Tema
Debat

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Den 1. januar 2019 trådte en ændring af Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber i kraft. Ændringerne indebærer, at udenlandske skadesforsikringsselskaber med hjemsted inden for EU/EØS, som tegner eller ønsker at tegne skadesforsikringsaftaler i Danmark skal være medlem af Garantifonden og yde bidrag hertil.

 

 

Forebyggelse af konkurser 

Forsikring & Pension finder på baggrund af erfaringerne med konkurserne, at fokus i EU og i medlemslandene bør være på at forebygge konkurser ved øget tilsyn med de selskaber, der driver grænseoverskridende virksomhed (FOS-selskaber). Først i anden række er der behov ny EU-regulering om genopretning og opløsning af forsikringsselskaber og indførelse af EU-regler om garantifonde. EIOPA sendte i juli 2019 et bud på, hvordan et fremtidigt direktiv om garantifonde kunne se ud i høring.

 

 

EIOPA anbefaler:

  • En ordning baseret på ”hjemlandsprincippet” (dvs., at de nationale garantifonde skal dække forsikringer udstedt af nationale forsikringsselskaber i såvel hjemlandet som grænseoverskridende – svarende til den danske ordning indtil den 1. januar 2019). Forsikring & Pension finder, at erfaringerne fra konkurserne i Gabel Insurance AG, der solgte forsikringer i Danmark gennem Husejernes Forsikringsagentur og konkurserne i de danske selskaber Alpha Insurance A/S og Qudos Insurance A/S klart viser, at den løsning ikke er i kundernes interesse.
  • At både liv- og skadesforsikringsområdet (den danske ordning omfatter kun skadesforsikringer) bør reguleres at et fremtidigt direktiv. Forsikring & Pension har altid været afvisende over for at lade livsforsikringsområdet være omfattet af en minimumsharmonisering på EU-niveau. Dette skyldes særligt kompleksiteten af produkterne og store forskelle i produkterne landene imellem.

 

Arbejdsulykkesforsikringer

Forsikring & Pension finder, at arbejdsulykkesforsikringer ved en konkurs bør omfattes af Garantifondens dækningsområde. Det gælder ligeledes de arbejdsulykkesforsikringer, der hidrører fra konkursen i Alpha Insurance A/S i 2018. Baggrunden er, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ønsker, at Garantifonden skal håndtere de forsikringsmæssige elementer ved et forsikringsselskabs konkurs. Dette svarer til den norske garantiordning.

 

Læs mere om Garantifonden på www.skadesgarantifonden.dk

 

 

 

Læs mere om Garantifonden


Kontakt


Rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 25 38 25 36
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.