Tema
Debat

Pensionsbranchens rolle som investor

Den samlede pensionsformue i Danmark udgør 4.400 milliarder kr. Det er derfor afgørende, at pensionsbranchen kan skabe attraktive afkast, så nuværende og kommende pensionsmodtagere får de bedst mulige pensioner. Forsikring & Pension arbejder for at sikre gode vilkår for branchens investeringer, både i Danmark og på europæisk plan.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvor stor er den danske pensionsformue?

  Den samlede danske pensionsformue udgjorde ved udgangen af 2016 4.400 mia. kr. Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser administrerer 3.000 mia. kr. ATP og LD administrerer godt 900 millioner kr. Resten, knap 500 mio. kr., administreres primært af pengeinstitutter.

 • Hvad investerer pensionsbranchen i?

  Pensionsselskaberne investerer en betragtelig del af deres formuer i obligationer. Ultimo 2016 var andelen 60 procent, mens 40 procent var investeret i aktier, ejendomme og alternative aktiver.

  Pensionsselskabernes investeringer i obligationer har over de senere år ændret sig. Andelen, der er placeret i statsobligationer er reduceret og udgør nu godt 20 procent, mens andelen af realkreditobligationer er forøget til cirka halvdelen af de samlede obligationsinvesteringer, og andelen af kreditobligationer samt emerging markets obligationer er øget til cirka 20 procent.

  Pensionsselskabernes investeringer i aktier har ligeledes ændret sig. Unoterede aktier udgør nu op mod 35 procent af de samlede aktieinvesteringer mod godt 10 procent for 10-12 år siden. Børsnoterede aktiers andel er tilsvarende faldet fra næsten 90 procent til cirka to tredjedele. Samtidig er andelen af udenlandske aktier øget og udgør nu næsten 90 procent af de samlede aktieinvesteringer.

  Investeringer i alternative aktiver, som omfatter fx infrastruktur og grøn energi udgør cirka 10 procent af pensionsbranchens investeringer. Læs mere om alternative aktiver her.

 • Hvad er afkastet af danske pensionsselskabers investeringer?

  Trods de senere års generelle fald i renteniveauet har pensionsbranchen formået at levere investeringsafkast på et pænt niveau. I perioden 2005-2017 har de danske pensionsselskaber opnået et gennemsnitligt årligt afkast på over 6 procent.

  Afkastet på obligationer har været relativt stabilt og udgjorde fra 2005 til 2016 godt 5 procent p.a. i gennemsnit. Fra 2005 til 2016 har branchens aktieinvesteringer givet et gennemsnitligt årligt afkast på næsten 10 procent, men med ganske betydelige udsving.

  Afkastet på alternative aktiver har typisk været højere end afkastet på obligationer og mere stabilt fra år til år end afkastet på aktier. Den stigende andel af formuen, der placeres i alternative investeringer, har bidraget til at løfte afkastet og samtidig sprede risikoen og formindske afhængigheden af enkelte aktivtyper.

   

Kontakt


Klima, Solvens og Skat

Henrik Munck

Chefkonsulent
+45 41 91 90 73
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.