Tema
Debat

Indbrud og tyveri - Definitioner

Forsikringsselskabernes og politiets definitioner af indbrud og (simpelt) tyveri stemmer ikke altid overens, da de forsikringsretlige og strafferetlige definitioner kan være forskellige.​

Forsikringsselskabernes definition 

Forsikringsselskaberne sondrer mellem simpelt tyveri og indbrudstyveri. Disse sondringer er oprindeligt knyttet til nogle definitioner i strafferetten, som kun omfatter et tyveribegreb.

Forsikringen dækker et indbrudstyveri, hvis definitionen i forsikringsbetingelserne er opfyldt: "Indbrudstyveri er tyveri fra forsvarligt aflukket samt aflåst bygning eller lokale".

Simpelt tyveri er defineret i forsikringsbetingelserne som: "Simpelt tyveri, dvs. tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale".

Dækningen er begrænset, når en hændelse er defineret som simpelt tyveri i forhold til indbrudstyveri. Derfor er det væsentligt for selskabet at få opklaret, hvilken slags hændelse, kunden har anmeldt til politiet.

 

Politiets definition

Politiet definerer et indbrudstyveri som "når gerningsmanden ved opbrydning af døre eller vinduer eller på anden unormal måde skaffer sig adgang til aflukket hus eller rum for at begå tyveri".

Når politiet har defineret en hændelse som indbrudstyveri ud fra begrebet "eller på anden unormal måde", er selskabet er interesseret i, om tyveri er foregået fra forsvarligt aflukket samt aflåst bygning eller lokale for at kunne vurdere, om der har været indbrudstyveri.  

 

​Kosterfortegnelse

 Politiet anvender et blanketsæt der hedder "Kosterfortegnelse". Blanketten er udarbejdet i samarbejde med Forsikring & Pension. Denne kosterfortegnelse anvendes, når der er stjålet flere ting, end der kan beskrives på den normale anmeldelsesblanket (P 612). Kosterfortegnelsen leveres fra forsikringsselskaberne til politiet uden vederlag. Normalt fremsender forsikringstageren politiets kopi til politiet og selskabets del til selskabet. Den sidste kopi er til forsikringstagers eget brug. Selskaberne anvender fortegnelsen som en opgørelsesliste over det stjålne.
 
Se mere om udfyldelse af kosterfortegnelsen Stop indbrud her
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.