Tema
Debat

Forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Forsikrings- og pensionsbranchen har stor interesse i, at folk er sunde og raske i deres arbejdsliv. Vi ønsker at forebygge sygdom og hjælpe mennesker, så de hurtigt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet efter en periode med sygdom. Vi supplerer i den forbindelse den offentlige service på sundhedsområdet med forsikrings- og sundhedsordninger for lønmodtagere, som hjælper ved sygdom og bidrager til at fastholde folk på arbejdsmarkedet. Det er til gavn for den enkelte, samfundet og branchen. Vi samarbejder i den forbindelse med arbejdsgivere, fagforeninger og kommunernes sygedagpenge-team for at skabe en fælles og tidlig indsats.

Samarbejde med kommunerne

Forsikring & Pension har istandsat et samarbejde med på nuværende tidspunkt 60 kommuner (dækkende godt 70 pct. af befolkningen) om en tidlig indsats kommunerne. Samarbejdet handler om at supplere kommunernes indsats i forhold til sygemeldte borgere, så borgerne får koordineret hjælp til at blive rask og for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet.

Kommunerne markeret med lilla er de kommuner, som vi samarbejder med indtil videre.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvorfor har forsikrings- og pensionsbranchen en interesse i at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet?

  Forsikring & Pension har et fælles ønske sammen med fagforeninger, arbejdsgivere og det offentlige system om, at ingen bliver nødt til at forlade arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Jo længere tid, man er sygemeldt, jo sværere er det at komme tilbage på arbejdsmarkedet – og i værste tilfælde ender man med at forlade arbejdsmarkedet. Derfor har alle parter – og ikke mindst den sygemeldte selv – en stor interesse i en hurtig indsats og i at sikre fastholdelse.

 • Hvordan kan forsikrings- og pensionsbranchen hjælpe med at fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet?

  Størstedelen af erhvervsaktive danskere har en forsikrings- og/eller pensionsordning, der kan supplere den offentlige indsats og understøtte den sygemeldte borger – og som har fokus på at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

   

  En sygdomsramt dansker kan via sin pensions- og forsikringsordninger gøre brug af en række ydelser fx i form af hurtig behandling, udredning og genoptræning. Det gælder fx psykologhjælp, fysioterapi, speciallægehjælp, scanning samt operation samt hjælpemidler som fx IT-udstyr, proteser og tilskud til handicapindretning.

 • Hvad gør forsikrings- og pensionsbranchen for at forebygge, at danskerne bliver sygemeldte?

  I disse år fylder stress desværre mere og mere i sygemeldingerne, og derfor har branchen et stort fokus på at forebygge stress, så færre bliver ramt.

   

  Forsikring & Pension skaber opmærksomhed på problemstillingen. Det gør vi bl.a. ved at være partner i StressAlliancen, som vi har skabt sammen med Hjerteforeningen, HK, FOA og PenSam. Formålet med StressAlliancen er at skabe politiske og praktiske løsninger for et Danmark med mere mentalt overskud.

   

  Vi er også partner i ”Sammen om mental sundhed”, som arbejder med konkrete værktøjer til medarbejdere, kollegaer og ledere om forebyggelse og håndtering af stress. Derudover tilbyder en række af vores medlemmer konkrete tilbud til virksomheder vedrørende stressforebyggelse, sundhedstjek til medarbejdere samt tilbud til arbejdsgivere om foredrag, workshops, medarbejder- og lederkurser til ledersparring om konkrete sager, screeningssamtaler samt individuelle coach-forløb.

   

   

   

Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.