Tema
Debat

Digitalisering skaber bedre forsikrings- og pensionsprodukter

Den digitale og teknologiske udvikling skaber store forandringer i måden, vi lever vores liv på. Samfundet bliver konstant mere datadrevet, og udviklingen er langt fra toppet. Udviklingen giver også mange flere muligheder for nye og forbedrede forsikrings- og pensionsprodukter til gavn for forbrugere og erhvervsliv.

 

Forsikring & Pension arbejder for, at Danmark skal have en bedre brug af offentlige data, og at ny lovgivning skal tænkes digitalt til gavn for forbrugere og erhvervsliv.

 

Som forbrugere har vi klare forventninger til digitale services og produkter. Det er en positiv drivkraft, der skaber forandring og udvikling. Forsikring & Pension arbejder for, at nye digitale services, en fælles digital infrastruktur og brugervenlige forbrugerværktøjer fremmer en ny digital virkelighed i forsikrings- og pensionsbranchen.

 

Hvad arbejder vi med?


 • Dataetik

  Når det kommer til dataetik, vil branchen fortsætte sit arbejde med åbenhed og gennemsigtighed. Vores samfund bliver mere og mere datadrevet. Forsikringsbranchen har altid været storforbrugere af data og har meget lang erfaring med at beskytte forbrugernes data og skabe transparens omkring brugen af data. Læs mere om dataetik

 • Bedre brug af offentlige data

  I Danmark er den offentlige sektor meget langt fremme, når det kommer til digitalisering sammenlignet med mange andre lande. Det betyder, at forsikrings- og pensionsbranchen vil kunne levere forbedrede løsninger til både forbrugere og erhvervsliv, hvis branchen i større grad kan få mulighed for at udveksle data med det offentlige. Forsikring & Pension arbejder derfor for at fremme løsninger, der kan udveksle relevante data mellem det offentlige og branchen, ligesom vi arbejder for branchens interesser i forhold til den nationale it-infrastruktur.

 • Forbrugerservices

  Digitale forbrugerservices på et højt niveau øger åbenheden og gennemsigtigheden i branchen. Det sikrer, at forbrugerne kan træffe gode valg og vælge det rette produkt til den rette pris. Det skaber nem adgang til information og øger forbrugernes tilfredshed. Forsikring & Pension arbejder på at udvikle gode forbrugerservices, så de følger med forbrugerens digitale behov. Eksempler herpå er forsikringsguiden.dk, pensionsinfo.dk, faktaompension.dk m.fl.

 • Digitaliseringsklar lovgivning

  Den omfattende regulering, der gælder for forsikrings- og pensionsbranchen, betyder, at digitalisering af branchen kræver en kontinuerlig indsats for at få en digitaliseringsparat lovgivning. Brugen af data handler om teknik og nye digitale muligheder, men det skal matches af moderne juridiske rammer.

 • Digitale brancheløsninger

  Den digitale infrastruktur på tværs af branchen giver fælles muligheder for at optimere branchens samlede digitaliseringsindsats. Forsikring & Pension arbejder for at fremtidssikre løsninger, såsom en ny række onlineløsninger, der gør det lettere for forbrugerne at medtage deres forsikringsoplysninger og historik til et nyt selskab.

 • Cyber- og informationssikkerhed

  Den stigende cybertrussel kalder på øget samarbejde og videndeling, og det er en samlet dagsorden for branchen, som arbejder tæt sammen med myndighederne for at højne branchen og samfundets robusthed. F&P arbejder kontinuerligt med branchens trusselsbilleder og med at styrke den nationale koordinering og tværgående samarbejde på området.

Dataetiske principper

Dataetik handler om samspillet mellem etik, innovation og forretning. Forsikrings- og pensionsbranchen har udmøntet sine egne dataetiske principper og sat fokus på, hvad dataetik betyder i praksis.
Læs mere om dataetik

 

 

Kunstig intelligens

Forsikrings- og pensionsbranchen er i høj grad en datadrevet branche. Derfor er der stort potentiale i brugen af big data og kunstig intelligens. Men det skal ske indenfor klare, ansvarlige rammer.
Læs mere om kunstig intelligens.

 

 

Cloud outsourcing

Cloud outsourcing er et væsentligt rammevilkår for digitaliseringen i forsikrings- og pensionsbranchen. Derfor er det vigtigt at få adresseret barrierer i lovgivningen, for at virksomhederne kan realisere de muligheder, der ligger i teknologien.
Læs mere om cloud outsourcing.

 

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er insurtech?

  Insurtech er en forkortelse af Insurence Technology (forsikringsteknologi). Insurtech-virksomheder anvender data og teknologi til at forandre forsikringsbranchen og komme nærmere forbrugernes behov og forbedre brugeroplevelsen. Forbrugeren kan fx ved at gøre brug af åbne offentlige data få et bedre indblik i relevante tilvalgsdækninger eller forsikringstyper.

 • Hvad betyder bedre brug af data?

  Forsikringsbranchen har en lang og god tradition for at anvende forbrugernes data trygt og sikkert, og det skal den blive ved med, men forsikringsbranchen kan stadig bruge data endnu bedre. Det kunne fx være ved at give forbrugerne et nemt overblik over forsikringstyper og dækninger eller ved at bruge offentlige data om antal ansatte i danske virksomheder til brug for nye forretningsservices til erhvervskunder.

 • Hvad er cloud computing?

  Cloud computing er et begreb, der dækker it-løsninger, som leveres som tjenester i stedet for produkter. De kendetegnes blandt andet ved, at de tilgås direkte via Internettet fra leverandørens platform af samlede computerressourcer. Der er tale om skalerbare løsninger, hvor dataforbruget kan op- eller nedjusteres efter behov, og servicen betales efter forbrug. Løsningerne findes i tre kategorier, hvor servicen enten ydes i form af software, som leverandøren stiller til rådighed og driver og hoster. Det kan være en webbaseret platform, som leverandøren stiller til rådighed, hvor kunden selv kan lægge sine egne applikationer på, eller det kan være en grundlæggende infrastrukturservice, hvor kunden kan installere sin egen software og applikationer. På grund af løsningernes struktur stilles der en række skærpede sikkerhedsmæssige og juridiske krav.

 • Hvad er cybertrusler?

  Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) definerer cybertrusler som trusler fra cyberangreb, hvor en aktør ved hjælp af it forsøger at forstyrre eller få uautoriseret adgang til data, systemer, digitale netværk eller digitale tjenester. Anden brug af internettet, der kan have negative

  konsekvenser for samfundet, såsom facilitering af hvidvaskning af penge, indgår ikke i denne definition af cybertrusler.

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.