Tema
Debat

Hvad kan kommunen gøre?

Kommunen skal som et lovkrav følge op på en borgers sygefravær inden 8 uger. Kommunen og den sygemeldte samarbejder om en plan for forløbet. Den beskriver en konkret vej tilbage til job, tilpasset den sygemeldtes behov.

Eksempel

Jacob på 47 år blev sygemeldt på grund af depression/langvarig belastningsreaktion. Han var direktør i et stort tøjfirma, men blev afskediget.
 
Kommunen blev gennem dialog med Jakob opmærksom på, at hans pensionsselskab var en mulig samarbejdspartner.
 
Jacob tog kontakt til pensionsselskabet. Et tværfagligt team anbefalede et kognitivt psykologforløb og tæt opfølgning. Han fik tilknyttet en socialrådgiver, der støttede ham i forhold til motivation og jobrettede aktiviteter. Socialrådgiveren informerede jobcentret om den igangsatte indsats og de overvejelser, der var om Jacobs forløb.
 
Jobcentret blev tidligt i forløbet opmærksom på, at pensionsselskabet var en mulig samarbejdspartner, og at der var en sideløbende indsats. Jacob var til samtaler i jobcentret, som henviste ham til et forløb med fysisk træning, der kunne spille sammen med indsatsen via pensionsselskabet. Han fik også mulighed for via kommunen at komme i et forløb for stress og depressionsramte, men det viste sig ikke at blive nødvendigt.
 
Den samlede indsats havde god effekt, Jacob raskmeldte sig og fandt et nyt job.

Anbefalinger til kommunen


Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.