Indbrud i Danmark sammenlignet med nabolande

Danmark indtager en kedelig topplacering som et af de lande i Europa, hvor der er størst risiko for, at man bliver udsat for indbrud i ens eget hjem. Det skaber både utryghed, ubehagelige oplevelser og er samtidig dyrt for samfundet.

 

I 2018 var der 502 indbrud for hver 100.000 indbyggere i Danmark, mens der ”kun” var 168 i Sverige, 118 i Tyskland og blot 33 i Norge.

 

Figur 1: Indbrudsstatistik pr. 100.000 indbyggere.

 

Det betyder, at Danmark ikke kun indtager en trist førsteplads, men også at antallet af indbrud pr. indbygger i Danmark overstiger Sverige, Tyskland og Norge tilsammen. Sådan har det set ud så længe tilbage, som der har været udarbejdet sammenlignelige indbrudsstatistikker. Selvom der de seneste år har været et dyk i antallet af indbrud i Danmark, er vi nu blot tilbage på niveauet fra 2006.

 

 

Figur 2:  Udvikling i indbrud pr. 100.000 indbyggere.

 

 

Forebyggelse kan reducere antallet af indbrud

Forsikring & Pension ønsker at bidrage til at forebygge indbrud i Danmark og indgår derfor i samarbejde og dialog med politikerne, politiet, borgerne og andre private og offentlige aktører.

 

En af de aktører er Det Kriminalpræventive Råd, som bl.a. har undersøgt, hvad der forebygger indbrud og derved nedbringer antallet af indbrud. De peger på fire centrale indsatser, som har størst effekt til at forhindre indbrud:

 

  • Indbrudssikring af boliger
  • Overvågning af boliger
  • Opklaring af indbrud
  • Begrænsning af hælermarkedet og derved en reduceret mulighed for videresalg af stjålne genstande

 

Indbrudssikring handler om en såkaldt skalsikring af boligens ydre skal, det vil sige døre og vinduer. Indbrudssikring af boliger er den mest effektive metode til at forhindre indbrud. Det viser erfaringer fra Holland og Storbritannien, hvor man bl.a. har certificeringsordninger for indbrudssikre hjem og lovkrav om indbrudssikring i nybyggede boliger. I Holland har man bl.a. oplevet en halvering af indbrud i de boligområder, hvor man har indført indbrudssikre døre og vinduer.

 

Forsikring & Pension arbejder på at få indført en certificeringsordning i samarbejde med Trygfonden og Realdania, som en del af deres indbrudskampagne Bo Trygt.

 

Overvågning handler om, i hvor høj grad ens bolig er synlig for omverdenen og dermed, hvor let tyven har ved at få ’arbejdsro’. En effektiv måde er at skabe synlighed fra de omkringliggende omgivelser, så forbipasserende kan se, hvis en tyv lusker rundt. Nabohjælp er ligeledes en central del af forebyggelse af indbrud, og derfor bakker vi også op om Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råds indsats Nabohjælp.

 

Opklaring af indbrud er afgørende for, hvor risikabelt det er at være indbrudstyv og dermed for antallet af indbrud. Det viser sammenligninger af opklaringsprocent og indbrudsniveau i Danmark versus Tyskland. I flere tyske delstater har man fx haft stor succes med at opklare indbrud, hvilke har medført et lavere indbrudsniveau. Selvom antallet af indbrud er faldet de seneste år, er antallet af sigtelser for indbrud også faldet. Ifølge tal fra Danmarks Statistik lå sigtelsesprocenten i 2011 på 8,3 procent, mens den i 2016 var nede på 6,5 procent. I Forsikring & Pension mener vi, at højere prioritering og flere ressourcer til opklaring af indbrud vil kunne øge tyvenes risiko og derved reducere antallet af indbrud.

 

Hælermarkedet er med til at holde tyvenes forretning i gang. Derfor er det vigtigt, at begrænse hæleri for at nedbringe indbrudsniveauet. Det er strafbart at købe stjålne genstande, men det kan være svært at opdage, om en vare kommer fra et indbrud. For at modvirke hæleri kan man gøre de sværere for sælger at skjule sin identitet. Det kan gøres ved fx at kræve validering med NemID på handelsportaler eller ved at anvende elektroniske betalingsformer. Ligeledes kan man mærke værdifulde ejendele, så de lettere kan spores på hælermarkedet og dermed bliver mindre attraktive at stjæle. Mærkning kan fx ske med DNA-mærkning, med en UV-pen med usynligt blæk eller med elektronisk chip.

 

Vi opfordrer til, at sociale medier gør en større indsats for at lukke grupper og fora, hvor der åbenlyst foregår køb og salg af stjålne genstande.

 

 

Forsikring & Pensions fremadrettede arbejde for at reducere antallet af indbrud

Forsikring & Pension arbejder målrettet for at nedbringe antallet af indbrud i Danmark nu og fremadrettet. Det gør vi ved at:

 

  • Medvirke til arbejdet med at udforme en dansk certificeringsordning for indbrudssikring af både nybyggede og eksisterende boliger i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Trygfonden, Realdania og SikkerhedsBranchen.
  • Støtte initiativer for at øge politiets opklaringsprocent af indbrud. Det kræver højere prioritering og flere ressourcer.
  • Støtte private initiativer, som Bo Trygt og Nabohjælp, der har til formål at hjælpe den enkelte borger med at forbygge indbrud.
  • Oplyse borgere om indbrudsforebyggelse gennem vores egen hjemmeside Stopindbrud.dk.

 

 

Kontakt


Forsikring og Forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør
+45 41 91 91 40
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.