Tema
Debat

Tilskadekomne skal bevare tilknytning til arbejdsmarkedet

I Danmark  skal arbejdsgivere forsikre deres medarbejdere, når de er på arbejde. Og det er godt. For hvert år kommer et stort antal danskere til skade i arbejdstiden. Her spiller forsikringsselskaberne en stor rolle i forhold til hurtig udredning, behandling og for at sikre, at den tilskadekomne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dermed fungerer forsikringsselskaberne som et supplement til det offentlige system.

 

Forsikringsselskaberne spiller en afgørende rolle, fordi tilskadekomne ofte fastholdes i lange sagsbehandlingstider i arbejdsskadesystemet. Forsikring & Pension arbejder derfor for et bedre og enklere arbejdsskadesystem til gavn for de tilskadekomne.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er en arbejdsskade?

  En arbejdsskade er en skade, der er sket, mens man arbejdede, og skaden skal være sket på grund af arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under. Endelig skal der være en aftale om, at man skal udføre det pågældende arbejde for en arbejdsgiver i Danmark.

   

  Læs mere om arbejdsskader hos AES

 • Hvem har ansvaret for at tegne en arbejdsskadeforsikring?

  Alle arbejdsgivere, som beskæftiger personer, der ansættes til at udføre arbejdet i Danmark, har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere. Dette gælder uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet og om det er er varigt, midlertidigt eller forbigående.

   

  Læs mere om arbejdsskadeforsikring til medarbejdere hos AES

 • Hvem skal anmelde en arbejdsskade?

  En arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsskader. Arbejdsgiveren har ligeledes pligt til at give de nødvendige oplysninger om arbejdsskaden. Anmeldes en arbejdsskade ikke, straffes det med bøde.

  Herudover kan andre eksempelvis læger, fagforeninger eller den tilskadekomne selv også anmelde en arbejdsskade. Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsskader via den elektroniske platform EASY

   

  Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader

 • Hvordan hjælper forsikringsbranchen de tilskadekomne?

  Forsikringsselskaberne har ifølge Arbejdsskadesikringsloven pligt til at dække udgifter til sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler, hvis det er nødvendigt for, at den tilskadekomne kan få det bedre.

  Herudover yder mange selskaber en ekstra, individuelt tilpasset indsats, som altid aftales med den tilskadekomne i den konkrete situation. Der kan fx være tale om, at selskaberne:

   

  • Tildeler den tilskadekomne en fast kontaktperson, som har indgående kendskab til den tilskadekomnes situation
  • Deltager i møder med kommunen og/eller arbejdspladsen for at bygge bro mellem de forskellige dele af systemet
  • Dækker udgifter til medicin, akupunktur, psykologsamtaler og lignende, der ligger ud over, hvad selskaberne skal dække ifølge loven.

   

  Den ekstra indsats er typisk forankret i en bestemt afdeling i selskabet, som kun har fokus på at hjælpe de tilskadekomne med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er typisk socialrådgivere, sygeplejersker og jurister, der arbejder med selskabernes fastholdelsesindsatser.

Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.