Tema
Debat

Modtagere af løbende erstatning for tab af erhvervsevne

Erstatningen for tab af erhvervsevne supplerer typisk en række indkomstkilder, fx offentlige overførselsindkomster eller indkomst fra beskæftigelse

Modtagere af løbende erstatning for tab af erhvervsevne

De fleste personer, der bliver syge eller ramt af en ulykke, kan modtage en løbende ydelse fra deres forsikrings- eller pensionsselskab. Erstatningen kompenserer dem for deres bortfald af erhvervsindkomst, hvis skaden forårsager et varigt eller midlertidigt tab af erhvervsevnen. Det skyldes, at de fleste arbejdsmarkedspensioner indeholder en forsikring mod tab af erhvervsevne, og omkring 95 pct. af alle lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension.

 

Notatet viser:

  • Knap 47.000 personer modtager hvert år erstatning for tab af erhvervsevne hele eller dele af året. Det svarer til knap 43.000 fuldtidspersoner.
  • For de fleste – omkring 27.000 fuldtidspersoner – er erstatningen for tab af erhvervsevne et supplement til den offentlige førtidspension.
  • Det skønnes med nogen usikkerhed, at knap 1.000 fuldtidspersoner i 2018 er i jobafklarings- eller ressourceforløb og får nedsat deres ressourceforløbsydelse til 0 kr., fordi deres erstatning for tab af erhvervsevne modregnes med 100 pct.

Det fulde notat


Udgivelsesår2020

Kontakt


Analyse

Sophie Orebo Wenzel

Konsulent
+45 41 91 91 35
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.