Når danskerne sparer op til pension, sker det mere og mere til markedsrente frem for i garantiprodukter. Det har været en naturlig udvikling for at kunne give kunderne det bedst mulige afkast i en situation med lav rente.

 

Men det betyder også, at kunderne - helt eller delvist - selv bærer risikoen for et ringere investeringsafkast, og altså at pensionsopsparingen kan blive lavere end ventet.


Pensionsselskaberne har udviklet de nye produkter uden garanti for at kunne give kunderne de bedst mulige pensioner. Når der ikke er nogen garanti, er det nemlig muligt at tage større investeringsrisiko og dermed opnå et højere forventet afkast til kunderne. 

 

Men det er vigtigt, at kunderne kender risikoen. Kunderne skal leve af deres pensionsopsparing. Det er derfor vigtigt, at der er klarhed over risikoen, så kunderne kan træffe de rigtige beslutninger.

 

Forsikring & Pension har lavet brancheregler for, hvordan pensionsselskaberne skal informere kunderne om risikoen.

 

De fire initiativer ligger i forlængelse af Forsikring & Pensions mange andre åbenheds- og gennemsigtighedsinitiativer, som har givet danske pensionskunder fuld gennemsigtighed og overblik over bl.a. omkostninger og afkast, og som er blevet lanceret i løbet af de sidste mere end 10 år

 

Forsikring & Pensions forbrugerservices er i særklasse sammenlignet med resten af verden og består bl.a. af faktaompension.dk, pensionsinfo.dk og pensionsmåleren.dk

 

 

Fakta om de fire initiativer

 

1. Pensionsprognoser med information om risiko og udbetalingsforløb

Kunden skal have information om både den forventede pensionsudbetaling og usikkerheden på den forventede udbetaling. Det gøres ved ud over den forventede udbetaling også at vise en højere og en lavere udbetaling. Den pension, som kunden ender med faktisk at få, vil med stor sandsynlighed (90%) ligge mellem den høje og den lave udbetaling. 
Tidspunkt: Eksperters bud på afkastforudsætninger: 1. januar 2019.
Prognoser med usikkerhed på forventet udbetaling: 1. januar 2020.2. Ens risikomærkning af markedsrenteprodukter

Der indføres ensartet risikomærkning af den kortsigtede risiko og af risikoen på pensionsudbetalingen. Der fastsættes i den forbindelse krav til, hvor meget kortsigtet risiko der må være i pensionsordninger, som betegnes hhv. ”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko eller lignende.

Tidspunkt: Risikomærkning af 1-årig risiko og krav til risikoindhold: 1. januar 2019. Risikomærkning af udbetalingsrisiko: 1. januar 2020.

 

 

3. Åbenhed om porteføljesammensætning

Selskaberne skal offentliggøre, hvad kundernes pensionsopsparing er investeret i – opdelt på de samme aktivklasser, som prognoserne og risikomærkningen er baseret på. 
Tidspunkt: 1. januar 2019

 


4. Retningslinjer for prudent person-princippet

Prudent person-princippet betyder, at pensionsselskaberne skal investere, så kundernes interesser tilgodeses bedst muligt, herunder så kunderne kan få den pension, de er blevet stillet i udsigt. Forsikring & Pension har opstillet syv best practices-retningslinjer for, hvordan selskaberne lever op til prudent person-reglerne.
Tidspunkt: 1. januar 2019.

 

 

Kontakt


Klima, Solvens og Skat

Kasper Andersen

Chefkonsulent, cand.scient.pol.
+45 41 91 91 46
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.