Tema
Debat

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken dækker over en politik for behandling af personoplysninger og en politik for brug af cookies og lignende teknologier, som fx teknologi til indsamling af data om en brugers computer, telefon eller tablet.

 

Forsikring & Pension registrerer oplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside, søger en stilling, eller når du tilmelder dig abonnement på vores nyheder på e-mail. Vi indsamler også personoplysninger, som fx din IP-adresse, når du besøger hjemmesiden.

 

Kontaktoplysninger

Dette website udbydes af:
Forsikring & Pension
CVR-nr.: 11628184
Phillip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
Telefon: 41 91 91 91

 

Hvis du søger en stilling hos Forsikring & Pension er den dataansvarlige:

Forsikringsorganisationernes Fællessekretariat f.m.b.a.

CVR-nr: 37749419


Har du spørgsmål til Forsikring & Pensions privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på ovennævnte adresse eller via e-mail på: databeskyttelse@forsikringogpension.dk

 

Persondatapolitik – Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Forsikring & Pension behandler personoplysninger om dig, følger vi gældende databeskyttelsesretlige regler.

 

Forbedring af brugeroplevelsen

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation samt informationer om din computer, tablet eller telefon. Dette gør vi med henblik på at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden samt lave besøgsstatistik. Indsamlingen sker via cookies, som du giver samtykke til ved dit første besøg på hjemmesiden.

 

Vi deler din IP-adresse med vores samarbejdspartnere, herunder Google Analytics og Siteimprove, som står for statistik over brugen af vores hjemmeside.

 

Retsgrundlaget for behandling af din IP-adresse til statistik er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, idet Forsikring & Pension alene bruger din IP-adresse til at analysere trafikken på hjemmesiden for at kunne optimere brugeroplevelsen.

 

Hvis du søger en stilling hos Forsikring & Pension

Ved et rekrutteringsforløb i Forsikring & Pension behandler vi personoplysninger om dig fra din ansøgning og CV samt øvrige dokumenter, som du sender til os via vores rekrutteringssystem. Det gør vi for at kunne udvælge og ansætte nye medarbejdere. Oplyser du en eller flere referencer, kan vi med din accept kontakte referencen og dermed få oplysninger om dig. Vi anvender ikke dine oplysninger til andre formål.

 

For at sikre fortrolighed og kontrol over vores behandling af persondata behandler vi kun ansøgninger, som er sendt til os via vores rekrutteringssystem. Vi sletter eller makulerer ansøgninger, som vi modtager på anden vis.

 

Personoplysninger kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Forsikring & Pension i forbindelse med rekrutteringen.

 

Hvis du bliver inviteret til 2. samtale eller fysisk samtale, vil du eventuelt i forlængelse heraf, blive bedt om at fremvise din straffeattest. Om du skal fremvise denne afhænger af, hvilken afdeling du skal arbejde i og dine arbejdsopgaver. Din straffeattest vil blive behandlet fortroligt, og behandling af din straffeattest vil ske på baggrund af dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelseslovens § 8, stk. 3). Vi opbevarer ikke efterfølgende straffeattesten, men vi noterer på din personalesag, at den er fremvist ved ansættelse. Straffeattesten vil indgå som en del af hele vurderingsgrundlaget omkring en eventuel ansættelse.

 

Bliver du ansat, gemmer vi din ansøgning og dit CV og eventuelle øvrige personoplysninger i vores personalesystem. Du kan læse mere om dette i Forsikring & Pensions interne persondatapolitik, som du får udleveret ved ansættelse.

 

Bliver du ikke ansat, gemmes dine personoplysninger i rekrutteringssystemet i optil 180 dage, efter du sidst har været aktiv i rekrutteringssystemet. Du kan til enhver tid slette dine data ved at logge ind og trykke "slet bruger" eller ved at kontakte os.

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rekruttering er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a om samtykke og art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser.

 

Vi bruger personlighedstest ved rekruttering

I forbindelse med rekrutteringen anvender vi personlighedstesten Neo PI-R. For at du kan tage testen, deler vi dit navn og din e-mail med firmaet bag testen, Hogrefe Psykologisk Forlag A/S, så du kan få oprettet adgang til personlighedstestsmodulet. Selve testen tager du hjemmefra via et link, som HR sender til dig.

 

Bliver du ansat, gemmes din personlighedstest i Hogrefes testsystem. Det er kun vores HR-afdeling, der har adgang til testen. Du kan til enhver tid bede om, at din test slettes.

 

Bliver du ikke ansat, slettes din personlighedstest senest 14 dage efter, at rekrutteringsprocessen er afsluttet.

 

Hvis du abonnerer på vores nyheder

Du har mulighed for at modtage vores nyheder og pressemeddelelser via e-mail, hvis du tilmelder dig vores abonnementsordning. Når du tilmelder dig, oplyser du en række informationer om dig, som vi behandler. Det er dit fornavn, efternavn, e-mailadresse, stilling, virksomhed samt de interesser, du gerne vil modtage nyheder om. Vi bruger ikke dine oplysninger til andre formål end udsendelse af nyheder. Vi deler kun dine oplysninger med MailChimp, der gør udsendelsen af nyhederne muligt. MailChimp er placeret i USA og er godkendt som en sikker virksomhed at overføre oplysninger til under Privacy Shield-ordningen.

 

Dine oplysninger gemmes, indtil du framelder dig abonnementet på nyheder.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyheder er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a om samtykke.

 

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3. Du trækker dit samtykke tilbage ved at framelde dig abonnementsordningen. Det gør du ved at klikke på et link nederst i de e-mails, du modtager eller ved at sende en mail til databeskyttelse@forsikringogpension.dk

 

Dine rettighede

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du skrive til Forsikring & Pension på databeskyttelse@forsikringogpension.dk

 

Ret til indsigt 

Du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi bruger dem, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15.

 

Ret til berigtigelse

Hvis du bliver opmærksom på, at de oplysninger vi behandler om dig ikke (længere) er rigtige, har du ret til at få dem rettet jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16.

 

Ret til sletning

Hvis du ønsker dine oplysninger slettet inden vores fastlagte slettefrist, der fremgår under vores behandlinger, har du ret til at anmode herom, jf. artikel 17 i databeskyttelsesforordningen. Der kan være situationer, hvor vi ikke vil kunne slette dine oplysninger før, fordi de enten fortsat er nødvendige (fx i forbindelse med rekruttering), eller fordi der er lovkrav, der pålægger os at gemme dem (fx i forhold til bogføring eller dokumentation).

 

Ret til begrænsning 

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen, fx hvis der er tvivl om rigtigheden af oplysningerne, eller du er uenig i, om vi må behandle dine personoplysninger.

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger, hvis du fx vurderer, at vores legitime interesse, som angivet ovenfor, ikke er af sådan karakter, så den bør gå forud for beskyttelsen af dine oplysninger jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21.

 

Du har ret til at klage 

Du kan til enhver tid kontakte Forsikring & Pension, hvis du vil klage over, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du kan også klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk

 

Sådan klager du til Datatilsynet

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.