Tema
Debat

Finansiel regulering skal være til gavn for forbrugerne

Forsikring & Pension anerkender behovet for stram regulering af branchen. For kunderne skal altid kunne regne med, at de kan få udbetalt deres pensionsopsparing, og at forsikringsselskaber har penge til at dække deres skader.

 

Netop derfor er den finansielle sektor et af de mest regeltunge områder i Danmark. Foruden en omfattende dansk regulering i form af love, bekendtgørelser og vejledninger, er sektoren også underlagt 276 forordninger fra EU.

 

For Forsikring & Pension er det vigtigt, at regulering altid reelt gavner forbrugerne. Vi er derfor glade for, at en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervsministeriet, har gennemgået den finansielle lovgivning og i foråret 2018 fremlagde 56 konkrete initiativer – hvoraf ca. halvdelen omfatter forsikrings- og pensionsbranchen. Initiativerne har til formål at forenkle den finansielle regulering og forventes at vil kunne medføre en erhvervsøkonomisk lettelse på over 300 mio. kroner årligt. Penge der i sidste ende havner hos forbrugerne. Forsikring & Pension er tilfredse med initiativerne og ser frem til det videre arbejde med implementeringen.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvem er omfattet af finansiel regulering?

  Alle Forsikring & Pensions medlemmer er omfattet af den finansielle regulering. Forsikring & Pensions medlemmer er danske skadesforsikringsselskaber, filialer af udenlandske skadesforsikringsselskaber, og tværgående pensionskasser. Andre finansielle virksomheder som banker, sparekasser og realkreditinstitutter er også omfattet heraf.

 • Hvorfor koster det penge at overholde lovgivningen?

  Hver gang der indføres en ny lov, som fx indebærer at forsikrings- og pensionsselskaberne skal investere i nye it-systemer eller uddanne rådgivere i de nye regler, er det forbundet med omkostninger. Disse omkostninger pålægges i sidste ende kunderne. Derfor opfordrer Forsikring & Pension politikerne til altid at overveje om ny regulering er pengene værd.

 • Er mere forbrugerinformation nødvendigvis bedre information?

  Ny adfærdsforskning viser, at for meget information ofte medfører, at forbrugeren drukner i mængden af information og har svært ved at gennemskue, hvad der er bedst for dem fx vedrørende forsikringer. Det fremgår også af regeringens rapport: ”Forbruger i en digital verden”, at mere information ikke altid er det samme som bedre information. Forsikring & Pension arbejder derfor for, at politikerne altid overvejer om ny lov reelt gavner forbrugerne.

 • Hvordan kan reguleringen gøres mere digitaliseringsparat?

  Lovgivningen kunne blive mere digitaliseringsparat ved bl.a. at gøre det nemmere for selskaberne at kommunikere med deres kunder via digital post og ved at udvide virksomhedernes mulighed for at udøve accessorisk virksomhed, det kan fx være virksomhed, der kan vise sig at være fremtidens forsikringsprodukter samt brugen af cloud-services ved outsourcing.

 • Hvordan kan den finansielle regulering blive mere gennemskuelig?

  Forsikring & Pension arbejder for at gøre den finansielle regulering mere gennemskuelig. Det kan bl.a. ske ved en opdeling af lov om finansiel virksomhed, så det tydeliggøres hvilke regler, der gælder for forsikringsvirksomhed og hvilke, der gælder for bankvirksomhed. Samtidig bør lovkvaliteten og gennemsigtigheden styrkes både nationalt og i EU.

Kontakt


Rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 25 38 25 36
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.