Tema
Debat

Information til Ukrainske flygtninge

Opdateret 31. august 2022

Har du egen bil med til Danmark?


 • Må jeg køre rundt i egen bil i Danmark?

  For at du lovligt kan køre rundt i egen bil i Danmark, skal du have en motoransvarsforsikring.

   

  Du kan enten tegne en grønkortforsikring hos et selskab i Ukraine og derigennem få udstedt et forsikringsbevis (grøntkort). Selskaber der sælger disse forsikringer i Ukraine er listet på det ukrainske grønkortbureaus hjemmeside.

   

  Du kan også købe en grænseforsikring ved DFIM på almindelige vilkår og priser (DKK 800 for den første måned, herefter DKK 500 pr måned). Prisliste og information kan findes på DFIMs hjemmeside: Grænseforsikringer - hvad er det og hvornår er de vigtige? - Se her - DFIM

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke har en motoransvarsforsikring?

  Hvis du ikke har en motoransvarsforsikring på din bil, så må du ikke køre rundt i bilen.

 • Hvad er en motoransvarsforsikring?

  Motoransvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar, hvis din bil forårsager person- eller tingskade. Forsikringen dækker ikke skaderne på din egen bil.

Har du din hund med til Danmark?


 • Din hund skal have en hundeansvarsforsikring

  Det er lovpligtigt at have en hundeansvarsforsikring. Forsikringen dækker skader som hunden forvolder, ikke skader på hunden. Du kan tegne en hundeansvarsforsikring ved at kontakte et af disse selskaber.

 • Hvad sker der, hvis jeg ikke har en hundeansvarsforsikring?

  Hvis du ikke har en hundeansvarsforsikring, så får du en bøde, og du hæfter selv for alle omkostninger, hvis din hund forvolder en skade.

Egne ting og ansvar (indbo/familieforsikring)


 • Bor du hos en værtsfamilie?

  Du er muligvis forsikret gennem din værtsfamilies indboforsikring. Du skal kontakte familiens forsikringsselskab for at være sikker. Hvis forsikringsselskabet bekræfter, at du er omfattet forsikringen, så dækker den både dine ting og dit erstatningsansvar, hvis du gør skade på andres ting.

 • Bor du i et flygtningecenter eller lignende?

  Hvis du bor i et flygtningecenter eller lignende, så er dine ting ikke automatisk dækket af en forsikring. Du skal derfor tegne en forsikring, hvis du ønsker at sikre dine ting mod skade og tyveri. En forsikring vil også dække dit erstatningsansvar. 

Sundhed


 • Bor du hos ukrainske pårørende eller venner i Danmark?

  Du kan have adgang til op til 10 timers psykologisk krisehjælp, hvis dine ukrainske pårørende har fået tilbuddet gennem deres arbejdsplads.

 • Har du akut brug for hjælp pga. sygdom?

  Du har som udgangspunkt ret til akut sygehusbehandling, når du opholder dig i Danmark. Om behovet er akut, beror på en konkret lægefaglig vurdering.

   

  Sundhedsvæsenet arbejder pt for at fremme mulighederne for ukrainske flygtninge og reglerne ændres løbende. Der kan derfor være ret til lægehjælp, selvom behovet ikke er akut, og det anbefales at søge vejledning herom på behandlingsstedet med oplysning om statsborgerskab og baggrund.

   

  Ved akut livsfare kontakt alarmcentralen på telefon: 112

   

  Ved akut behandlingsbehov kontakt sygehus eller akuttelefonen på:

  Region Hovedstaden: 1813

  Region Midtjylland: 70 11 31 31

  Region Nordjylland: 70 15 03 00

  Region Sjælland: 70 15 07 00

  Region Syddanmark: 70 11 07 07

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.