/S
Hafnia A/S

Information:

Stiftet: 1890, Navneskift: 1989

Hagl Sjælland G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1877, Ophørt: 1980
Haglskade i Randers Amt, Den gens. Forsikringsforening mod G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1888, Ophørt: 1979

Haglskade i Ringkøbing Amt, Forsikringsforeningen mod G/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1884, Fusion: 1978

Haglskadeforsikringen for Frugtavl G/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1933, Fusion: 1977
Haglskadeforsikringsforening for de danske Østifter G/S
Jordbrugsforsikringen af 1872

Information:

Stiftet: 1872, Navneskift: 1974
Haglskadeforsikringsforening for Lolland-Falsters Stift, Den gensidige G/S
1899 Forsikring G/S

Information:

Stiftet: 1876, Fusion: 1979
Haglskadeforsikringsforening for Nordslesvig, Den gensidige G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1875, Ophørt: 1978
Haglskadeforsikringsforeningen for Jylland G/S
Trio G/S

Information:

Stiftet: 1866, Fusion: 1977
Haglskadeforsikringsselskab for Langeland og omliggende småøer, Det gensidige G/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1881, Fusion: 1978
Haglskadeforsikringsselskabet af 1910 G/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1910, Fusion: 1977
Haglskadeforsikringsselskabet for Fyens Stift
Eksisterer ikke længere

Information:

Ophørt: 2004
Halsnæs gensidige Bådeassurance A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1897, Udgået af årbog: 1985
Hammerum Herreds Brandforsikring G/S
Herning Forsikring G/S, Hammerup Herred

Information:

Navneændring: 2008
Hansen & Klein
CNA/Hansen & Klein

Information:

(Generalagentur)
Hansen & Klein A/S
RiskPoint A/S

Information: 

Navneændring 2010:

Generalagentur

www.riskpoint.eu

 

Hastor A/S, Genforsikringsselskabet A/S
Plansikring G/S

Information:

Stiftet: 1954, Navneskift: 1992
HBU G/S
Tryg Forsikring

Information:

Stiftet: 1970, Fusion: 1976
HDI-Gerling Forsikring, filial af HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Tyskland
HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland

Information:

2016

Navneændring

HDI-Gerling Forsikring, filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V. Holland
HDI-Gerling Forsikring, filial af HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Tyskland

Information:

​31. december 2015:

Navneændring

Helsingør gensidige Glasforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1900, Ophørt: 1963/64
Hermes A/S
Skandia-Hermes

Information:

Stiftet: 1918, Fusion: 1973
Herning Forsikring
Herning Forsikring/Thisted Forsikring g/s

Information:

​1. juli 2013:

Herning Forsikring har overdraget sin forsikringsbestand til Thisted Forsikring g/s.
Heros A/S
Trekroner Forsikring

Information:

Stiftet: 1952, Fusion: 1972
Herringe m.fl. Sognes gens. Hesteassuranceforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1936, Ophørt: 1960
Hillerslev Sogns gensidige Hesteassuranceforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1897, Ophørt: 1960
Himmerland, Bygningsbrandforsikringen G/S
Himmerland G/S

Information: 

Stiftet: 1913, Fusion: 1975
www.himmerland-forsikring.dk

 

Hjemmesygeplejevirksomhedernes gens. Kautionsforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1940, Ophørt: 1967
Hjerm-Ginding Herreders gensidige Brandassuranceforening for rørlige Ejendele G/S
Vestjylland G/S

Information: 

Stiftet: 1843, Fusion: 1976
www.vestjylland.dk

 

Hjørring Amt og Kær Herreds gens. Brandforsikring G/S
Vendsyssel

Information: 

Stiftet: 1861, Fusion: 1971
Vendsyssel (navneskifte)
www.vendsyssel.nu

 

Hobro og Omegn, Den gensidige Hesteforsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1899, Ophørt: 1962/63
Holbæk m.fl. Amters Forsikring G/S
HF FORSIKRING G/S

Information: 

Stiftet: 1846, Navneskift: 1846
www.hf-forsikring.com

 

Holmsland Kommune, Den gens. Brandforsikring for G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1865, Udgået af årbog: 1986 
Hospitalslaboranternes Personforsikringsselskab A/S
Bioanalytikernes Personforsikringsselskab A/S

Information: 

Navneskift: 2000
www.pka.dk

 

Hus- og villaejernes Landsforening for gens. forsikring G/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1929, Fusion: 1978
Husmands-Brandforsikringsforeningen af 1896 (Bøgesøkassen) G/S
Brandassuranceforeningen af 1854

Information:

Stiftet: 1896, Fusion: 1972
Husmandsbrandkassen for Danmark (faste ejendomme) G/S
HBU

Information:

Stiftet: 1908, Navneskift: 1972
Husmændenes Ulykkesforsikring G/S
HBU

Information:

Stiftet: 1916, Navneskift: 1972
Husmændenes Ansvarsforsikring G/S
HBU

Information:

Stiftet: 1920, Navneskift: 1972
Husmændenes Grundejerforsikring G/S
HBU

Information:

Stiftet: 1920, Navneskift: 1972
Husmændenes Husdyrforsikring G/S
HBU

Information:

Stiftet: 1940, Navneskift: 1972
Hvide Sande gens. Skibsforsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1943, Udgået af årbog: 1987
Hvide Sandes gens. Rederiansvarsforsikring G/S
Hvide Sandes gensidige Skibsforsikringsforening

Information:

Stiftet: 1964, Fusion: 1968
Haand i Haand A/S
Hafnia-Haand i Haand

Information:

Stiftet: 1890, Fusion: 1974
IDEA Forsikring A/S
SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag Sverige

Information:

Stiftet : 1992
dun A/S
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark

Information:

Stiftet: 1916, Fusion: 1971
INA Forsikrings Aktieselskab A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1978, Ophørt: 1987
Industriens Arbejdsskadeforsikring
Topdanmark Forsikring A/S

Information:

2010:
Fusioneret med Topdanmark Forsikring A/S.
International Dyreforsikring A/S
Alm. Brand Dyreforsikring A/S

Information:

Stiftet: 1983, Overdraget: 1993
Jernindustriens Arbejdsskadeforsikring A/S
Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1987, Navneskift: 1989
www.topdanmark.dk

 

Jernindustriens Ulykkesforsikring A/S
JU-forsikring G/S

Information:

Stiftet: 1899, Navneskift: 1989
Jordbrugets Arbejdsskadeforsikring A/S
Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug

Information: 

Fusion 2005:
www.garfors.dk

 

Jordbrugsforsikringen af 1872 G/S
Nordeuropa

Information:

Stiftet: 1872, Fusion: 1978
Jordemødrenes Personforsikringsselskab A/S
Pensionskassen for Jordemødre

Information: 

2009:

Fusionerede med Pensionskassen for Jordemødre

www.pka.dk

 

JU-forsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information: 

Ophørt: 2001
Kontakt:
Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S
www.topdanmark.dk

 

Jydsk Assurance Compagni A/S
Plus Forsikring

Information:

Stiftet: 1943, Navneskift: 1997
Jydsk Brandforsikring for Bygninger (Wistoft) G/S
Tryg Forsikring

Information:

Stiftet: 1855, Fusion: 1976
Jydsk Brandforsikring for Løsøre G/S
Tryg Forsikring

Information:

Stiftet: 1851, Fusion: 1976
Jydsk Grundejerforsikring (identisk med Idun) A/S
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark

Information:

Stiftet: 1916, Fusion: 1971
Jydsk Stormskadeforsikring (Wistoft) G/S
Jydsk Brandforsikring for Løsøre (Wistoft)

Information:

Stiftet: 1903, Fusion: 1976
Jylland (Livsforsikring) G/S
Fremtiden G/S (Liv)

Information:

Stiftet: 1896, Fusion: 1963
K.A.B International, Forsikringsselskabet
Købstædernes Forsikring, Gensidig

Information: 

​Oktober 2016:

Afleveret deres koncession og overdraget bestanden til Købstædernes Forsikring, Gensidig.

www.kfforsikring.dk

 

Kerteminde, Fiskernes gens. Fartøjsforsikring i G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1911, Ophørt: 1978
Kgl. Brand's Arbejdsskadeforsikringsaktieselskab A/S
Skandia Arbejdsskadeforsikring A/S

Information: 

Stiftet:  1987, Navneskift:1998
www.skandia.dk

 

Kgl. Brand's Livsforsikringsaktieselskab A/S
Skandia Livsforsikring A/S

Information:

Stiftet: 1979, Navneskift: 1998
www.skandia.dk
Kgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni A/S
Skandia Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1798, Navneskift: 1998
Kjøbenhavns Brandforsikring G/S
Tryg Forsikring

Information:

Stiftet: 1731, Fusion: 1975/76
Kjøbenhavnske Reassurance Compani, Det
Marlon Insurance Company Limited

Information:

December 2009:
Solgt til Marlon Insurance Company Limited - Kjøbenhavnske Res aktiviteter ophørt i Danmark.
Kjøbenhavnske Sø-Assuranceforening, Den A/S
Dansk Søassurance A/S

Information:

Stiftet: 1852, Fusion: 1975
Kolding, Den gensidige Sø-Assuranceforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1888, Ophørt: 1995
KommuneForsikring A/S
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Information: 

December 2009:

Ophørt som forsikringsselskab - Forsikringsportefølje overdraget til Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

www.gjensidige.dk

 

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S
Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S

Information: 

2009:

Navneændring til Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S

www.gjensidige.dk

 

Kommunernes gensidige Forsikringsselskab (KgF)
KommuneForsikring A/S

Information:

Stiftet: 1971, Navneskift: 2001
Kompas Forsikring A/S
Kompas Rejseforsikring

Information:

Stiftet: 1968, Navneskift: 1997
Kompas Rejseforsikring
Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S

Information: 

Stiftet: 1997, Navneskift: 2002
www.tryg.dk 

 

Kongeriget Danmarks Forsikringsforening G/S
Plus Forsikring

Information:

Stiftet: 1920, Fusion: 1999
Kontorfunktionærernes Personforsikringsselskab A/S
Kontorpersonalets Personforsikringsselskab A/S

Information: 

Navneændring 2007
www.pka.dk

 

Kontorpersonalets Personforsikringsselskab A/S
Pensionskassen for Kontorpersonale

Information: 

2009:

Fusionerede med Pensionskassen for Kontorpersonale

www.pka.dk

 

Kost- og Ernæringsfagliges Personforsikring A/S
Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige

Information: 

2009:

Fusionerede med Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige

www.pka.dk

 

Kreatur-Forsikrings-Foreningen af 1859 for Kongeriget Danmark G/S
Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S

Information: 

Stiftet: 1859, Navneskift: 1988
www.kdh.dk 

 

Krigsforsikringen for danske Skibe
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1939, Ophørt: 1997
Kustos, Danmark G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1881, Ophørt: 1999
Kværndrup og Omegns gens. Heste- og Kreaturfors.forening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1870, Ophørt: 1976
Kærum og Sønderby Sognes gens. Assuranceforen. for Heste G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1870, Ophørt: 1960
Københavns Kommunelærerforenings Sygeforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1921, Ophørt: 1974
Københavnske Garanti A/S
Dansk Kaution A/S

Information:

Stiftet: 1967, Fusion: 1995
Købstadskommunernes gensidige Forsikringsforening G/S
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1921, Fusion: 1971
Købstædernes alm. Brandforsikring G/S
Købstædernes Forsikring G/S

Information: 

Stiftet: 1761, Navneændring: 2001

 

Landboere på Ærø Det gens. første Brandassurance-Selskab G/S
Ærø Brand

Information: 

Navneskift: 1983
www.aeroe-brand.dk

 

Landboernes Andels-Sygeforsikring G/S
Forsikringsselskabet Jylland G/S

Information:

Stiftet: 1916, Fusion: 1961
Landboernes Forsikringsforening G/S
topsikring gs, Forsikringsselskabet

Information:

Stiftet: 1931, Fusion: 1976
Landbo-Sygeforening, Den gensidige G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1900, Ophørt: 1973
Landet G/S
MLU, Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring G/S

Information:

Stiftet: 1931, Fusion: 1964
Landkommunernes Ulykkesforsikring G/S
Kommunernes gensidige Forsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1902, Fusion: 1971
Langeland (stormskade) G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1905, Ophørt: 1967
Langeland (stormskade) G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1905, Ophørt: 1967
Langelands Brand, Det gensidige langelandske Brandassurance-Selskab G/S
Forsikringsselskabet Fyn-Langeland G/S

Information:

Stiftet: 1833, Navneskift: 1991
Langelandske Hesteforsikringsselskab, Det gensidige G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1884, Ophørt: 1962/63
Lemvigegnens gensidige brandforsikringsselskab
NÆR-BRAND Forsikring - Lemvigegnens G/S

Information:

Stiftet: 1991, Navneskift: 2002
Letpension, livs- og pensionsforsikringsselskab A/S
BankPension, livs- og pensionsforsikringsselskab A/S

Information: 

Juni 2011:

Letpension, livs- og pensionsforsikringsselskab solgt til BankPension, pensionskasse for finansansatte

December 2011 - Navneændring:

Bankpension, livs- og pensionsforsikringsselskab

www.bankpension.dk

 

Leukoseforsikring for Mejeriforeningen Vendsyssel G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1946, Ophørt: 1969
Levig, Max & Co. (generalagentur)
Eksisterer ikke længere

Information: 

Henvendelse til:
Tryg Forsikring A/S
www.tryg.dk 

 

Lille Fynske-Fyens Stift G/S
Forsikringsselskabet Fyn

Information:

Stiftet: 1840, Navneskift: 1985
Lille fynske Brandassuranceselskab for løsøre og effekter, Det gensidige G/S
Lille Fynske-Fyens Stift G/S

Information:

Stiftet: 1840, Navneskift: 1982
Lille Fynske gensidige Kreatur-forsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Ophørt: 1976
Livsforsikringsselskabet A/S
Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, PBU

Information: 

Oktober 2014:

Livsforsikringsselskabet A/S er ophørt og har overdraget sin portefølje til Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger - PBU.

www.pbu.dk

 

Lohals gensidige Søforsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1857, Ophørt: 1959
Lolland og Falster, Den gens. Kreaturforsikring for G/S
Storstrøms Hesteforsikring

Information:

Stiftet: 1872, Navneskift: 1990
Lolland-Falster og Langelands Købstæders gensidige Brandforsikringsselskab for rørlig Ejendom G/S
Nye Danske Lloyd

Information:

Stiftet: 1846, Fusion: 1976
Lolland-Falster, Det Gensidige Brandforsikringsselskab
Nær-Brand Forsikring Lolland-Falster G/S

Information: 

Navneskift: 2002
www.naer-brand.dk

 

Lunde Brand G/S, Forsikringsselskabet
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1841, Ophørt: 1999
Lunde og omegns gensidige Brandassurance-Selskab G/S
Forsikringsselskabet Lunde Brand G/S

Information:

Stiftet: 1841, Navneskift: 1985
Ly G/S
Jordbrugsforsikringen af 1872

Information:

Stiftet: 1872, Fusion: 1974
Lysgaard Herreds gensidige Brandforsikringsforening for rørlig Ejendom G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1890, Udgået af årbog: 1987
Lægernes Pensionskasse
Lægernes Pension - pensionskasse for læger

Information: 

​23. maj 2016:

Navneændring

www.lpk.dk

 

Lægers Syge- og Ulykkesforsikring, De danske G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1873, Ophørt: 1978
Lægesekretærernes Personforsikringsselskab A/S
Pensionskassen for Lægesekretærer

Information: 

2009:

Fusionerede med Pensionskassen for Lægesekretærer

www.pka.dk

 

Lærerstandens Brandforsikring G/S
Genforsikringsselskabet Virke

Information:

1. oktober 2012:
Lærerstandens Brandforsikring overdrager alle sine aktiver (herunder hele porteføljen) til Genforsikringsselskabet Virke.
Magistrenes Pensionskasse
MP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer

Information: 

Navneskift: 2005
www.mppension.dk

 

Malt Herreds gensidige Brandforsikring G/S
SydVest brandkassen

Information:

Stiftet: 1844, Fusion: 1975
Maribo Amt, Den gensidige Husmandskreaturforsikring for G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1911, Ophørt: 1980
Maribo Amts Biavlerforenings gens. Bipestforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1948, Ophørt: 1962/63
Maribo Amts gensidige Landbosygeforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1904, Ophørt: 1961
Marker Madsen Forsikring G/S
Møns Brandforsikring G/S

Information:

Fusion 2003
Marslev gensidige Heste-Assurance-Forsikring G/S
Marslev gensidige Heste-Assurance-Forsikring G/S

Information: 

www.marslev-hesteforsikring.dk

 

Maskinmestrenes Forenings gensidige Havariforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1891, Ophørt: 1974
Max Levig & Co. (generalagentur)
Eksisterer ikke længere

Information: 

Henvendelse til:
Tryg Forsikring A/S
www.tryg.dk

 

MedlemsPension af 1.1.2005 A/S, Administrationsselskabet
FarmaPension A/S

Information:

Navneændring 2010
Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring (=MLU) G/S
AU/MLU

Information:

Stiftet: 1898, Fusion: 1972
Midtjyllands Hesteforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1984, Ophørt: 1998
Midtjysk Forsikring G/S
Forsikring Fyn A/S

Information:

2010:
Forsikringsportefølje overdraget til Forsikring Fyn A/S, hvorefter Midjysk Forsikring G/S er ophørt.
Morsø Forsikring
Fynbo Forsikring

Information:

Ophørt: December 2008
Forsikringsporteføljen overdraget til Fynbo Forsikring
Mund- og Klovsygeforsikring for Holbæk Amt, Den gens. G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1912, Ophørt: 1962/63
Møns Brandforsikring G/S
Storstrøms Forsikring G/S

Information: 

Navneskift 2003

www.stofo.dk

 

Nassau Forsikring
HDI-Gerling Forsikring

Information: 

November 2011: Navneændring

 

National A/S
Hafnia-Haand i Haand

Information:

Stiftet: 1905, Fusion: 1974
Nerva, Genforsikringsselskabet A/S
Tryg Forsikring

Information: 

Stiftet: 1919, Navneskift: 1988
www.tryg.dk

 

Nord Forsikring
Fynbo Forsikring

Information:

Ophørt: December 2008
Forsikringsbestanden overdraget til Fynbo Forsikring
Nord og Syd A/S
Kgl. Brand

Information:

Stiftet: 1915, Fusion: 1963
Nordea Liv & Pension A, livsforsikringsselskab A/S
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

Information: 

2009:

Ophørt på grund af fusion med Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

www.nordealivogpension.dk

 

 

Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab III A/S
Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

Information:

2009:
Ophørt på grund af fusion med Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S
Nordea Pension Danmark
Nordea Liv & Pension

Information:

Norden, Forsikrings-Aktieselskabet A/S
Tryg Forsikring

Information: 

Stiftet: 1906, Navneskift: 1985
www.tryg.dk

 

 

Nordeuropa, Forsikringsaktieselskabet A/S
Allianz Nordeuropa

Information:

Stiftet: 1910, Navneskift: 1991
Nordisk Brandforsikring A/S
Nye Danske Lloyd

Information:

Stiftet: 1897, Fusion: 1973
Nordisk Gjenforsikrings Selskab, Aktieselskabet A/S
Nordisk Reassurance Selskab

Information:

Stiftet: 1894, Navneskift: 1985
Nordisk Liv-Hafnia A/S
Hafnia-Haand i Haand

Information:

Stiftet: 1964, Fusion: 1974
Nordisk Livsforsikrings A/S af 1897
Nordisk Liv-Hafnia

Information:

Stiftet: 1897, Fusion: 1964
Nordisk Reassurance Selskab A/S
Employers Reinsurance International A/S

Information:

Stiftet: 1894, Navneskift: 1994
Nordisk Ulykkesforsikrings A/S af 1898
Hafnia-Haand i Haand

Information:

Stiftet: 1898, Fusion: 1974
Nordlyset Forsikring A/S
ALKA forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1945, Fusion: 1999
www.alka.dk

 

Nordlyset-Liv, Forsikringsaktieselskabet A/S
Alm. Brand Liv

Information: 

Stiftet: 1950, Overdraget: 1985
www.almbrand.dk

 

Nordre Hesteassurance for Langeland, Det gensidige G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1897, Ophørt: 1961
Nordvestslesvigs gensidige Løsøre-Brandforsikring G/S
Malt Herreds gensidige Brandforsikring

Information:

Stiftet: 1846, Fusion: 1975
Normannia A/S
Codan A/S

Information: 

Stiftet: 1916, Fusion: 1975

 

 

Nr. Nebel m.fl. Sognes Gensidige Brandforsikring G/S
Alm. Brand

Information: 

Stiftet: 1860, Overdraget: 1999
www.almbrand.dk

 

Nr. Nebel m.fl. sognes Løsørebrandkasse G/S
Nr. Nebel m.fl. sognes gensidige Brandforsikring

Information:

Stiftet: 1860, Navneskift
Nye Danske Liv, Forsikringsaktieselskabet A/S
Baltica Assurance Compagni

Information:

Stiftet: 1960, Fusion: 1982
Nye Danske Lloyd
Baltica Assurance-Compagni

Information:

Stiftet: 1973, Fusion: 1982
Nykredit Østifterne Forsikring A/S
Nykredit Forsikring A/S

Information: 

Navneskift: 2004
www.nykredit.dk

 

NÆR-BRAND Forsikring - Lemvigegnens G/S
Eksisterer ikke længere

Information: 

Ophørt 2006 - portefølje overdraget: 
NÆR-BRAND Forsikring - Salling Lemvig G/S 
www.naer-brand.dk

 

NÆR-BRAND Forsikring - Lysgaard Herreds G/S
NÆR-BRAND Forsikring - Viborgegnen G/S

Information: 

Navneændring 2006
www.naer-brand.dk

 

NÆR-BRAND Forsikring - Salling G/S
NÆR-BRAND Forsikring - Salling Lemvig G/S

Information:

Navneændring: 2006
www.naer-brand.dk

NÆR-BRAND Forsikring - Salling Lemvig G/S
NærBrand Forsikring G/S

Information: 

2009:

Navneændring til NærBrand Forsikring G/S

www.naerbrand.dk

 

Nørre Snede m.fl. sognes gens. Brandfors. for Løsøre G/S
Vejle Brand af 1841

Information: 

Stiftet: 1869, Fusion: 1991
www.vejlebrand.dk

 

Nørrejylland, Den gensidige Forsikringsforening for Uheld med Heste, Kvæg og Tyre i G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1852, Ophørt: 1988
Odsherred Forsikring
HF Forsikring G/S

Information: 

September 2012:

Odsherred Forsikring er fusioneret ind i HF Forsikring G/S.

www.hf-forsikring.com

 

Odsherreds Brandassurance, gensidigt forsikringsselskab
Odsherred Forsikring G/S

Information:

Stiftet: 1852, Navneændring: 2006
P/F Føroya Lívstrygging
P/F Lív lívs- og pensiónstryggingarfelag

Information:

​Navneændring: 2014

Palnatoke A/S
Baltica

Information:

Stiftet: 1924, Fusion: 1975
PenSam Skade forsikringsaktieselskab
PenSam Forsikring A/S

Information: 

Navneændring 2010

www.pensam.dk

 

Pensions- og Livrente-instituttet af 1919 A/S
Tryg Forsikring, pensionsforsikringsselskab A/S

Information:

Stiftet: 1919, Navneskift: 1987
PensionSelskaberne
PensionDanmark

Information: 

Navneskift: 2002
www.pension.dk

 

Pensionsforsikringsanstalten A/S
PFA Pension A/S

Information: 

Stiftet: 1917, Navneskift: 1986
www.pfa.dk

 

Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter
PFA Pension

Information: 

 1. april 2015

Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter har overdraget sin bestand til PFA Pension.

www.pfa.dk

 

Pensionskassen for Bioanalytikere
Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Information:

Fusioneret oktober 2011
Pensionskassen for Dyrlæger PK
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Information:

Stiftet: 1949, Fusion: 1996
Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter
Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Information: 

Fusioneret og navneændring oktober 2011.

Administreres af PKA A/S

www.pka.dk

 

Pensionskassen for Hospitalslaboranter PK
Pensionskassen for Bioanalytikere

Information: 

Stiftet: 1966, Navneskift: 1999
www.pka.dk

 

Pensionskassen for Håndværk og Industri (PHI)
Industriens Pension A/S

Information: 

2009: Ophørt som pensionskasse - fusioneret med Industriens Pension A/S

www.industrienspension.dk

 

Pensionskassen for Jordemødre
Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Information:

Fusioneret oktober 2011
Pensionskassen for Kontorfunktionærer ved institutioner under Amtskommunerne m.v.
Pensionskassen for Kontorpersonale

Information: 

Navneændring: 2007
www.pka.dk

 

Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige
Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Information:

Fusioneret oktober 2011
Pensionskassen for Lægesekretærer
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Information:

​Fusion 1. januar 2014

Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Lægesekretærer fusioneret med førstnævnte som fortsættende selskab under navnet Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

Pensionskassen for Lægesekretærer inden for Sygehusvæsenet m.v.
Pensionskassen for Lægesekretærer

Information: 

Navneændring: 2007
www.pka.dk

 

Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet (PNN)
Industriens Pension A/S

Information: 

2009: Ophørt som pensionskasse - fusioneret med

Industriens Pension A/S

www.industrienspension.dk

 

Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved institutioner under Amtskommunerne m.v.
Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger

Information: 

Navneændring: 2007
www.pka.dk

 

Pensionskassen for Sygeplejersker
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Information:

Fusion 1. januar 2014

Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Lægesekretærer fusioneret med førstnævnte som fortsættende selskab under navnet Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernet i Danmark
PFA Pension A/S

Information:

2010:
Pensionsporteføljen overdraget til PFA Pension, hvorefter pensionskassen er ophørt.
Pensionskassen for Økonomaer m.v.
Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige

Information: 

Navneskift: 2005
www.pka.dk

 

PKA+ Personforsikring A/S
PKA+ Pension, Forsikringsselskab A/S

Information: 

​6. december 2014:

Alle forsikringer i PKA+ Personforsikring A/S er overtaget af moderselskabet PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

www.pka.dk

 

Plansikring, Forsikringsselskabet G/S
Provinzial Danmark A/S

Information:

Stiftet: 1903, Navneskift: 1994
Plus Forsikring
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1997, Ophørt: 2002
Private Assurandører, De A/S
Dansk Søassurance A/S

Information:

Stiftet: 1786, Fusion: 1975
Progressiv Gruppelivsforsikring A/S
PensionDanmark

Information:

Overdraget: 1996
HTS - Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring A/S
(HTS Pension)

Fusion: 2005
PensionDanmark
Protector A/S
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark

Information:

Stiftet: 1928, Fusion: 1970
Provincia A/S
Absalon

Information:

Stiftet: 1915, Fusion: 1965
Provinzial Danmark A/S
Alm. Brand Provinsforsikring A/S

Information:

Navneskift: 2001
Provinzial Reassurance A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1956, Ophørt: 1998
Provinzial Telvis A/S
Provinzial Reassurance A/S

Information:

Stiftet: 1956, Navneskift: 1995
Præstø Brand G/S
PB-FORSIKRING G/S

Information:

Stiftet: 1989, Navneskift: 2001
Præstø m.fl. amters gens. Haglskadeforsikringsforening G/S
Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring - MLU

Information:

Stiftet: 1871, Fusion: 1971
Præstø m.fl. amters gensidige brandforsikring G/S
Præstø Brand G/S

Information:

Stiftet: 1846, Navneskift: 1989
Præstø med tilgrænsende Amter, Den gensidige Brandassuranceforening for Udflytter-Husmænd og Parcelister i G/S
Den gensidige Brandassuranceforeningen af 1854

Information:

Stiftet: 1854, Navneskift: 1960
Rasmussen Assurance Agentur A/S
Mondux Forsikring A/S - Mondux Assurance Agentur A/S

Information: 

Navneændring 2009.

 

 

Ravnholtkassen G/S
RK Forsikring G/S

Information:

Navneskift: 2004
Reassuranceafviklingsaktieselskabet A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1974, Ophørt: 1996
Rederiforeningen for mindre skibes Sygeforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1931, Ophørt: 1970
Rejseforsikring Skandinavien A/S
RS Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1963, Navneskift: 2000
Ribe Amt, Den gensidige Stormskadeforsikring for Ejendomsbesiddere i G/S
Cimbria G/S

Information:

Stiftet: 1884, Fusion: 1973
Ribe Amts gensidige Haglskadeforsikring for mindre Jordbrugere G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1884, Ophørt: 1979
Rinds-Nørlyng Gensidigt Brandforsikringsselskab
NÆR-BRAND Forsikring - Viborgegnen G/S

Information: 

Navneskift: 2002
www.naer-brand.dk

 

RK Forsikring G/S
Lokal Forsikring G/S

Information: 

Fusion 2007
www.lokal.dk

 

Rossia A/S
Salamandra

Information:

Stiftet: 1918, Fusion: 1963
RS Forsikring A/S
Alm. Brand Rejseforsikring A/S

Information: 

Stiftet: 2000, Navneskift: 2001
www.almbrand.dk

 

Runa Forsikring A/S
LB Forsikring A/S

Information: 

 1. oktober 2012:

Runa Forsikring A/S fusionerer ind i LB Forsikring A/S.

www.lbforsikring.dk

 

Rødding og Omegns gens. Hesteforsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1885, Ophørt: 1977
Salamandra A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet:1918, Ophørt: 1973
Salling gensidige Brandforsikringsselskab
Se NÆR-BRAND Forsikring - Sallling G/S

Information:

Navneskift: 2002
Salling gensidige Hesteforsikring A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1873, Ophørt: 1962/63
Salling og Fjends Herreders gens. Husdyrfors.forening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1949, Ophørt: 1977
SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag Sverige
Eksisterer ikke længere

Information: 

Stiftet: 1993, Portefølje overdraget: 1999
ALKA forsikring A/S
www.alka.dk

 

Samarbejdende Liv & Pension
Alm. Brand Forsikring A/S

Information: 

Fusion: 2001
Alm. Brand Livsforsikringsselskab 
www.almbrand.dk

 

Samsø Kasko G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1964, Ophørt: 1979
Samvirke G/S
Danske Grundejeres Brandforsikring G/S

Information:

Stiftet: 1911, Fusion: 1965
Sct. Clemens (Tyveriforsikring) G/S
Jysk Brandforsikring for Løsøre

Information:

Stiftet: 1911, Fusion: 1968
SEB Liv A/S, Forsikringsselskabet
SEB Pensionsforsikring A/s

Information: 

2007:

Ophørt - forsikringsportefølje overdraget til 

SEB Pensionsforsikring A/S

 

 

SEB Liv III A/S, Forsikringsselskabet
SEB Pensionsforsikring A/S

Information: 

 1. december 2011:

Ophørt på grund af fusion med SEB Pensionsforsikring A/S

 

 

Selandia A/S
Forsikrings Compagniet for Kongeriget Danmark

Information:

Stiftet: 1933, Fusion: 1970
Selandia Brand A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1956, Ophørt: 1973
SF Tryggingarfelagid Føroyar
Betri Trygging

Information:

​2017

Navneændring

SHB Liv Forsikringsselskab
SHB Liv Finland

Information:

30. november 2012:
SHB Liv Forsikringsselskab er fusioneret med SHB Liv Finland og ophørt i Danmark.
Sjællandske Bondestands Sygeforening G/S
Topsikring gs

Information:

Stiftet: 1906, Fusion: 1979
Skads m.fl. Herreders gens. Brandforsikringsforening for rørligt Gods G/S
Topsikring gs

Information:

Stiftet: 1861, Fusion: 1979
Skagen Fiskeriforenings gens. Syge- og Ulykkesforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1956, Ophørt: 1972
Skagen Skibsforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1903, Udgået af årbog: 1987
Skagen, Den gensidige Forsikringsforening for Fiskerbaade i G/S
Skagen Skibsforsikring G/S

Information:

Stiftet: 1903, Navneskift: 1986
Skandia Forsikring A/S
If... Skadeforsikring

Information: 

Stiftet: 1798, Navneskift: 2000
www.if.dk

 

Skandia Livsforsikring A/S
Skandia Link Livsforsikring A/S

Information: 

​Fusion 2015:

Skandia Livsforsikring A/S er fusioneret med Skandia Link Livsforsikring A/S med Skandia Link Livsforsikring som fortsættende selskab.

www.skandia.dk

 

Skandia Livsforsikringsselskab A A/S
Norli Pension, Livsforsikring A/S

Information: 

 1. november 2015​

Skandia Livsforsikringsselskab A er frasolgt Skandia A/S og skifter navn til Norli Pension Livsforsikring A/S

www.norlipension.dk

 

Skandia, Forsikringsaktieselskabet AS
Kgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni A/S (Kgl. Brand)

Information:

Stiftet: 1977, Fusion: 1982
Skandia-Hermes A/S
Skandia, Forsikringsaktieselskabet AS

Information:

Stiftet: 1918, Navneskift: 1977
Skandinavia A/S (Skade)
Baltica-Scandinavia A/S (Skade)

Information:

Stiftet: 1899, Fusion: 1972
Skandinavia Liv A/S
Baltica-Skandinavia Liv A/S

Information:

Stiftet: 1896, Fusion: 1973
Skjold A/S
Nye Danske Lloyd

Information:

Stiftet: 1884, Fusion: 1973
Skodborg-Vandfuld herreder, gens. løsørebrandforsikring G/S
Lemvigegnens gensidige brandforsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1854, Navneskift: 1991
Skaarup Sogns Kreaturforsikringsselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1897, Ophørt: 1974
Skårupørske Brandassurance-Forening for løsøre og effekter for Fyns Amt, Den gensidige G/S
Fynbo Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1842, Navneskift: 1985
www.fynbo-forsikring.dk

 

Slaugs Herreds Brandforsikring for rørligt Gods G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1860, Ophørt: 1961
Smedemesterforeningers gens. Ansvars- og Ulykkes- forsikring, Jylland og Østifternes samvirkende G/S
HBU

Information:

Stiftet: 1918, Fusion: 1976
Socialrådgivernes og Socialpædagogernes Personforsikringsselskab A/S
Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger

Information: 

2009:

Fusionerede med Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger

www.pka.dk

 

Sogneraadsforeningernes Ulykkes- og Ansvarsforsikring for Landbrugere G/S
Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring - MLU

Information:

Stiftet: 1909, Fusion: 1964
Sorø m.fl. Amters Gensidige Brandforsikring for løsøre
Lokal Forsikring G/S

Information: 

Ophørt 22. maj 2008. Portefølje overdraget til Lokal Forsikring G/S

www.lokal.dk

 

Stamtyre i Sjællands Stift, Forsikringen for G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1889, Ophørt: 1983
Statsanstalten for Livsforsikring A/S
Danica Pension

Information: 

Stiftet: 1842, Navneskift: 1991
www.danicapension.dk

 

Statsbaners Personale, Den gensidige Uheldsforsikringsforening for de danske G/S
Danmark, Det gjensidige Forsikringsselskab (Skade) G/S

Information:

Stiftet: 1901, Overdraget: 1967
Stenstrup-Lunde og Kirkeby med omliggende Sogne, Hesteforsikringsselskabet for G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: ca. 1860, Ophørt: 1970
Stevns Brand G/S
Lokal Forsikring G/S

Information: 

Navneskift 2006
www.lokal.dk

 

Stevns-Bregentved Brandforsikring G/S
Stevns Brand G/S

Information:

Navneskift: 1994
Storm Fyn G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet:  1989, Ophørt: 2001
Stormskade for de sjællandske Amter (Storm Sjælland) G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1899, Ophørt: 1979
Stormskade, Forsikringsselskabet mod G/S
Sydost (Stormskade) G/S

Information:

Stiftet: 1932, Fusion: 1973
Stormskadefors.selskab for Fyens Stift, Det gens. G/S
Storm Fyn G/S

Information:

Stiftet: 1897, Navneskift: 1989
Stormskadefors.selskabet for Landbygninger i Østifterne G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1899, Ophørt: 1977
Stormskadeforsikringsforeningen af 1899 G/S
1899 Forsikring G/S

Information:

Stiftet: 1899, Navneskift: 1979
Storstrøms Hesteforsikring
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1990, Ophørt: 2001
Svendborg Amts gens. Brandassuranceselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1840, Ophørt: 1996
Svendborg Søassurance G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1842, Ophørt: 1988
Sydfynske Brandassuranceselskab, Det gensidige G/S
Fynske Udflytterbrandassuranceselskab, Det gensidige (Udflytterbrandkassen) G/S

Information:

Stiftet: 1842, Fusion: 1961
Sydjydsk Mejeriforenings Tuberkuloseforsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1950, Ophørt: 1961
Sydjydske Hesteforsikringsforening, Den gens. G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1905, Ophørt: 1987
Sydost (Stormskade) G/S
Vermund 1904 (Løsøre)

Information:

Stiftet: 1932, Fusion: 1976
SydVest, brandkassen G/S
Topdanmark A/S

Information: 

Stiftet: 1844, Overdraget: 1991
www.topdanmark.dk

 

Sygekassernes Forsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1954, Ophørt: 1974
Sygeplejerskernes Personforsikringsselskab A/S
Pensionskassen for Sygeplejersker

Information: 

2009:

Fusionerede med Pensionskassen for Sygeplejersker

www.pka.dk

 

Sæby, Voldstrup, Understed og Karup Sogne, Den gensidige Forsikringsforening for uheld på heste i G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1882, Ophørt: 1960
Sølling og Omegns gensidige Heste- og Kreaturfors.forening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1914, Ophørt: 1960
Sønderjylland Øst G/S
Sønderjysk Forsikring G/S

Information: 

Fusion: 2004
www.soenderjysk.dk

 

Søndersø, Broby m.fl. Sognes Forsikringsselskab for Heste G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: ca. 1882, Ophørt: 1961
Tell Forsikring
Codan Forsikring A/S

Information: 

Navneskift: 2000
www.codan.dk

 

Telvis, Radiobranchens TV-Skadeforsikringsselskab A/S
Provinzial Telvis A/S

Information:

Stiftet: 1956, Navneskift: 1990
Terra A/S
Hafnia-Haand i Haand

Information:

Stiftet: 1903, Fusion: 1974
Textilindustriens Ulykkesforsikring G/S
AU/MLU G/S

Information:

Stiftet: 1924, Fusion: 1973
TF Holding PF
Betri PF

Information: 

​2017

Navneændring

 

Thisted Amt (Løsøre) G/S
Thisted Forsikring g/s

Information: 

Stiftet: 1853, Fusion: 1977
Thisted Amt

Navneskift: 2005
Thisted Forsikring g/s
www.thistedforsikring.dk

 

Thisted Amts Landbygningers Brandforsikring G/S
Thisted Forsikring g/s

Information: 

Stiftet: 1856, Fusion: 1977
Thisted Amt

Navneskift: 2005
Thisted Forsikring g/s
www.thistedforsikring.dk

 

Tjenestemændenes Forsikring
Tryg Forsikring A/S

Information: 

Overdraget: 2001
Tryg Forsikring A/S
www.tjm-forsikring.dk

 

Tjenestemændenes Sygeforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1919, Ophørt: 1966
Top International A/S
Reassuranceafviklingsselskabet A/S

Information:

Stiftet: 1933, Navneskift: 1991
Topdanmark Arbejdsskadeforsikring A/S
Topdanmark Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1986, Fusioneret: 1999
www.topdanmark.dk

 

Topdanmark Garanti Forsikringsselskab AS
BG Garanti Forsikringsselskab

Information:

Stiftet: 1987
Topsikring gs, Forsikringsselskabet
Topdanmark Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1972, Navnskift: 1989
www.topdanmark.dk

 

Trafik, Forsikringsselskabet, Gensidigt
Bestand overdraget til Alm. Brand

Information: 

​1. september 2017

Trafik er ophørt og bestanden overdraget til Alm. Brand.

www.almbrand.dk

 

Trekroner Forsikring A/S
Codan Forsikring A/S

Information: 

2012:

Trekroner Forsikring A/S er fusioneret ind i Codan Forsikring A/S.

www.codan.dk

 

Trio G/S
Trekroner Forsikring

Information:

Stiftet: 1922, Fusion: 1981
Tryg Forsikring A/S
Tryg-Baltica Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1991, Navneskift: 2000
Tryg Forsikring, pensionsforsikringsselskab A/S
Tryg-Baltica, pensionsforsikringsselskab A/S

Information:

Stiftet: 1919, Navneskift: 1995
Tryg Garantiforsikring A/S
Tryg Forsikring A/S

Information: 

Fusioneret 2016.

www.tryg.dk

 

Tryg Pension
Nordea Pension Danmark

Information:

Navneskift: 2002
Tryg-Baltica Forsikring A/S
TrygVesta Forsikring A/S

Information: 

Stiftet: 1995, Navneskift: 2001
Tryg Forsikring A/S

Navneændring: 2007
TrygVesta Forsikring A/S
www.tryg.dk

 

Tryg-Baltica, Livsforsikringsselskab A/S
Nordea Pension Danmark

Information:

Stiftet: 1991, Navneskift: 2002
Tryg-Baltica, pensionsforsikringsselskab A/S
Nordea Pension Danmark

Information:

Stiftet: 1995, Navneskift: 2002
(samme som Tryg Pension)
Tryg-Baltica, Skadesforsikringsselskab A/S
Tryg-Baltica Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1915, Navneskift: 2000
Trygg-Hansa Forsikring
Codan Forsikring A/S

Information: 

c/o
Codan Forsikring A/S
www.codan.dk

 

Tryggingarsambandid Føroyar G/S
Tryggingarfelagid Føroyar

Information: 

Stiftet: 1940, Fusion: 1998
www.trygging.fo

 

TrygVesta Forsikring A/s
Tryg Forsikring A/S

Information:

2010:
Navneændring
TrygVesta Garantiforsikring A/S
Tryg Garantiforsikring A/S

Information:

Navneændring 2010

www.tryggaranti.dk

Tuberkulose- og Kalvekastningssmitte i rene Besætninger, Den gens. Fors.forening for Mejerier i Fyns Stift mod tab ved G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1946, Ophørt: 1960
Tuberkuloseforsikring for de sjællandske mejerier, Den gens. G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1951, Ophørt: 1961
Tuberkuloseforsikring for jydske mejerier G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1951, Ophørt: 1961
Tuberkuloseforsikringsforening for mejerier i Lolland-Falsters Stift, Den gensidige G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1951, Ophørt: 1961
Tuberkuloseforsikringsforening for mejerier inden for Vejle omegns mejeriforening, Den gensidige G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1951, Ophørt: 1961
Tuberkuloseforsikringsforening for mejeriforeningen Vendsyssel G/S
Leukoseforsikring for Mejeriforeningen Vendsyssel

Information:

Stiftet: 1946, Navneskift
TWM Forsikring, regionskontor for Onderlinge Waarborg Maatschappij Transvemij U.A. TVM verzekeringen, NL
TWM Forsikring, regionskontor for Onderlinge Waarborg Maatschappij Transvemij U.A. TVM verzekeringen, NL

Information: 

2009:

TVM Forsikring har ophørt sine aktiviteter i Danmark.

 

Ty-Bo (Brandkassen) G/S
Det gensidige Udflytter-Brandassuranceselskab

Information:

Stiftet: 1959/60, Ophørt: 1968
Taasinge gens. Brandforsikring for rørlig Ejendom G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1843, Ophørt: 1960
Udflytternes Forsikringsselskab G/S
Lokal Forsikring G/S

Information: 

Stiftet: 1858, Navneskift: 2000
www.lokal.dk

 

Udflytternes gens. Brandforsikringsforening for rørlig Ejendom på Sjælland og omliggende Øer G/S
Udflytternes Forsikringsselskab G/S

Information:

Stiftet: 1858, Navneskift: 1981
Udlejernes gensidige Forsikringsselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1953, Ophørt: 1994
Ulykkesforbundet for dansk Fiskeri's Afdeling for Sygefors. G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1947, Ophørt: 1981
Ulykkesforsikringsforbundet for danske Fiskeri, Gensidigt Forbund
Danske Fiskeres Forsikring G/S

Information: 

​Navneskift: 2014

www.dff-gs.dk

 

UNAT
Eksisterer ikke længere

Information:

Kontakt:
AIG Europe 
Kalvebod Brygge 45
1560 København V
Tlf.: 33 73 24 00
Union, Gensidig Skibsforsikring G/S
Union-Esbjergs gensidige Skibsforsikringsselskab G/S

Information:

Stiftet: 1924, Navneskift: 1990
Union-Esbjergs gensidige Skibsforsikringsselskab G/S
Havdigevej 31
6700 Esbjerg
Tlf.: 75 12 97 33
Urania A/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1917, Afviklet: 1967
Senere overdraget til Kgl. Brand
Se Kgl. octr. alm. Brandassurance-Compagni A/S
Urmagernes gensidige Glasforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1906, Ophørt: 1978
Utrecht Livsforsikring A/S
Alm. Brand Liv

Information: 

Navneskift: 1996
www.almbrand.dk

 

Vamdrup Sogn, Den gens. Fors.forening for tab af Heste i G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1875, Ophørt: 1957
Veflinge m.fl. Sognes gens. Hesteforsikringsforening G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1873, Ophørt: 1960
Vejle Amts vestre Brandassurance-Selskab G/S
Vejle Brand af 1841

Information: 

Stiftet: 1869, Fusion: 1991
www.vejlebrand.dk

 

Vejle Amts ældre Brandforsikring G/S
Vejle Brand af 1841

Information: 

Stiftet: 1835, Fusion: 1991
www.vejlebrand.dk

 

Vendsyssel-Hagl G/S
Vendsyssel G/S

Information: 

Stiftet: 1898, Overdraget: 1987
www.forsikringsselskabet-vendsyssel.dk

 

Vermund af 1904 (Bygninger) G/S
Tryg Forsikring

Information:

Stiftet: 1904, Fusion: 1976
Vermund af 1904 (løsøre) G/S
Tryg Forsikring

Information:

Stiftet: 1904, Fusion: 1976
Vestenskov, Kappel og Tillitze Sogne, Det gensidige Forsikringsselskab for Heste i G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1907, Ophørt: 1960
Vestfyn (Heste) G/S
Baag m.fl. Herreders gensidige Hesteforsikring

Information:

Stiftet: 1913, Fusion: 1962
Vestslesvigske Hesteforsikringsforening
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1854, Ophørt: 1987
Viborg Amts gensidige Forsikringsforening for Heste og Hornkvæg G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1892, Navneskift: 1988
Viborg og Omegns gensidige hesteforsikring

- senere ophørt
Vidar, Forsikrings-Aktieselskabet A/S
Hafnia A/S

Information:

Stiftet: 1927, Fusion: 1985
Vita Livsforsikring
Zurich Forsikring

Information:

Navneskift: 1993
Vordingborg, Det gensidige Glasforsikringsselskab i G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1894, Ophørt: 1946
Værn G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1941, Ophørt: 1964
Winterthur A/S
XL Winterthur International

Information:

Stiftet: 1876, Overdraget: 1994
Tryg

Navneskift: 2001
Se XL Winterthur International

Winterthur Liv A/S
Tryg Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1923, Overdraget: 1994
XL Winterthur International
XL Insurance Company Limited

Information:

Navneskift: 2003
XL Insurance Company Limited
Drottninggatan 92-94, 6 tr.
S-111 36 Stockholm
Sverige
Tlf.: +46 8 440 89 92
Yorkshire Insurance Company LTD.
Eksisterer ikke længere

Information:

Ophørt: 1997 
Zurich Forsikring
Eksisterer ikke længere

Information: 

Nov. 2002:
Zurichs danske forsikringsportefølje blev overtaget af:

(Vedr. skade:)
Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Tlf.: 70 11 20 20
www.tryg.dk

(Vedr. liv:)
Alm. Brand Forsikring A/S
Midtermolen 7
2100 København Ø
Tlf.: 35 47 47 47
www.almbrand.dk

(Vedr. erhvervsudygtighed:)
CMGL
Frederiksborggade 15, 2.
1360 København K
Tlf.: 33 38 00 00

 

Ærø, Søassuranceforeningen G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1876, ophørt: 1985
Ærøske Motorejeres gensidige Brandforsikring G/S
Ærø Brand Forsikring

Information: 

Stiftet: 1930, Fusion: 1978 www.aeroe-brand.dk

 

 

Øerne (kreatur) G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1914, Ophørt: 1969
Økonomaernes Personforsikringsselskab
Kost- og Ernæringsfagliges Personforsikringsselskab

Information: 

Navneskift: 2005
www.pka.dk

 

Ølgod Sogns gensidige Brandforsikring for Løsøre G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1848, Ophørt: 1971
Østermarie og Omegns gens. Kreaturforsikringsselskab G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1892, Ophørt: 1997
Østifterne Forsikring A/S
Nykredit Østifterne Forsikring A/S

Information:

Stiftet: 1917, Navneskift: 2000
Østifternes Brandforsikring G/S
Østifterne Forsikring G/S

Information:

Stiftet: 1889, Navneskift: 1982
Østifternes Stormskadeforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Trådt i solvent likvidation: 1. april 2004
Østjydsk Haglskade G/S
Plansikring

Information:

Stiftet: 1917, Fusion: 1979
Aal m.fl. Sognes gensidige Løsørebrandkasse G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1861, Ophørt: 1971
Aalborg gensidige Søforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1929, Ophørt: 1960
Aalborg Kreaturforsikring G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1869, Ophørt: 1976
Aalborg og Hjørring Amter, Den gensidige Brandforsikring af Løsøre i G/S
Himmerland G/S

Information: 

Stiftet: 1841, Fusion: 1964

www.himmerland-forsikring.dk

 

Aalborg og Viborg Amter, Den gens. Haglskadefors. for G/S
Eksisterer ikke længere

Information:

Stiftet: 1893, Ophørt: 1979
Ingen resultater fundet
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.