Tema
Debat

Nyheder

Nyhedsarkiv

Søg i nyheder
Søg
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

21. mar. 2023

Sundhedsforsikringerne løfter hvor sygdomsbyrden er størst og nedbringer langsigtet sygefravær

Mere end 2,3 mio. danskere har en sundhedsforsikring. Mellem 80 og 90 % af de mange forsikringer er oprettet til ansatte som en del af overenskomstaftalerne mellem arbejdsmarkedets parter eller som en aftale i den enkelte virksomhed. Forsikringen går typisk ind og supplerer den offentlige velfærd og dækker der, hvor patienter i dag betaler selv.
15. mar. 2023

F&P om prognose: Håndteringen af inflationen bliver altafgørende for dansk økonomi

Nationalbanken har netop offentliggjort sin prognose for dansk økonomi de kommende år. Prognosen er ”rettidigt pessimistisk” med udsigt til både en meget begrænset vækst og stigende ledighed, men dansk økonomi står godt rustet. Den helt afgørende opgave bliver at håndtere inflationen, vurderer F&P.
13. mar. 2023

F&P følger nøje udviklingen oven på amerikansk bankkrak

Weekendens krak af den amerikanske Silicon Valley Bank har kun meget begrænset direkte betydning for danske pensionsselskaber, som har forholdsvist små investeringer i den krakkede bank. Finanstilsynets adm. direktør, Jesper Berg, har da også manet til ro over krakket i forhold til effekterne på dansk økonomi. F&P følger udviklingen – og har særligt blik på, at USA har fokus på at inddæmme problemerne.
9. mar. 2023

Rekordmange danskerne flyttede deres forsikring i 2022

Mere end 450.000 danskere skiftede forsikringsselskab sidste år. De flyttede tilsammen 1,4 mio. forsikringspolicer. Det viser en ny statistik fra F&P.
8. mar. 2023

Meget få kvinder fortsætter i job efter pensionsalderen

Over dobbelt så mange mænd arbejder efter folkepensionsalderen sammenlignet med kvinder. Hvis kvinder arbejdede i samme udstrækning som mænd, ville beskæftigelsen være 22.000 fuldtidsbeskæftigede højere. F&P efterlyser større fokus på, hvordan arbejdsdygtige kvindelige seniorer kan fastholdes i job.
8. mar. 2023

Det danske pensionssystem gavner ligestillingen, viser ny rapport

Sammenlignet med de andre nordiske landes pensionssystemer klarer det danske sig rigtig godt, når det kommer til at udjævne forskellene på mænds og kvinders pensionsindkomst i pensionisttilværelsen. Det viser nye tal fra Nordisk Ministerråd.
3. mar. 2023

Trist udvikling: Danskernes forventede levealder falder for andet år i træk

Middellevetiden, som angiver hvor længe en nyfødt kan forvente at leve, er nu faldet for andet år i træk. Udviklingen er et markant og trist brud med de seneste 40 års gode udvikling, hvor danskerne lever længere og længere. Hvis udviklingen fortsætter, vil det få betydning for danskernes fremtidige pensionsalder.
2. mar. 2023

F&P: Nyuddannede med kortere kandidater kan løfte livsindkomsten med over 600.000 kr.

Regeringen har i dag præsenteret reformudspillet ”Forberedt på fremtiden I”, som lægger op til nye veje for kandidatuddannelserne – herunder også nye 1¼-årige kandidatuddannelser, der ifølge udspillet skal have tydeligt arbejdssigte. En beregning fra F&P viser, at nyuddannede med kortere kandidater har udsigt til et markant løfte i livsindkomsten, hvis de formår at komme i job på samme løn- og kvalifikationsniveau som nuværende kandidater.
28. feb. 2023

F&P om Klimarådets rapport: Nu skal der tempo og handling bag klimamålene

F&P er ligesom Klimarådet bekymrede for, at der ikke er tempo nok på den grønne omstilling, hvis Danmark skal nå klimamålene.
23. feb. 2023

F&P glæder sig over akut hjælp til presset sundhedsvæsen

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om en akutplan for sundhedsvæsenet, som blandt andet sikrer bedre adgang til sundhedsfaglige medarbejdere fra udlandet og giver en økonomisk gulerod til sundhedsfaglige efterlønnere. Manglen på medarbejdere presser i alvorlig grad det danske sundhedsvæsen, så akutplanen er et vigtigt bidrag til at løse allermest presserende problemer, som det samlede danske sundhedsvæsen står med, vurderer F&P – brancheorganisation for forsikrings- og pensionsbranchen.
23. feb. 2023

Antallet af cykeltyverier stiger markant efter flere år med fald

Ny statistik viser, at der efter mange år med fald i antallet af cykeltyverier igen er sket en stigning i hele Danmark. Tendensen havde ellers været, at der blev stjålet færre – men dyrere cykler, men den udvikling er nu vendt. Trist udvikling, at vi nu igen oplever en stigning, lyder det fra forsikringsbranchen.
23. feb. 2023

F&P går til ombudsmanden efter ni års nøl i Skat

Danske pensionsselskaber har nu i ni år betalt moms på deres forvaltninger af danskernes pensionsordninger, selv om en EU-dom i 2014 slog fast, at de er fritaget for moms. Skattestyrelsen har dog hverken tilbagebetalt de 3,5 mia. kroner, som pensionskunderne har krav på, eller ændret i forvaltningen af reglerne. Nu har F&P opfordret Folketingets ombudsmand til at gå ind i sagen.
18. feb. 2023

Sådan gør du hvis du har fået stormskade

Stormen Otto er blæst gennem Danmark og har efterladt en række ødelagte huse, biler og ting. Forsikringsoplysningen guider dig til, hvordan du skal forholde dig, hvis du har været udsat for stormskade.
17. feb. 2023

F&P-opgørelse: De dyreste storme udløser skader for milliarder

Stormen Otto er på vej i land og kan give store skader. De største storme koster milliarder af kroner i forsikringserstatninger.
14. feb. 2023

Kun 3 pct. af lønmodtagere står uden pension – og det er dyrt for dem

Ny kortlægning viser, at godt 60.000 lønmodtagere risikerer et markant indkomsttab som pensionist, da de ikke i dag sparer op til alderdommen.
14. feb. 2023

Ny OECD-rapport kårer danskerne som verdensmestre i pensionsformue

OECD har netop offentliggjort rapporten ”Pensions in Focus 2022”, som kårer danskerne som verdensmestre, når det gælder pensionsformuen i forhold til BNP – foran Island og Holland på henholdsvis 2.- og 3.-pladsen. Rapporten vækker glæde i F&P, fordi den sætter en tyk streg under det robuste og stærke pensionssystem i Danmark.
8. feb. 2023

F&P: Opgør med modregning er en kæmpe håndsrækning til pensionister i job

Folketinget indgik tilbage i januar sidste år en aftale, der skulle fjerne den økonomiske straf pensionister oplevede, hvis de tager et arbejde efter de var gået på pension. Nu bliver aftalen virkelighed. Stor ros fra F&P.
7. feb. 2023

Danskernes pensionsskat overrasker igen positivt trods rædselsåret 2022

F&P har netop indsamlet bidraget til statskassen fra danskernes pensionsskat – PAL-skatten. Igen overgår indtægterne de budgetterede forventninger. Der bør være mere synlighed om danskernes store bidrag til statskassen via pensionsskatten, mener F&P.
6. feb. 2023

F&P: Åben-dør-beslutning skaber uro om de langsigtede klimamål og om pensionsbranchens grønne investeringer

De danske pensionsselskaber er dybt involveret i Danmarks grønne omstilling – ikke mindst på havvind. Derfor er dagens melding fra Energistyrelsen om at sætte de såkaldte åben-dør-projekter i bero et alvorligt tilbageslag for den grønne omstilling og de klimamål, vi har sat os i Danmark. Og for investeringer i grøn energi, advarer F&P.
1. feb. 2023

Forbrugerværktøjet Min Pensionsrisiko er blevet opdateret med nye tal for 2023

Der er lidt større usikkerhed om det næste års afkast på danskernes markedsrentepensioner. Det skyldes situationen på de finansielle markeder, men også at Rådet for Afkastforventninger har justeret beregningsmetoden til at fastsætte risikoen på pensionsselskabernes investeringer.
23. jan. 2023

USA rykker på klimateknologi, mens Europa forbliver afhængig af russisk gas

De danske pensionsselskaber og investorer hejser det røde advarselsflag i klima- og energikampen. Danmark og Europa risikerer i de her måneder at blive sejlet agter ud på en afgørende klimateknologi: Power-to-X. Den er ellers afgørende for at nå både klimamål, uafhængighed af russisk energi og sikre Danmark som foregangsland på grøn energi, advarer F&P.
18. jan. 2023

Ny opgørelse: Danskerne betaler næsten en månedsløn i pensionsskat – og de færreste ved det

Stort set alle voksne danskere betaler pensionsafkastskat – også kendt som PAL-skat. Det er en skat på afkastet på pensionsopsparingen og er højest omkring pensionsalderen, hvor pensionsformuen også er størst. Det viser helt nye tal fra F&P, som for første gang kaster lys over, hvor meget hver enkelt dansker betaler i PAL-skat.
17. jan. 2023

Skiferie: Ting, du vil ønske at have vidst

Pas ekstra godt på i Italien, og lej aldrig ting med motor, før du ved, at ejeren mindst har en ansvarsforsikring. Det siger Forsikringsoplysningen, der også har en række andre gode råd til skiferien.
16. jan. 2023

Historisk mange flyttede deres pensioner i 2022

Nye tal fra pensionsbranchen viser et meget stort antal pensionsflytninger i 2022. Det indikerer at bølgen af jobskifte vi oplevede under coronaen er forsat ind i 2022, da man typisk flytter sin pension med når man skifter job.
9. jan. 2023

Sådan sparer danskerne, når økonomien er under pres

Vi skærer nødigt på streaming, tv og forsikringer. Især strøm, opvarmning og indkøb af dagligvarer må holde for, når økonomien skal hænge bedre sammen.
6. jan. 2023

Massiv regn understreger, at der skal turbo på klimatilpasningen

Det ekstreme vejr tager til, og klimahandling er nødvendig. Der er et stort behov for en national klimatilpasningsplan og en klimatilpasningsfond, der kan sikre investeringer i klimatilpasning på tværs af kommunegrænserne, understreger F&P.
5. jan. 2023

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber vinder vigtig sag i Højesteret

Garantiordningen for skadesforsikring i Norge stævnede i 2019 den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. Påstanden var, at Danmark skulle betale for norske arbejdsskader i forbindelse med det danske forsikringsselskab Alphas konkurs. Højesteret har netop afgjort sagen til Danmarks fordel. En vigtig og principiel afgørelse, lyder det fra direktøren i den danske Garantifond.
4. jan. 2023

Massiv regn på vej: Sådan forbereder du dig bedst muligt

De næste dage kan der falde store mængder nedbør på kort tid. Det sker efter en længere periode med megen regn og kan derfor give mange vandskader. Gå dit hus igennem, så det er sikret bedst muligt, råder Forsikringsoplysningen.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.