Tema
Debat

Publikationer

Her finder du en række publikationer, der beskriver forsikrings- og pensionsforhold

 

 

Ajour med dine forsikringer?

Tilværelsen er under stadig forandring livet igennem. Man flytter hjemmefra, flytter sammen, bliver gift, får børn, skifter bolig, bliver skilt, køber bil, skifter job...

Derfor er det vigtigt, at du med jævne mellemrum gennemgår dine forsikringer for at se, om de er ajour med ændringerne i din tilværelse og livssituation.

 

 

Alle taler om vejret - vi gør noget ved det

Forsikringsbranchen og 70 kommuner har i samarbejde forsøgt at komme tættere på skaderne og årsagerne for at undgå, at de skal ske igen.

I denne pjece fortæller vi, hvordan kommunerne har brugt oplysningerne, og hvilken læring der kom ud af samarbejdet.

Beregning af personskadeerstatning - 2023

Gratis webpjece, der gengiver hovedreglerne for personskadeerstatninger i lov om erstatningsansvar. Loven fastsætter bl.a. regler for beregning af den erstatning, som den erstatningsansvarlige for en personskade skal betale. Pjecen giver endvidere flere eksempler på udregning af erstatning. Beregning af erstatning for personskader, der kan opgøres i perioden 1. januar til 31. december 2023.

Bilen og forsikring

"Bilen og forsikring" indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre vigtige spørgsmål end dem, der bliver omtalt i web-pjecen. Du bør derfor i egen interesse læse forsikringsbetingelserne igennem, straks du modtager dem. Kun på den måde kan du sikre dig, at forsikringen bedst muligt opfylder netop dit behov for forsikringsdækning.

 

Cars and Insurance

"Cars and Insurance" contains answers to some of the questions that consumers will have when they have been involved in a road traffic accident.

 

 

Cool eller Creepy

Dataetik handler om samspillet mellem etik, innovation og forretning, men for at dataetik skal være mere end tomme ord, er der behov for at sætte fokus på, hvad dataetik betyder i praksis.

Hent pdf

 

Daginstitutionen og forsikring

"Daginstitutionen og forsikring" handler om forsikringsforhold i institutioner. Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor institutionsbørn enten laver en skade, eller selv kommer til skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, institutionen eller er det børnene selv?

Hent PDF

 

Dagligdagen og forsikring

”Dagligdagen og forsikring” handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker. Vi fortæller dig først og fremmest om private forsikringer, men da jobbet er en væsentlig del af hverdagen, har vi også et afsnit om de forsikringer, der gælder, når vi er på arbejde.

Hent PDF

 

Dansk Søforsikringskonvention

Teksten er venligt udlånt til os af Forsikringsakademiet og er scannet fra et kompendium.

Hent PDF 

 

Danskernes pension - design i særklasse

"Danskernes Pension - design i særklasse" dokumenterer, hvordan arbejdsmarkedspensionerne både gavner samfundsøkonomien og den enkeltes økonomi som pensionist.

Hent PDF 

 

Databrug og dataetiske dilemmaer

Forsikring & Pension har fået udarbejdet en rapport, der via internationale eksempler stiller skarpt på, hvad teknologi og vidtgående databrug kan medføre af dataetiske dilemmaer i branchen.

Hent pdf

 

Erhvervs- og Produktansvarsforsikring

Almindelige forsikringsbetingelser med kommentarer

Hent PDF 

 

Fordelingsvejledningen 

Formålet med vejledningen er at give retningslinjer for hvilke genstande, der forsikres under bygningsforsikring og hvilke, der forsikres under løsøreforsikring. Retningslinjerne gives via en omfattende eksempelsamling. ​​​​​​

Hent PDF

 

Fordelingsvejledning landbrug

Fordelingsvejledningen er et tillæg til "Principper for skadeopgørelse. Bygningsforsikring - Landbrug".

Hent PDF

 

Forebyggelse - fokus på fire områder

Forsikrings- og pensionsbranchen sætter fokus på forebyggelse. Mere og bedre forebyggelse er en fordel for alle parter, både forbrugerne, branchen og samfundet som helhed.

 Hent PDF 

 

Foreninger og forsikring

Web-pjecen handler først og fremmest om forsikringsforhold i grundejer-, andelsbolig- og ejerforeninger samt spejderkorps og idrætsforeninger, men kan også bruges af andre. Sker der en skade, hvor der burde være en forsikring, kan det medføre et erstatningskrav mod foreningen eller de personer, der juridisk er ansvarlige for foreningen, dvs. formanden og den øvrige bestyrelse.

Hent PDF 

 

Forsikring i velfærdssamfundet

Debatoplæg, som gennem konkrete, forsikringsrelevante velfærdsområder belyser,  hvordan private forsikringsløsninger i større eller mindre samspil med den  offentlige sektor og det politiske system kan bidrage med alternativer til offentlige velfærdsydelser.

Hent PDF 

 

Forsikring og pension i 100 år

Forsikring & Pension fyldte 100 år i 2018, og i den anledning blev blikket rettet mod, hvordan branchen har udviklet sig de sidste mange år, og hvilken indflydelse branchen har haft. Publikationen sætter fokus på nogle af de væsentlige områder og begivenheder, hvor branchen har spillet en rolle i at skabe øget tryghed og økonomisk sikring til danskerne. Branchen opleves i dag som et naturligt element i et moderne samfund, men sådan har det ikke altid været, og historien om, hvorfor vi er blevet en vigtig aktør i et moderne samfund kan læses her.

Hent pdf

 

 

Guidelines in case of average

Published by the Marine Insurance Committee of the Danish Insurance Association in view of the many cases of average, minor as well as major, the Marine Insurance Committee has decided to publish a revised version of GUIDELINES IN CASE OF AVERAGE. The guidelines are intended as a tool for shipowners' masters in case of average.

Hent PDF 

 

Hold nu fast! - en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Denne guide er til dig, der i dit arbejde er i kontakt med sygemeldte, og vi håber, du vil lade dig inspirere af anbefalingerne og finde et nyttigt overblik på tværs af aktører. Du kan også give den til den sygemeldte, du kommer i kontakt med. Målet er en sammenhængende og effektiv indsats, der kan hjælpe den sygemeldte tilbage i job.

Hent PDF 

 

How to make consumer information effective?

Insights from expert knowledge and behavioral theories can  inspire and qualify future design of disclosure requirements and transparency initiatives. The DIA believes it is a shared responsibility between industry and legislators to ensure consumers transparency and understandable information. The "right" consumer information is key to empowering consumers to make informed financial decisions.

Hent PDF 

 

Insurance and pension for everyday needs

”Insurance and pension for everyday needs” describes in outline the risks typically covered by the individual classes of insurance as well as non-covered risks. First of all, we tell you about personal insurance, but as the job plays an important part of our everyday lives, we also provide a section on the types of insurance that apply at the workplace.

Hent PDF 

 

Insurance in the welfare state

The Danish Insurance Association's intention with this contribution til the welfare debate is to illustrate some of the key issues that must be considered in the important debate of reforms.

Hent PDF 

 

Investeringspolitisk redegørelse 

Denne publikation blev offentliggjort i maj 2018 og omhandler udviklingen i investeringer fra ind- og udland samt synsvinkler på investeringssituationen. 

Hent pdf

 

Levetidstabeller

Levetidstabeller for både bygningsdele, VVS-anlæg, og el-anlæg. Tabellerne angiver skønnede restlevetider i procent i forhold til nyt. Tabellerne er udarbejdet i samarbejde mellem F&P, Dansk Teknologisk Institut og en række repræsentanter for byggeriets parter.

Hent PDF 

 

Opgørelse af bygningsskader

Principper for fastsættelse af skadeserstatning for 1- og 2-familiehuse. Vejledningen er et supplement til de begreber og udtryk, der er anvendt i forsikringsbetingelserne.

Vejledningen fortrænges af aftaler, der er indgået mellem forsikringstageren og forsikringsselskabet.

Hent PDF 

 

Principper for skadeopgørelse. Bygningsforsikring - Landbrug

Hent PDF

 

På vej mod en fælles dataetik

Denne publikation er udarbejdet i 2018 for Forsikring & Pension af rådgivningsvirksomheden
Nextwork A/S i anledning af Forsikring & Pensions 100-års jubilæum.

Hent pdf

 

Retshjælpsforsikring - Forsikringsbetingelser gældende før 01.01.2016.

Teksten indeholder forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation.

Hent PDF 

 

Retshjælpsforsikring - Information om forsikringsbetingelser gældende fra 01.01.2016.

Teksten indeholder forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring. Betingelserne er ens  for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation.

Hent PDF 

 

Retshjælpsdækning - Blanket

I forbindelse med retshjælpsdækninger gælder der særlige regler for småsager - sager med en sagsgenstand under 50.000 kr. - samt anerkendelsesspørgsmål. Reglerne fremgår af blanketten, som du kan printe, udfylde og sende til dit forsikringsselskab. OBS: Blankette henviser til de gamle betingelser, der gælder indtil 31.12.2015.

Hent PDF 

 

Separation/skilsmisse og pension

"Separation/skilsmisse og pension" giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved skilsmisse eller separation. Web-pjecen beskriver også hovedreglerne for kompensationsmulighederne, og du får indblik i, hvordan en eventuel kompensation beregnes og udredes.

Ønsker du en mere fyldestgørende vejledning/rådgivning, der tager udgangspunkt i dine egne forhold, kan du kontakte dit pensionsselskab eller din advokat.

Hent PDF 

 

Skolen og forsikring

Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for

en skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, skolen, eller er det børnene selv?

Hent PDF 

 

Sociale ydelser 2021

Håndbog på 204 sider i A5 format, der indeholder alle de nye takster og regler, der gælder fra den 1. januar 2021. Udover de nye takster kan man også se, hvordan den enkelte ydelse spiller sammen med forsikringsordninger og pensioner. Håndbogen er opdelt i seks hovedtemaer: Arbejdsmarked og uddannelse, social sikring over landegrænser, sygdom og arbejdsskade, familie og bolig, tilbagetrækning samt retshjælp.

Medlemmer, pengeinstitutter og organisationer kan købe bogen eller en elektronisk version til kostpris. Andre kan købe bogen hos boghandlerne. Bestilling hos jkt@forsikringogpension.dk.

 

  

Strategi 2025

Forsikrings- og pensionsbranchen vil være kendt for sit bidrag til at løse nogle af de største udfordringer, det danske og det internationale samfund står over for. Det drejer sig om velfærd og tryghed for den enkelte dansker, og det drejer sig om bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling her i Danmark og i udlandet.

Hent PDF 

 

The Danish pension system - in a class of its own

"The Danish pension system - in a class of its own" documents how occupational pension schemes benefit the economy as a whole and the individual person's financial situation in retirement.

 

Medlemspris: Gratis 

Ikke medlemspris: Gratis 

Hent PDF 

 

Vejledning for bygningstaksatorer

Guide til forsikringsselskabernes bygningstaksatorer til bestemmelse af skadens årsag, omfang og erstatning.

Hent PDF og litteratur til denne - Hent PDF

 

Vejledning i tilfælde af havari

På grund af de mange havarier, små såvel som store, har Søforsikringsudvalget under Forsikring & Pension besluttet at udsende en revideret udgave af VEJLEDNING I TILFÆLDE AF HAVERI, der er tænkt som en hjælp for rederiernes skibsførere, når havarisituationer opstår.

 

Medlemspris: Gratis 

Ikke medlemspris: Gratis 

Hent PDF 

 

Vennetjenester og forsikring

“Vennetjenester og forsikring“ handler om muligheden for at få erstatning og om, hvilken forsikring, der skal betale erstatning, hvis det går galt, når naboer og venner giver hinanden en håndsrækning.

Hent PDF 

 

Værd at vide før du køber en indboforsikring

Web-pjecen indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en indboforsikring

 Hent PDF 

 

Værd at vide før du køber en ulykkesforsikring

"Værd at vide før du køber en ulykkesforsikring" indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en ulykkesforsikring.

Hent PDF 

 

Værd at vide før køb af husforsikring

Denne web-pjece indeholder svar på en række spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en husforsikring. 

Hent PDF 

 

Værd at vide om erstatning og sagsbehandling ved ulykker med personskade

Web-pjecen  har til formål at hjælpe dig, der har været udsat for en ulykke, hvor der er en ansvarlig modpart, du kan kræve erstatning af.

Hent PDF 

 

Ældre og forsikring

”Ældre og forsikring” handler om de forsikringsmæssige forhold, som du skal være opmærksom på, når du eller en pårørende står for at skulle flytte i ældrebolig, beskyttet bolig eller på plejehjem.

Hent PDF 

 

 

 

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.