Tema
Debat

Bedre digital sammenhæng mellem det offentlige og det private

Når data rejser mellem myndigheder og virksomheder oplever borgere og virksomheder, at

den digitale brugerrejse ofte ”kortsluttes”. Bedre digital sammenhæng mellem det offentlige og den private sektor fjerner barrierer for borgeren og sikrer effektive sagsgange på begge sider af bordet.

 

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Vi nyder allerede i dag godt af en fællesoffentlig digital infrastruktur, der gør det nemmere og sikrere at være digital borger. Men der er stadig potentiale for forbedring.

 

Når data rejser mellem myndigheder og virksomheder oplever både borgere og virksomheder, at

den digitale brugerrejse ofte ”kortsluttes”, fordi dele af rejsen fx stadig foregår på papir, og fordi de digitale løsninger i det offentlige og det private ikke er tænkt sammen.

 

Udfordringen er, at overgangen mellem det offentlige og det private enten ikke er digitaliseret, eller den digitale løsning ikke er tilstrækkelig til at understøtte en sikker og sømløs videregivelse af oplysninger.

 

Konsekvensen kan være, at borgerne må bøvle med at trække data ud fra fx sundhed.dk, printe og scanne oplysningerne eller sende dem via en usikker mail fx til deres pensionsselskab.
Det koster borgeren tid og besvær og øger risikoen for, at data ender hos uvedkomne, eller at borgerne uforvarende får sendt for mange oplysninger afsted.

 

I værste fald bliver bøvlet en barriere for, at borgeren kommer igennem en digital proces.

 

I forsikringsregi rammer det fx borgere i udsatte situationer, da anmeldelse af en personskade ofte kræver dokumentation fra læge, sygehus, speciallæge, kommune eller andre.

Det gælder eksempelvis de cirka 130.000 årlige anmeldelser til ulykkes-, ansvars- og tab af erhvervsevne-forsikringer, og det gælder mere end 180.000 anmeldelser fra de 2,3 millioner danskere, som har en sundhedsforsikring. (2020-tal)

 

Bedre digital sammenhæng

En bedre digital sammenhæng mellem det offentlige og den private sektor vil både forbedre

brugeroplevelsen for borgeren og sikre effektive sagsgange på begge sider af bordet.

 

Både borgere, det offentlige og de private aktører får fordele ved bedre digital sammenhæng.
Borgerne vil opleve færre udfordringer. Offentlige og private aktører kan effektivisere deres arbejdsgange, og der kan spares ressourcer på begge sider.
Derfor er der et særskilt behov for at sætte fokus på tværgående datarejser.

 

Hvor starter vi?

Følgende forslag udgør første afsæt for bedre sammenhæng med borgeren i centrum:

 • Borgerens data hos det offentlige udstilles altid, så de kan deles digitalt med borgerens samtykke:
  Borgerne skal sikkert og forsvarligt kunne dele data med myndigheder, med virksomheder eller andre borgere (fx værger) fra de offentlige løsninger og registre, hvor den enkelte myndighed har tilgængeliggjort data.
  Det kunne fx være data fra Borger.dk, Sundhed.dk, Mitoverblik, SKAT, Miljøportalen, Kommunale sagsakter mv.

 • Der etableres en samlet indgang til sundhedsdata, som muliggør at borgeren let og sikkert kan give relevante private aktører adgang til relevante data, hvor det er nødvendigt.

 • Der etableres en samlet indsats, som forankres hos én offentlig myndighed, der har ansvaret for at sikre bedre digital sammenhæng mellem det private og stat, regioner og kommuner.

Eksempler på manglende digital sammenhæng


 • Download eller print arbejdsskaden

  Mads er kommet alvorligt til skade på sit arbejde som tømrer. Da skaden skete, blev han kørt på skadestuen, hvor lægen noterede ned, hvilke umiddelbare skader Mads havde pådraget sig.

  Notatet lægges efterfølgende på sundhed.dk, hvor Mads kan se det.

   

  Arbejdsskaden bliver anmeldt til arbejdsgiverens forsikringsselskab, som har brug for skadestuenotatet som dokumentation for Mads’ skader.

  Selvom Mads kan se skadestuenotatet på sundhed.dk, kan han ikke sende det digitalt til forsikringsselskabet.

   

  Det undrer Mads, for nu skal han enten printe notatet og sende det med posten, eller downloade det og sende det til forsikringsselskabet med sin private (usikre) mail.

   

  Mads vil være sikret en hurtigere sagsbehandling og hurtigere hjælp, hvis han havde mulighed for at videregive sine data digitalt og direkte fra sundhed.dk til sin forsikring.

 • Bedre muligheder for videregivelse af indkomstoplysninger

  Gitte er blevet sygemeldt med stress og får sammen med sygedagpenge udbetalt erhvervsevnetabserstatning fra sit pensionsselskab.

   

  Det beløb hun får i løbende erstatning hænger sammen med den offentlige ydelse og skal derfor reguleres, hvis Gitte fx går fra sygedagpenge til ressourceforløbsydelse.

   

  Som det er i dag, skal Gitte selv give besked til selskabet, hvis hendes indtægt ændres. Hvis hun glemmer at gøre det, risikerer hun at få for lidt udbetalt eller få et tilbagebetalingskrav, fordi hun har fået for meget udbetalt.

   

  Hvis Gitte derimod kan give sit samtykke til, at hendes indkomstoplysninger videregives til hendes pensionsselskab via den eksisterende digitale infrastruktur eSkatData, så kan selskabet sikre korrekt udbetaling gennem hele forløbet.

  Samtidig fjernes en byrde fra Gittes skuldre, da selskabet fjerner et dokumentationskrav, som kan lægge yderligere pres på Gitte, der som sygemeldt er i en sårbar situation.

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.