Tema
Debat

Pensionsbranchen forebygger hvidvask og terrorfinansiering

I disse år hører vi om flere og flere sager om hvidvask i den danske og udenlandske finansielle sektor. Mens skadeforsikringsselskaberne ikke er omfattet af reglerne af hvidvask, fordi det er helt utænkeligt, at de kan blive forsøgt udnyttet til hvidvask, så er pensionsselskaberne omfattet af reglerne. Selvom intet pensionsselskab hidtil er blevet misbrugt til hvidvask – hvilket skyldes, at forretningsmodel og skatteregler minimerer risikoen - er emnet konstant højt på Forsikring & Pensions dagsorden.

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvor stort er omfanget af hvidvask og terrorfinansiering i pensionsbranchen?

  Der er ingen eksempler på, at danske pensionsselskaber er blevet udnyttet til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

 • Hvad vil det sige, at der er meget lav risiko for pensionsbranchen?

  At der er lav risiko for, at pensionsbranchen udsættes for forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering skyldes, at det ikke alene vil kræve et indgående kendskab til pensionsselskabernes forretningsgange og kompleksiteten i deres produkter, det er også i de fleste scenarier økonomisk u-attraktivt på grund af de omkostninger, der er forbundet med det. Her spiller beskatningen af udbetalinger en væsentlig rolle. Eksempelvis er penge, som stammer fra kriminalitet, sjældent beskattede. En fortjeneste fra kriminel aktivitet på 100.000 kr., som indsættes på en pensionsordning og udbetales før tid, vil blive beskattet med 60 % og reduceret til blot 40.000 kr. Dermed vil midlerne fra den kriminelle aktivitet være blevet hårdere beskattet, end det ville have været tilfældet ved almindelig lønindkomstbeskatning.

   

 • Hvorfor gælder hvidvaskreglerne ikke for skadeforsikringsselskaber?

  Hvidvaskreglerne gælder ikke for skadeforsikringsselskaber, fordi området ikke vurderes at være egnet til hvidvask. Det er vigtigt ikke at forveksle hvidvask med fx forsikringssvindel, som skadeforsikringsbranchen investerer betydeligt i at bekæmpe.

 • Hvad betyder det, at hvidvaskreglerne er risikobaseret?

  Det betyder, at virksomheder som er omfattet af hvidvaskreglerne skal fokusere deres indsats på de områder og produkter, hvor der er størst risiko for, at virksomheden kan blive udnyttet til hvidvask. I pensionsbranchen har den risikobaserede tilgang stor betydning, fordi langt hovedparten af de danske pensionsordninger er oprettet via arbejdsgiveren eller fastsat via en overenskomst, der betegnes som ”meget lav risiko”.

 • Er der produkter, som udgør en højere risiko for hvidvask eller terrorfinansiering?

  Ja, det ser man særligt ved nogle af de pensionsprodukter, som findes i andre lande. Der er dog også produktsammensætninger i danske pensionsselskaber, som af myndighederne ikke kategoriseres som ”meget lav risiko”. Det er selskaberne meget opmærksomme på. Det er bl.a. de ikke-skattebegunstigede pensionsordninger i pensionsbeskatningslovens § 53 A, hvor der ikke er fradrag ved indbetaling, og hvor afkastet beskattes løbende som kapitalindkomst for kunden. Produkterne er typisk anvendt i forbindelse med udstationering – eksempelvis hvor en medarbejder fortsætter sine arbejdsgiverindbetalinger, men hvor vedkommende ikke længere har en indkomst i Danmark at anvende et skattefradrag i. Ordningen skal i disse situationer sikre, at den udstationerede medarbejder kan have pensionsordninger i tilknytning til ansættelsen på lige fod med andre medarbejdere. Desuden anvendes § 53 A gruppelivsforsikringer i forbindelse med livsforsikringer, som ligger til sikkerhed for mellemværender med pengeinstitutter. Ca. 1-3 pct. af de samlede privattegnede ordninger er § 53 A-ordninger.

 • Hvordan mærker kunderne, at pensionsselskaberne har fokus på at forebygge hvidvask?

  For kunderne i pensionsselskaberne kan det betyde, at de vil opleve, at der skal gøres en ekstra indsats i forbindelse med, at de bliver kunder i et pensionsselskab, når de ændrer i deres pensionsordning, eller når de skal have ordningen udbetalt. Det kan fx være, at de bliver bedt om at indsende en kopi af deres legitimation, eller at de bliver bedt om at dokumentere, hvor pengene til en indbetaling kommer fra (fx lønsedler, arv, hussalg o.l.). De kunder, som har en almindelig pensionsordning via deres arbejdsgiver, og som udgør langt hovedparten af danske pensionskunder, skal typisk gøre meget lidt for at hjælpe selskaberne med at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Kontakt


Rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 25 38 25 36
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.