Tema
Debat

Cloud outsourcing

Adgangen til cloud services er et afgørende konkurrenceparameter og en forudsætning for, at forsikrings- og pensionsbranchen effektivt kan udnytte de digitale muligheder og potentialet i kunstig intelligens.

 

Cloud outsourcing er et væsentligt rammevilkår for den digitale omstilling, som forsikrings- og pensionsbranchen gennemgår i disse år. Selskaberne er nødt til at have adgang til de fornødne it-ressourcer for at kunne anvende værktøjer som big data analytics og kunstig intelligens.

 

Brug af cloud-services teknologien rummer mange fordele, fordi den giver mulighed for mere fleksible og skalerbare it-ressourcer, stordriftsfordele, sikkerhed og mere operationel effektivitet.

 

Samtidig rummer den en række udfordringer: Databeskyttelse, datalokation, kontrol med leverandører, aftalevilkår med de globale leverandører af cloud-tjenester. Der er også en koncentrationsrisiko. Hvis mange selskaber anvender den samme leverandør, så bliver leverandøren ’single point of failure’.

 

De nuværende outsourcing-regler tager ikke tilstrækkelig højde for cloud services. Og der er en række andre problemer, som endnu ikke er løst i forhold til de store cloud-leverandører på markedet - der for de flestes vedkommende er globale spillere. Fx kan cloud-leverandørerne ikke garantere, at data udelukkende håndteres i EU/EØS.

 

På EU-niveau har man fået øjnene op for, at cloud outsourcing er en forudsætning for den infrastruktur, der skal understøtte mere effektiv anvendelse af data og kunstig intelligens. Derfor er det vigtigt at få adresseret barrierer, for at virksomhederne kan udnytte teknologien fuldt ud.

 

Bedre rammevilkår for brug af cloud services

Forsikring & Pension ønsker mere funktionelle lovgivningsmæssige rammer for branchens anvendelse af cloud services. Rammerne skal i højere grand understøtte branchens muligheder for at udnytte digitale gevinster.

 

Forsikring & Pension foreslår derfor, at man fra dansk side anbefaler Kommissionen et eftersyn. Der bør kigges på, om cloud-reguleringen er tidssvarende, eller om der er behov for tilpasning i lyset af de udfordringer, der eksisterer på markedet i dag. Dette kan fx ske i forbindelse med Kommissionens arbejde med at udarbejde en konsolideret ”cloud rule book”, som en del af en europæisk strategi for data.

 

Derudover har Forsikring & Pension fokus på Kommissionens arbejde med at udarbejde standardkontraktvilkår for cloud outsourcing. Det vil styrke branchens muligheder i dialogen med de store internationale cloud service-udbydere og give branchen bedre mulighed for at efterleve kravene til cloud outsourcing.

 

Forsikring & Pension har allerede bidraget aktivt til udformningen af EIOPA’s nye guidelines for cloud outsourcing og er i tæt dialog med Finanstilsynet for at sikre den mest hensigtsmæssige implementering.

 

 

Kontakt


Digitaliseringspolitik

Sigrid Floor Toft

Digitaliseringspolitisk chef, cand.jur.
+45 41 91 91 78
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.