Tema
Debat

Bæredygtighed og grøn omstilling

Alle har et ansvar for at bidrage til den grønne omstilling. Forsikrings- og pensionsbranchen støtter fuldt op om de politiske initiativer som Paris-aftalen, EU-Kommissionens forslag om en Green Deal, FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling m.v. Det fremgår af Forsikring & Pensions 2025-strategi.

 

Forsikrings- og pensionsbranchen kan på mange områder bidrage til den grønne omstilling, selvom branchen i sig selv har et meget lille klimaaftryk. Branchens bidrag til at nå det ambitiøse klimamål om at reducere CO2-udslippet med mindst 70 procent i 2030 indebær eksempelvis:

 

 • Aktivt ejerskab, hvor pensionsselskaberne og -kasserne kan presse de virksomheder, de investerer i, til at omlægge deres forretningsstrategi, så den fremmer grøn omstilling
 • Energirenovering af bygninger, der er ejet af pensionsselskaber og -kasser
 • Forsikringsselskaber rådgiver kunder til, hvordan de bedst muligt kan forebygge skader og energieffektivisere deres boliger
 • Investere i omfattende grøn omstilling i andre brancher og lande.

Forsikring & Pension er som brancheorganisation derudover en del af regeringens klimapartnerskaber og det offentligt-private partnerskab Climate Investment Coalition (CIC).

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvorfor arbejder forsikrings- og pensionsbranchen med bæredygtighed?

  Det gør vi, fordi vi lige som alle andre påtager os vores del af samfundsansvaret i forbindelse med den grønne omstilling. Særligt med vores investeringer kan vi muliggøre de projekter, der er brug for, for at nå i mål med en 70 pct. CO2-reduktion i 2030. Men branchen arbejder også med bl.a. forebyggelse af skader, energieffektivisering af boliger (både for investorer, der ejer boliger, men også i form af rådgivning for private boligejere og erhvervsdrivende), grønne investeringsprodukter og meget andet.

 • Hvad betyder det, at de 350 mia. kr. er et betinget tilsagn?

  De afgivne tilsagn er betingede og baseret på en forventning om de kommende års marked frem mod 2030. Med det menes, at tilsagnet er betinget af:

  • Markedsmæssige omstændigheder (at der findes tilstrækkelige med grønne investeringer, og at de giver et fornuftigt afkast)
  • Selskabsspecifikke omstændigheder (at udviklingen i pensionsindbetalinger fortsætter i det forventede omfang, og at garanterede pensionsprodukter ikke tvinger selskaberne til at ændre investeringsallokering)
  • Politiske omstændigheder (at rammebetingelser og regulering understøtter grøn omstilling og gør grønne investeringer relativt attraktive, herunder gerne mindre risikable).

  Hvis en eller flere af disse betingelser afviger væsentligt fra det forventede, kan det have betydning for investeringer i grønne aktiver. Det er i overensstemmelse med pensionsselskabernes primære formål og pligt, som er at fremme danskernes økonomiske tryghed i pensionisttilværelsen.

 • Hvor stor en andel udgør de grønne investeringer ift. den samlede pensionsformue?

  I tallene opgjort i medio 2019 udgør andelen af grønne investeringer ud af de samlede investeringer i pensionsbranchen godt 4 pct. af den samlede pensionsformue på 3.100 mia. kroner.

 • Hvordan påvirker grønne investeringer min pensionsopsparing?

  Mange grønne investeringer som vindmølleparker, solcelleanlæg, energieffektive bygninger og elektrificering af energiinfrastruktur er som oftest unoterede investeringer. Den type investeringer bidrager til at skabe positive afkast for pensionskunderne i en tid med negative renter på en række obligationer. De er som regel gode projekter med relativt stabile cash flows, som egner sig godt til pensionsbranchen, idet de – qua at de er unoterede – også byder på en illikviditetspræmie. Det er som udgangspunkt ikke noget problem, så længe man som investor har en lang tidshorisont og ikke behøver at sælge sin investering før tid.

  Som kunde har du altid mulighed for at spørge dit pensionsselskab, hvordan de investerer din pensionsopsparing.

Baggrund for regeringens klimapartnerskaber


Kontakt


Direktionen

Jan V. Hansen

Vicedirektør
+45 41 91 91 20
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.