Tema
Debat

Sundhedsforsikringer er til gavn for den enkelte og samfundet

Mere end 2 mio. danskere har en sundhedsforsikring. De fleste har den gennem deres arbejdsgiver, og størstedelen af de forsikrede findes blandt gruppen af ufaglærte og faglærte. En sundhedsforsikring omfatter bl.a. mindre operationer og psykologisk behandling, og fungerer som et supplement til det offentlige sundhedsvæsen. Danskere, som rammes af en fysisk eller psykisk hændelse, bør hurtigt blive udredt, behandlet og komme tilbage på arbejdspladsen. Og det er netop det, som en sundhedsforsikring kan hjælpe til med at sikre.

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvad er en sundhedsforsikring?

  En sundhedsforsikring er en forsikring, som bl.a. omfatter mindre operationer og psykologisk behandling, og som fungerer som et supplement til det offentlige sundhedsvæsen. En sundhedsforsikring sikrer hurtig udredning, behandling og betyder, at mange hurtigt vender tilbage til deres job. En sundhedsforsikring kan både tegnes privat og gennem arbejdsgivere.

 • Hvor mange har en sundhedsforsikring?

  Mere end 2 mio. danskere har en sundhedsforsikring, og 97 procent af dem er arbejdsgiverbetalt. Medarbejderne bliver beskattet af ordningen, og dermed bidrager de selv til udgiften. Den største gruppe er – for nogle måske lidt overraskende – ufaglærte og faglærte. Den næststørste gruppe er dem med en videregående uddannelse, mens den gruppe, hvor færrest har en sundhedsforsikring, findes blandt danskere med mellemlang uddannelse. Den gruppe, som oftest gør brug af deres sundhedsforsikring, dvs. som oftest bliver henvist til behandling, er dem med kort videregående uddannelse.

   

 • Hvad bliver sundhedsforsikringer typisk brugt til?

  Sundhedsforsikringer sikrer hurtig udredning og behandling – og derved øger det muligheden for hurtigt at blive rask og vende tilbage til arbejdspladsen. Sundhedsforsikringer dækker over flere behandlingstyper og bliver typisk brugt til behandling hos kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer, psykiatere og til mindre operationer, som fx knæoperationer. Omkring 60 pct. af udgifterne dækker mindre operationer, men de seneste år fylder udgifterne til psykologhjælp og lignende mere og mere, og udgør nu godt 15 pct. af de samlede udgifter mod 2 pct. for 15 år siden. Her dækker en sundhedsforsikring ud over den hjælp, man typisk kan få i det offentlige.

 • Hvem udbyder sundhedsforsikringer?

  Mange forsikrings- og pensionsselskaber, men ikke alle, udbyder sundhedsforsikringer enten privat eller som en arbejdsgiverbetalt ordning.

 • Hvad får arbejdsgivere ud af at tilbyde deres ansatte en sundhedsforsikring?

  Arbejdsgivere har en stor interesse i, at deres medarbejdere er sunde, raske og arbejdsdygtige. Med en sundhedsforsikring kan medarbejderne få hurtig behandling for fx stress-symptomer, hvilket kan forebygge, at en medarbejder går ned med stress og bliver sygemeldt. Ligeledes kan medarbejdere, der får mindre skavanker, udredes hurtigt og behandles med fx kiropraktik og fysioterapi, inden at skaden når at udvikle sig og måske bliver varig.  

 • Kan man ikke sige, sundhedsforsikringer deler danskerne op i en form for A- og B-hold?

  Tidligere herskede der en del fordomme om, at sundhedsforsikringer kun var for de velstillede, og at de med deres forsikring i hånden kunne springe køen over. De var derfor så at sige på ”A-holdet”, mens alle andre pænt måtte vente i køen i det offentlige og derved var på ”B-holdet”. I dag har mere end 2 mio. danskere en sundhedsforsikring, og dermed er der en bred dækning på arbejdsmarkedet – typisk i den private sektor. Der er derfor intet belæg for at sige, at sundhedsforsikringer deler danskerne op, da det er blevet helt almindeligt for mange at have en sundhedsforsikring.

Kontakt


Pension og Velfærd

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.
+45 41 91 90 80
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.