Vi tilstræber en sagsbehandling, hvor svartiden forventes at være 1-2 måneder.

 

Gennemgang af spørgsmål

Anmodning om svar på spørgsmål bliver gennemgået for at bedømme, om de er egnede til at blive forelagt Responsumudvalget. Spørgeren bedes alene indsende bilag, hvis de er relevante for Responsumudvalgets behandling. Spørger skal være opmærksom på at formulere spørgsmål generelt, så der ikke i realiteten spørges om Responsumudvalgets stillingtagen til den konkrete tvist. Responsumudvalget afgiver alene udtalelser om sædvaner, branchekutymer og god skik. Hvis ikke spørgsmålene findes egnede, får spørgeren besked.

 

Forelæggelse

Er spørgsmålet egnet til at blive behandlet af Responsumudvalget, bliver de sendt til udvalgets medlemmer med henblik på indhentning af deres svar og bemærkninger. Responsumudvalget kan vælge at indhente eksterne faglige oplysninger til brug for besvarelserne. Spørgsmål angående pension bliver behandlet af Responsumudvalgets ad hoc-medlemmer.

 

Svar

På baggrund af medlemmernes svar og bemærkninger bliver der udarbejdet et svar til spørgeren. Svaret bliver som hovedregel også offentliggjort her på hjemmesiden.

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.