Tema
Debat

Responsumudvalget

Forsikring & Pensions responsumudvalg kan på begæring fra domstole og andre myndigheder, erhvervsorganisationer, advokater eller forsikringsselskaber afgive responsa om generelle forsikrings- og pensionsjuridiske spørgsmål.

I hvilke tilfælde kan responsumudvalget inddrages?

 

  • Ved tvister, herunder sager ved domstole eller voldgift, hvor der mellem parterne er enighed om spørgetemaet.
  • Generelle henvendelser, hvor der ikke foreligger en tvist, om sædvaner og juridiske spørgsmål, som der ikke umiddelbart kan findes svar på i litteraturen eller i praksis.

Hvilke spørgsmål kan der stilles?

Responsumudvalget afgiver alene udtalelser om sædvaner, branche-kutymer og god skik.

Responsumudvalget træffer ikke konkrete afgørelser, så spørgsmål skal formuleres generelt.

 

Responsumudvalget svarer ikke på spørgsmål vedrørende:

 

  • Bevisspørgsmål
  • Spørgsmål, hvor det ikke oplyses, hvad svaret skal bruges til.
  • Almindelig rådgivning, som kan findes i litteratur og praksis.
  • Sager, som er endeligt afgjort af Ankenævnet for Forsikring, Domstole, Voldgift eller lignende bindende tvistløsningsorgan.

 

Erklæring om anonymisering af personoplysninger

  • Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Spørger skal være opmærksom på, at indsendelse af spørgsmål, herunder bilag m.v. til responsumudvalget skal være anonymiseret, hvis der indgår personoplysninger. Ved indsendelse af sagen, vedlægges en erklæring fra spørger, der tilkendegiver, at sagen er anonymiseret. Hvis ikke det er tilfældet, så sendes sagen retur til spørger.

 

 

 

 

 

Send spørgsmålSpørgsmål sendes til:
Forsikring & Pension
Responsumudvalget
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup

Kontakt


Rammevilkår og EU

Kirstine Thorsen

Chefkonsulent, cand. jur.
+45 41 91 90 49
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.