Tema
Debat

Nyheder

Nyhedsarkiv

Søg i nyheder
Søg
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

17. aug. 2022

Stor milepæl for forsikrings- og pensionsbranchen

I dag har myndighederne sendt en ny lov i høring – Lov om forsikringsvirksomhed. Det er en længe ventet god nyhed, lyder det fra brancheforeningen.
Kommentar
16. aug. 2022
13. aug. 2022

Bidens grønne klimaplan kan lande på kistebunden hos danskerne

Det nedbringer ikke kun verdens samlede CO2 udledning, at USA nu i nat har vedtaget en ambitiøs klimaplan - danske pensions-opsparere kan også komme til at nyde godt af planen.
1. aug. 2022

F&P: Offentligt ansatte går langt tidligere på pension end private

Medarbejdere i det offentlige trækker sig i gennemsnit 1 år og 4 måneder tidligere fra jobbet end medarbejdere i det private. I en situation, hvor manglen på dygtige medarbejdere i høj grad også presser velfærden, er der et stort potentiale i, hvis den offentlige sektor bliver bedre til at fastholde medarbejderne i job. F&P skønner, at beskæftigelsen ville øges med 16.000 personer, hvis tilbagetrækningsalderen i det offentlige var på samme niveau som i det private.
29. jul. 2022

Misforståelse i Børsen: Garantifond udbetaler selvfølgelig efter reglerne

Kommentar: I en artikel i Børsen forlyder det, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skulle have foretaget fejlagtige udbetalinger af præmier. Børsens udlægning beror på en klar misforståelse. Udbetalingerne er sket i henhold til politisk aftale.
28. jul. 2022

Studiestart: Unge står uden indboforsikring, når de flytter hjemmefra

Nye tal viser, at 19 pct. af danske unge står helt uden indboforsikring. Dermed mangler de hjælp, hvis de bliver ramt af indbrud, vandskader, brand eller et stort erstatningskrav. I forsikrings- og pensionsbranchen frygter man, at den højeste inflation i 40 år kan føre til, at endnu flere unge vælger sikkerhedsnettet fra.
29. jun. 2022

Mytedræber: Vi tjekker ofte vores forsikringer

I en ny undersøgelse svarer 2 ud af 3 danskere, at de har gennemgået deres forsikring inden for det seneste år. Det punkterer myten om, at danskerne ikke interesserer sig for deres forsikringer. Aktive forbrugere er en forudsætning for et velfungerende forsikringsmarked, mener F&P.
29. jun. 2022

Husk rejseforsikringen, og tjek med rejsevejledningerne

Forsikringsoplysningen giver gode råd om rejseforsikring og om flystrejke.
24. jun. 2022

F&P: Aftale om grøn fond vil sikre tiltrængte klimainvesteringer

Med aftalen om at hæve grænsen for, hvor meget danskerne årligt må indbetale i aldersopsparing, har aftalepartierne sikret klog finansiering af en rigtig god idé – nemlig etableringen af en grøn fond, der kan bane vejen for flere klimavenlige investeringer. Sådan lyder den varme modtagelse fra brancheforeningen F&P, som er klar til invitationen fra regeringen om at gå i dialog om, hvordan der hurtigst muligt kan ryddes op i modregningsreglerne for at fremme danskernes brug af aldersopsparingen.
23. jun. 2022

Gode råd til en brandsikker sankthansaften

Forsikringsoplysningen: Sådan undgår du, at sankthansbålet løber løbsk.
23. jun. 2022

F&P: Vigtigt at fit & proper-aftale afspejler forskelle i branchen

Med dagens politiske aftale om fit & proper-reglerne kommer nye og opdaterede regler for bl.a. godkendelse af bankdirektører og bestyrelsesmedlemmer i banksektoren. F&P kvitterer for, at arbejdet med regelændringerne har taget hensyn til forskellene inden for den finansielle sektor.
22. jun. 2022

Forsikringsbranchen forlænger igen: Gratis grænseforsikring til ukrainske biler i Danmark

En samlet forsikringsbranche fortsætter hjælpen til flygtninge fra Ukraine, der kommer til landet i egne køretøjer. Tilbuddet om gratis grænseforsikring forlænges igen og denne gang frem til og med 31. august.
15. jun. 2022

Nyt udspil vil øge trygheden for borgerne – og gøre livet sværere for kriminelle

F&P vil med et nyt udspil skrue op for indsatsen mod den kriminalitet, som rammer mange danskere og skaber utryghed i hverdagen. Udspillet indeholder forslag, som skal føre til færre indbrud og cykeltyverier samt mindre cyberkriminalitet.
14. jun. 2022

F&P: Stærk aftale sætter punktum for tvangshævning af pensioner

Ny kontanthjælpsaftale sætter en længe ønsket stopper for den tvangshævning, der har fundet sted af kontanthjælpsmodtageres pensionsopsparing. F&P glæder sig over, at et politisk flertal har løst problemet.
9. jun. 2022

Særskat på tryghed er et politisk selvmål

Regeringen har sammen med et politisk flertal i dag indgået aftale om at indføre en ny særskat, som vil gøre det dyrere for danskerne at forsikre sig og spare op til pension. F&P kalder aftalen et politisk selvmål i en tid, hvor inflationen er på sit højeste niveau i 40 år. Nu hviler der et tungt ansvar på de ansvarlige partier for at begrænse særskatten mest muligt.
28. maj. 2022

Ny opgørelse: Cykeltyvene går målrettet efter de dyre cykler

Antallet af cykeltyverier er rekordlavt – og halveret siden 2010. Til gengæld er det i højere og højere grad de dyre cykler, der stjæles. F&P ønsker et tættere samarbejde med politiet om at sætte ind over for de professionelle og organiserede cykeltyverier.
20. maj. 2022

F&P: God sundhedsaftale savner borgerens totale berøringsflade

Med dagens brede politiske aftale er der taget flere skridt til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen af høj kvalitet. Det vurderer F&P, som opfordrer til at bruge sundhedsreformen som afsæt for det videre arbejde med at fremtidssikre og udvikle vores samlede sundhedsvæsen.
19. maj. 2022

Konkurrencepres giver færre klager i forsikringsankenævnet

Ny statistik: Sidste år var der 1.394 forbrugere, der klagede over deres forsikrings- eller pensionsselskab til Ankenævnet for Forsikring. Det lave klagetal vidner om en branche, der går op i at have tilfredse kunder, mener F&P.
18. maj. 2022

Skatteministeren kaldt i samråd: Ny skat rammer danskerne i en tid med massiv inflation

Regeringens planer om at indføre et såkaldt ”samfundsbidrag” – en særskat på finansielle virksomheder – er en dårlig idé på det værst tænkelige tidspunkt. Det vurderer F&P, som ser frem til dagens samråd, hvor Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, har indkaldt skatteminister Jeppe Bruus til at redegøre for, hvordan særskatten vil ramme danske forsikrings- og pensionskunder.
18. maj. 2022

F&P: Branchen er klar med investeringer i Nordsøen som nyt grønt kraftværk

Udbygning af havenergi som en række statsledere mødes om i dag onsdag den 18. maj, er ambitiøst, nødvendigt - og viser at vi i fremtiden får udnyttet Nordsøens potentiale til fulde. Den danske pensionsbranche bakker fuldt ud op om de nye mål og er klar med investeringskapital der skal indfri de store ambitioner.
17. maj. 2022

Stigende e-handel kan betyde nye udfordringer på vejene

Når vi bestiller varer på nettet, forventer vi hurtig levering, og det kan give udfordringer i transportbranchen. I en ny undersøgelse svarer mange varebilschauffører, at de er trætte, stressede, kører for stærkt og er uopmærksomme bag rattet. Derfor sætter Rådet for Sikker Trafik og F&P fokus på varebilskørsel med en konference i dag.
16. maj. 2022

”Jeg er kørt ind i min kones bil. Tror du forsikringen dækker?”

Anne Garde Slothuus er ny forsikringsekspert hos Forsikringsoplysningen, hvor hundredtusindvis af danskere i 90 år har fået svar på stort set alt om forsikring – og det kan man stadigvæk få.
5. maj. 2022

Regeringens digitaliseringsstrategi kæmper med at blive bredere end de offentlige løsninger

Regeringens nye digitaliseringsstrategi sætter digitale fodaftryk de rigtige steder, men kun få initiativer går videre end den offentlige sektor. Strategien kæmper som tidligere fælles offentlige strategier med at blive bredere end de offentlige løsninger, mener F&P.
4. maj. 2022

F&P: Tiltrængt eftersyn af verdens bedste pensionssystem

F&P hilser de længe ventede anbefalingerne fra kommissionen velkommen og håber, at politikerne følger op og griber forslagene om at forbedre incitamenterne til at spare op til pension. Det er krumtappen i at fremtidssikre det danske pensionssystem.
3. maj. 2022

Historisk høj tilbagetrækningsalder

Tilbagetrækningsalderen sætter rekord og er nu over 66 år. ¼ af danskerne fortsætter i arbejde efter folkepensionsalderen. Fremadrettet kan der være behov for mere fleksibilitet for at fastholde opbakningen til pensionssystemet, vurderer brancheforeningen Forsikring & Pension.
2. maj. 2022

Rådet for Afkastforventninger offentliggør forventninger for 2. halvår 2022

Rådet for Afkastforventninger har i dag offentliggjort nye halvårlige afkastforventninger for 2. halvår af 2022. Afkastforventningerne bliver anvendt til at beregne pensionsprognoser og afkastforventninger til kunderne. Usikkerheden om afkastforventningerne er denne gang særlig stor.
28. apr. 2022

Minister og organisationer bag nyt fælles kodeks for god betalingsskik

Erhvervsminister Simon Kollerup og 13 erhvervsorganisationer – herunder F&P - står bag et nyt kodeks, der skal styrke en sund betalingskultur blandt danske virksomheder. Kodekset er kommet i stand efter et grundigt arbejde og sigter på at skabe en god betalingskultur og samtidig værne om aftalefriheden mellem virksomheder.
27. apr. 2022

Forsikringsbranchen om Vanløsebranden: Vi står sammen om at hjælpe

Beboerne i de 130 ødelagte hjem får massiv hjælp til nedrivning, bygning af ny ejendom, genhusning, huslejetab og ødelagt indbo. Genopførelsesprisen er foreløbig estimeret til 200-300 mio. kr.
23. apr. 2022

Forsikringsbranchen forlænger: Gratis forsikring til ukrainske biler i Danmark

En samlet forsikringsbranche fortsætter hjælpen til ukrainske flygtninge, som kommer til landet i egne køretøjer. Tilbuddet om gratis grænseforsikring forlænges frem til 1. juli.
20. apr. 2022

F&P: Udspil til CO2-afgift sigter på vigtig balance mellem nationale klimamål og grøn eksport

F&P ser positivt på regeringens forslag til en CO2-afgift. Udspillet er et godt oplæg til at finde en endelig politisk aftale, som balancerer hensynet til at nå Danmarks målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 pct. og samtidig tager højde for, at der ikke må flyttes vigtige arbejdspladser ud af landet. F&P peger på, at en CO2-afgift ikke kan stå alene, når Danmark skal være ledende eksportør af grønne løsninger. Der er samtidig også behov for bedre offentlige incitamenter til investeringer i klimateknologier og klare rammer for grønne investeringer.
19. apr. 2022

F&P: Accelereret grøn omstilling kræver mobilisering af milliarder af investeringer

Den nye ekstraordinære sikkerhedspolitiske situation kalder på nye ekstraordinære tiltag. F&P hilser regeringens udspil om udbygning af grøn energi velkommen og peger på, at udspillet vil kræve mange milliarder for offentlige og private investeringer. Organisationen opfordrer derfor til, at der kommer en konkret investeringsplan, ligesom der bør sættes fart på Nordsøens energiø, der allerede er besluttet, men stadig kun er på tegnebrættet.
9. apr. 2022

Pensionsindbetalinger sætter rekord i 2021

Pensionsindbetalingerne sætter rekord i 2021 med næsten 140 mia.kr. Det er mere end 7 mia.kr. mere end i 2020, og det er den største år til år-stigning siden 2010.
8. apr. 2022

Dansk pagt går efter det højeste niveau af cybersikkerhed i EU

I dag er F&P medunderskriver af ambitiøs cybersikkerhedspagt, der især vil øge kendskabet til cyberkriminalitet og give Danmarks små og mellemstore virksomheder en konkurrencefordel.
6. apr. 2022

Lovforslag om samfundsbidrag er en særskat på tryghed

Regeringen og forligspartierne risikerer at lægge en ny og skadelig skat på tryghed, hvis de vedtager den særskat, som i dag er fremlagt som lovforslag, og som blandt andet rammer flere danske forsikrings- og pensionsselskaber og dermed deres kunder. F&P opfordrer til at droppe planerne for en særskat og i stedet skrue op for indsatsen mod moms- og skattesnyd.
4. apr. 2022

F&P foreslår nybrud: Pensionspenge kan understøtte dansk sikkerhed og forsvar

Med et nyt udspil lægger Forsikring & Pension op til, at investeringerne fra danskernes pensionsformue kan indgå som en del af løsningen, når dansk sikkerhed og forsvar skal styrkes markant i de kommende år fx gennem investeringer i forsvarets mange bygninger.
1. apr. 2022

Voldsomme brande behøver ikke være helt nyttesløse

Branden i Vanløse efterlod bygninger i ruiner og ødelagde mange menneskers hjem i et omfang, der sjældent er set i Danmark. F&P foreslår en brandkommission, som skal nyttiggøre viden om alle store brande i Danmark.
Kommentar
30. mar. 2022

F&P om nyt forslag: De grønne pensionspenge og investeringsviljen er allerede til stede

Den danske pensionsbranche bidrager massivt med pensions-investering i den grønne omstilling. Den største udfordring lige nu, for at branchen kan understøtte 70 pct.-målsætningen, er tydelige rammevilkår og en investeringsplan. Og så skal de grønne investeringer ikke afhænge af valg af pensionstype, lyder meldingen fra F&P i en kommentar til et forslag om højere ratepension.
29. mar. 2022

Stærk politisk opbakning til investeringer i skov

Det er en glædelig nyhed, at erhvervsminister Simon Kollerup har meldt ud, at han støtter, at danske pensions- og forsikringsselskaber skal have mulighed for at eje og drive skov gennem datterselskaber. Samtidig har et bredt flertal af Folketingets partier sendt et klart politisk signal om, at det bør være muligt. Nu afventer F&P, at de danske myndigheder sikrer, det er muligt inden for rammerne af EU-reglerne.
29. mar. 2022

F&P: Vismændene i hård kritik af særskat

Vismændene retter i deres seneste Produktivitetsrapport berettiget kritik mod regeringens planlagte særskat på den finansielle sektor. Den vil føre til forvridninger i markedet og nedbringe produktiviteten, da konkurrencen i markedet er sund. Samtidig er det et skråplan at introducere særlige skatter for visse sektorer, og i sidste ende bliver det danske pensionsopsparere og forsikringstagere, som betaler gildet.
25. mar. 2022

Danskernes pensionsskat imponerer igen

Pensionsskatten – også kendt som PAL-skatten - indbragte staten 63,1 mia. kr. i 2021, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er et massivt samfundsbidrag fra branchen og pensionskunderne.
24. mar. 2022

450.000 danskere udskiftede deres forsikringsselskab sidste år

Nye tal viser, at der er høj aktivitet og stærk konkurrence på det danske forsikringsmarked: 450.000 danskere flyttede sidste år 1,2 mio. forsikringspolicer til et andet forsikringsselskab.
24. mar. 2022

Bo Normann Rasmussen indtræder som næstformand i F&P

F&P’s bestyrelse valgte enstemmigt adm. direktør Bo Normann Rasmussen fra AP Pension som ny næstformand.
23. mar. 2022

Stort frasalg af russiske investeringer

Danske forsikrings- og pensionsselskaber investerer ca. 1/3 af formuen i Danmark og resten i udlandet for at sikre det bedste mulige afkast til kunderne. Selskabernes eksponering i forhold til Rusland og Belarus var dog selv før krigen i Ukraine meget begrænset, og nye tal for beholdningerne viser, at de er faldet støt siden årsskiftet i takt med, at selskaberne har frasolgt store del af deres russiske beholdninger. Fra årsskiftet til 1. marts faldt de samlede beholdninger i Rusland og Belarus fra 9,2 mia. kroner til 2,0 mia. kroner – ud af en samlet pensionsformue på 4.000 mia. kr.
22. mar. 2022

Kort og kontant om sociale ydelser 2022

F&P's håndbog ”Sociale Ydelser 2022” giver klar besked om takster og regler for en lang række offentlige ydelser – lige fra børnetilskud til begravelseshjælp.
16. mar. 2022

F&P: Danmark skal have en ”Energi-uafhængighedsplan”

Med et nyt udspil kommer F&P med 11 konkrete bud på, hvordan Danmark kan accelerere den grønne omstilling og sikre uafhængighed af russisk energi. Forsikrings- og pensionsbranchen er en uomgængelig del af løsningen, men det er brug for en samlet plan med konkrete projekter for at sikre de massive offentlige og private investeringer, der skal til.
15. mar. 2022

Forsikringsselskaber opdager svindel for milliarder

Forsikringsselskabernes fokus på at afsløre forsikringssvindel bærer frugt – til gavn for det store flertal af ærlige kunder. I 2020 afslørede selskaberne fusk med forsikringerne for over en mia. kr.
15. mar. 2022

Store skridt i ny PtX-aftale – men der skal mere til

Med PtX-aftalen er Danmark nu tættere på målet om at kunne producere den nødvendige grønne brændstof, som kan bruges til skibsmotorer, lastbiler, fly og i industrien, så vi kan nå det langsigtede mål om klimaneutralitet. Og opnå uafhængighed af russisk gas.
15. mar. 2022

F&P: Sundhedsaftale bør sætte endnu mere fokus på forebyggelse i offentlig-private samarbejder

Regeringens udspil om en ny sundhedsaftale har gode og nødvendige initiativer. Og det er på tide, for folkesundheden daler. Derfor mener forsikrings- og pensionsbranchen, at forebyggelse skal være højere prioriteret end hidtil.
12. mar. 2022

Forsikringsbranchen: Gratis dækning til ukrainske biler i Danmark

En samlet forsikringsbranche vil hjælpe ukrainske flygtninge, der kommer til landet i egne køretøjer. Det sker i form af en gratis grænseforsikring i 30 dage.
11. mar. 2022

Forsikring og situationen i Ukraine og Rusland

Det er vigtigt, at være OBS på forsikringerne i en tid med krig i Ukraine og usikre forhold i Rusland
11. mar. 2022

Frivillige har typisk ingen forsikringsdækning i Ukraine - kontakt dit selskab

Forsikringer dækker normalt ikke skader i forbindelse med krig. Vil man afsted som frivillig, bør man forinden rådføre sig med sit forsikringsselskab om konsekvenser og muligheder, lyder rådet fra Forsikringsoplysningen i F&P.
11. mar. 2022

Ukraine og Forsikring: Hvad sker der i Europa?

Få overblikket med generaldirektør Michaela Koller fra Insurance Europe
8. mar. 2022

Størst forskel i mænd og kvinders pensionsindbetalinger i Gentofte

Ny undersøgelse viser, at kvinder i Gentofte kommune indbetaler i gennemsnit mere end 70.000 kr. til pension hvert år. Dermed har de danmarksrekord i pensionsindbetalinger for kvinder. Alligevel er det også i Gentofte, at der er størst forskel mellem mænd og kvinders indbetalinger. Forskellen er mindst på Bornholm.
7. mar. 2022

Ny podcast slår et slag for økonomisk ligestilling

Hvorfor tager kvinder mindre risiko end mænd i deres investeringer? Hvorfor går færre kvinder op i deres egen økonomi? Hvorfor ved kvinder mindre om pension end mænd? Og hvorfor har kvinder mindre i pension end mænd? Det vil en ny podcast gøre op med.
Kommentar
3. mar. 2022

DR Kontant fortegner billedet af crashtest i forsikring

Kommentar: DR Kontant handler i aften om, at forsikringsselskaber bruger test fra DanCrash til at afvise erstatninger med. Det er et meget fortegnet billede. Crash-testen står aldrig alene. Den udgør kun en lille del af en samlet helhedsvurdering.
3. mar. 2022

Krigen sætter cyber- og informationssikkerheden under pres

Trusselsbilledet mod Danmark kan blive ændret med kort varsel. F&P følger situationen nøje, og der er grund til, at alle er ekstra agtpågivende. F&P opfordrer til, at man orienterer sig hos Center for Cybersikkerhed og deler relevante informationer, som kan understøtte cyber- og informationssikkerheden.
28. feb. 2022

Forsikrings- og pensionsbranchen bakker op om sanktioner mod Rusland

Den alvorlige situation i Ukraine berører os alle dybt, og forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark bakker entydigt op om de sanktioner, som er vedtaget mod det russiske regime. Branchen ønsker ikke på nogen måde at støtte Rusland eller blive sat i forbindelse med regimet.
25. feb. 2022

F&P om Klimarådets rapport: Fremryk udbygningen af vindmøller og energiøer

F&P deler Klimarådets bekymring for, at det går for langsomt med den grønne omstilling. Klimarådet vil have mere elproduktion baseret på vedvarende energi for at Danmark kan nå klimamålene i 2030. Rådet begrunder det bl.a. med, at power-to-X-teknologien kræver store mængder vedvarende energi. Hvis ikke produktionen af grøn strøm følger med, vil brændstofferne ikke give en klimagevinst, lyder det fra Rådet. F&P opfordrer regeringen og Folketinget til få tempo og klarhed i rammerne for flere grønne investeringer.
17. feb. 2022

Storm på vej: Sådan forbereder du dig bedst muligt

Det er kun et par uger siden, at stormen Malik rasede i Danmark. Og allerede i weekenden kan der igen komme kraftig blæst og stormvejr. Det er derfor en god ide at gå sit hus igennem, så det er sikret bedst muligt mod vind og vejr, råder Forsikringsoplysningen.
16. feb. 2022

F&P: Overraskende fald i kvinders levealder

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at middellevetiden nu er 79,6 år for mænd og 83,4 år for kvinder. Det svarer til en stigning på 0,1 år for mænd og et fald på 0,2 år for kvinder siden seneste opgørelse. Faldet for kvindernes levealder overrasker i F&P, som dog stadig understreger, at levealderen er steget markant de senere år for begge grupper.
13. feb. 2022

BMW og Tesla har flest skader – Dodge de dyreste

Sidste år var der 357.000 skader på biler i Danmark. Forsikringsselskabernes udgifter løb op i 4,4 mia. kr. Over 10 pct. af alle biler i Danmark løber hvert år ind i en skade. Det viser nye tal fra F&P.
8. feb. 2022

F&P: Klog CO2-afgift kan fremme grønne investeringer

Regeringens ekspertgruppes tre modeller for CO2-afgift har en god balance, lyder det fra F&P. Modellerne gør det nemlig rentabelt at investere i den grønne omstilling og mindsker risikoen for at udflage danske arbejdspladser og klimateknologi.
2. feb. 2022

F&P: Debatten om grøn taksonomi handler om mere end for eller imod atomkraft

I dag har EU-Kommissionen officielt foreslået, at atomkraft og naturgas kan indgå i EU’s miljøtaksonomi. F&P opfordrer til, at arbejdet med at implementere taksonomien ikke forsinkes af den politiske diskussion om for eller imod a-kraft. Taksonomien er et helt afgørende værktøj til at skabe gennemsigtighed og dermed væsentlig for at sikre branchens bidrag til grønne og bæredygtige investeringer i fremtiden.
2. feb. 2022

F&P: Pensionsbranchen slår rekord med 50 mia. kroner til statskassen

En ny opgørelse blandt pensionsselskaberne i F&P viser, at der er udsigt til et rekordhøjt bidrag til statskassen på omkring 50 mia. kroner i provenuet fra den såkaldte PAL-skat af afkastet fra danskernes pensionsopsparinger i 2021. Den hidtidige rekord var fra 2019 og på 38 mia. kr. Opgørelsen omfatter alene F&P’s medlemmer, så det samlede provenu, som også omfatter PAL-skat fra pengeinstitutter og ATP, vil være endnu større.
1. feb. 2022

F&P: Særskat på tryghed, velfærd og grøn omstilling er et alvorligt fejlskud

Skatteministeren har nu fremlagt et lovforslag om det såkaldte samfundsbidrag, der i realiteten er en ny særskat, som vil ramme flere danske pensions- og forsikringsvirksomheder og deres kunder. Men det er helt skævt at lægge en ekstra skat på danske forsikrings- og pensionsselskaber, som i forvejen leverer et stort bidrag til samfundet – både i form af skattebetalinger, tryghedsskabende løsninger til danskerne og bidrager til den grønne omstilling.
31. jan. 2022

F&P efter stormflod: Akut behov for klimatilpasning

Stormen i weekenden fik telefonerne til at gløde hos forsikringsselskaberne. Flere steder i landet var der alvorlige oversvømmelser og decideret stormflod. Det understreger, at klimahandling er nødvendig, mener F&P.
28. jan. 2022

Kriminaliteten flytter andre steder hen

Indbrud og cykeltyverier falder – det gør bedragerierne til gengæld ikke. Cyberkriminaliteten vokser.
27. jan. 2022

Tæt på dobbelt så mange pensionister får nu penge fra egen pension

Nye tal fra F&P viser, at 2 ud af 3 nye pensionister i 2020 havde udbetalinger fra egne pensionsopsparinger som supplement til den offentlige folkepension. For bare 10 år siden var det kun hver anden.
Kommentar
27. jan. 2022

Vi vil den grønne omstilling – også når det er svært

Alle ved, at grøn er det nye sort, og de danske pensionsselskaber har de seneste år sat benhårdt ind på at løfte deres grønne investeringer og gøre en forskel – til gavn for både klimaet og for kunderne.
26. jan. 2022

Danske forsikringer scorer højeste tilfredshed i Norden

EPSI-undersøgelse viser, at danskerne er langt mere tilfredse med deres forsikringsselskaber end både finner, svenskere og nordmænd. I Danmark er vi gode til at komme kunderne i møde, og det tyder på en sund konkurrence, mener F&P.
21. jan. 2022

F&P: Aftale om stop for modregning er et politisk pletskud

Regeringen og et flertal bestående af DF, SF, de radikale og Kristendemokraterne gør med aftens aftale op med modregning i folkepension og sociale ydelser til ægtefæller, når arbejdsdygtige danskere tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. F&P kalder aftalen for et politisk pletskud, som både vil give flere tiltrængte hænder og hoveder til danske virksomheder og det offentlige – og som samtidig styrker lysten til at spare op til alderdommen. Aftalen vil have betydning for flere end 130.000 danskere, vurderer F&P.
20. jan. 2022

For første gang overhaler globale aktier stats- og realkreditobligationer

For første gang er andelen af globale aktier større end aktiv-klassen af stats- og realkreditobligationer. Det viser investeringstal fra 2021. Stigningen skyldes store afkast på aktierne, imens lave renter har gjort obligationer mindre attraktive at investere i.
14. jan. 2022

Nyt udspil skal gøre op med digital silotænkning

Danmarks digitale førertrøje er truet af manglende sammenhæng, og danskerne lades digitalt i stikken, når de skal videregive oplysninger fra de offentlige systemer til fx forsikringsselskaberne. Det vil F&P gøre op med i nyt digitaliseringspolitisk udspil.
12. jan. 2022

F&P: Nye initiativer skal synliggøre risikoen i pensionsprodukter

F&P har sammen med sine pensionsmedlemmer udarbejdet en ny model for risikomærkning, hvor den enkelte dansker kan se sin risikoprofil i sit eget pensionsselskab og sammenligne med andre selskaber. Den nye online-løsning indføres i løbet af 2022, hvor F&P ligeledes vil igangsætte sammen med Finanstilsynet – og med opbakning fra Erhvervsministeriet – en indsats for at klæde danskerne endnu bedre på, når det kommer til at forstå pensionsopsparing og konsekvenserne af at investere med og uden garantier.
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.