Tabelnavn
Beskrivelse
Note
Aktivitetslog
Aktivitetslog for taksatorer
Feltnavn Beskrivelse
AKTIVITETSLOGID Id-nummer for recorden. Feltet er unikt.
LOGLINE Logline: Indeholder alle felterne fra "Aktivitetslog" i en lang linje. "Aktivitetslogid" er IKKE indeholdende i dette felt.
DATO Datostempel. Dato for aktivitet.
TID Dato-/tidsstempel. Tid for aktivitet.
OPRARBGIV Oprindelig arbejdsgiver: Kode for taksatorganisationen. RP = koden for at det er en integrationsrapport.
OPRTAKSNR Oprindelig taksator: Taksatornummeret på den som har startet rapporten.
RAPPNR Rapportnummer: Rapportens nummer. Eks. 30001 - læses bagfra som, løbenr. 0001 og med årstal 03 (nul optræder ikke hvis det står først).
RAPPTYPE Rapporttype: H = Hovedrapport. T = Tillægsrapport. S = Supplementsrapport.
TAKSFOR Takserer for: Er koden på det selskab man takserer for.
OPERATION Rapport status: BE = Beregnet. FO = Foreløbig. GK = Godkendt. SL = Slettet.
TAKSNR Ny taksator: Taksatornummeret på den taksator, som har overtaget rapporten.
Fabrikat
Fabrikat tabel
Feltnavn Beskrivelse
ATKODE Fabrikat: Kode for fabrikat. Husk der skal søges med eks. "blank1" for at søge fabrikat BMW.
NAVN Fabrikat tekst: Fabrikatnavn.
AE_PR_TIME AE pr. time: Her står om fabrikatet har 10/12 AE pr. time.
Hist
Historisk sagsforløb
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPE Rapporttype: H = Hovedrapport. T = Tillægsrapport. S = Supplementsrapport.
GKDATO Godkendelses dato: Dato for hvornår den enkelte rapporttype er godkendt.
Model
Modeltabel
Segment inddeling er ændret
Feltnavn Beskrivelse
FABRIKATKODE Fabrikat: Kode for fabrikat. Husk der skal søges med eks. "blank1" for at søge fabrikat BMW.
MODELKODE Model: Kode for model.
TXT Model tekst: Modelnavn.
REPARATIONSTYPE Reparationstype: P = Personbil. L = Lastbil. M = Motorcykel. D = Diverse. Denne kode bliver vist under Værkst. i Autotaks.
SEGMENT Segment: 1 = Små biler. 2 = Små mellemklassebiler. 3 = Store mellemklassebiler. 4 = Store biler. 5. = Luksus biler. 6 = MPV. 7 = 4 hjulstrækker. 8 = Varebiler. Denne inddeling foretages af F&P.
Sag
Rapportnøgler
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
OPRARBGIV Oprindelig arbejdsgiver: Kode for taksatorganisationen. RP = koden for en integrationsrapport.
OPRTAKSNR Oprindelig taksator: Taksatornummeret på den som har startet rapporten.
RAPPNR Rapportnummer: Rapportens nummer. Eks. 30001 - læses bagfra som, løbenr. 0001 og med årstal 03 (nul optræder ikke hvis det står først).
GODKDATO Godkendelsesdato: Datoen for H-rapportens godkendelse.
TAKSFOR Takserer for: Er koden på det selskab man takserer for.
PFNR Proforma ordrenummer: Integrationsværkstedets fulde rapportnummer..
SIDST_OPD Sidst opdateret: Dato for sidst opdateret godkendelses dato.
Statlog
Statistik for dataoverførsler
Feltnavn Beskrivelse
STATDATE Dato for sidst opdateret.
ERRORSTAMP Dato for for at overførslen til selskabet fejlede.
SUCCESSTAMP Dato for for at overførslen til selskabet gik godt.
SAGCOUNT Antal for hvor mange rapporter, som blev overført.
vkstam
Værkstedsregister
Feltnavn Beskrivelse
VKPK VKPK nr.: Bruges til at sammenkæde tabellerne: VKXTAKSORGAFT, VKXSELSKAFT OG VKSTAM.
VKNR Værkstedsnummer: Indeholder nummerering af værksted til identifikation.
NAVN Navn: Navn på værksted.
ADR_1 Adresse 1: Værkstedets adresselinje 1.
ADR_2 Adresse 2: Værkstedets adresselinje 2.
POSTNR Postnummer: Værkstedets postnummer.
BYNAVN Bynavn: Navn på byen hvor værkstedet ligger.
TLFNR Telefonnummer: Værkstedets telefonnummer.
TFXNR Telefaxnummer: Værkstedets telefaxnummer.
GIRONR Gironummer: Værkstedets gironummer.
SENR CVR-nummer: Værkstedets CVR-nummer.
REGNR Registreringsnummer: Værkstedets Bank-registreringsnummer.
KONTONR Kontonummer: Værkstedets Bank-kontonummer.
VKTYPE Værkstedstype: 1 = Forhandlerværksted. 2 = Fritstående værksted. 3 = Servicestation. 4 = Øvrige værksteder. 5 = Glarmester. 6 = Ophugger. 7 = Intern kode til brug for AF.
FORHFOR Forhandlerforening: Kode for om værksted er forhandlerværksted eller ej. Koden er den samme som fabrikatet.
BETMODT Betalingsmodtagende værksted Værkstedsnummer på betalingsmodtagende værksted.
INTVK Integrationsværksted: " " = ikke integration. <> " " = Integration, (eks. A = DAF, J = ADP).
EMAIL E-mail adresse.
BEM Bemærkninger: Taksators bemærkninger til værkstedsindberetning. Dette felt kan aflæses af alle.
OPDDATO Dato for ændring af stamdata.
FRA Dato for oprettelse værksted. Feltet er tomt og benyttes ikke længere.
TIL Dato for ophør af værksted. Feltet er tomt og benyttes ikke længere.
Vkxselskaft
Aftaler mellem selskab og værksted
Benyttes ikke mere (NB! brug webservice)
Feltnavn Beskrivelse
ID Id-nummer for recorden. Feltet er unikt.
BRUGERID Brugerid: Brugerid på den, som har ændret i aftalen mellem værkstedet og selskabet.
VKPK VKPK nr.: Bruges til at sammenkæde tabellerne: VKXTAKSORGAFT, VKXSELSKAFT OG VKSTAM.
SELSKABSNR Selskabskode: Er koden på det selskab man takserer for.
TYPEID Typeid: 1 = Personbil. 2 = Lastbil. 3 = Motorcykel. 4 = Diverse. 5 = Lakering.
KODE Kode: 0 = Mekanisk timepris. 1 = Lak timepris. Resterende koder svarer til specialkoderne i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
SUBKODE Subkode: 1 = Lakindex 1-lags. 2 = Lakindex 2-lags. 3 = Lakindex 3-lags.
SATS Sats: Værdifelt.
FRA Dato: Dato for hvornår aftalen værksted og selskab imellem er indgået.
TIL Dato: Dato for hvornår aftalen værksted og selskab imellem er ophørt.
Vkxtaksorgaft
Aftaler mellem taksatororganisation og værksted
Benyttes ikke mere (NB! Brug webservice)
Feltnavn Beskrivelse
ID Id-nummer for recorden. Feltet er unikt.
BRUGERID Brugerid: Brugerid på den, som har ændret i aftalen mellem værkstedet og selskabet.
VKPK VKPK nr.: Bruges til at sammenkæde tabellerne: VKXTAKSORGAFT, VKXSELSKAFT OG VKSTAM.
TYPEID Typeid: 1 = Personbil. 2 = Lastbil. 3 = Motorcykel. 4 = Diverse. 5 = Lakering.
KODE Kode: 0 = Mekanisk timepris. 1 = Lak timepris. Resterende koder svarer til specialkoderne i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
SUBKODE Subkode: 1 = Lakindex 1-lags. 2 = Lakindex 2-lags. 3 = Lakindex 3-lags.
SATS Sats: Værdifelt.
FRA Dato: Dato for hvornår aftalen værksted og taksatororganisation imellem er indgået.
TIL Dato: Dato for hvornår aftalen værksted og taksatororganisation imellem er ophørt.
SELSKABNR Selskabsnummer: Koden for taksatororganisationen.
Z3
Arbejde tid/beløb
NB! indeholder kun manuelt indtastede data
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
REPART Reparationsart: Forskellige reparationsarter der bliver brugt i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
LEDENR Ledenummer: Bliver brugt til at identificere reservedele og reparationer i autotaks/AutoGraf. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
ARB Arbejdsløn: Viser arbejdsløn i kr. for hver repart/ledenr.
ARBMUTMARK * = Manuel indtastning
ARBAE Arbejdstid: Viser antal i arbejdsenheder.
ARBAEMUTMARK 
Z4
Arbejde tid/beløb tillæg/fradrag
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
REPART Reparationsart: Forskellige reparationsarter der bliver brugt i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
LEDENR Ledenummer: Bliver brugt til at identificere reservedele og reparationer i autotaks/AutoGraf. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
ARBTILMUTPRIS Arbejdsløn tillæg/fradrag: Viser tillæg/fradrag i arbejdslønnen i kr. for hver repart/ledenr.
ARBTILMUTPRISMARK * = Manuel indtastning
ARBTILMUTAE Arbejdsenheder tillæg/fradrag: Viser tillæg/fradrag i antal arbejdsenheder.
ARBTILMUTAEMARK * = Manuel indtastning
Z5
Reservedele
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
LEDENR Ledenummer: Bliver brugt til at identificere reservedele og reparationer i autotaks/AutoGraf. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
RES_NR Reservedelsnummer: Viser reservedelsnummeret på den valgte del.
RES Reservedelspris: Viser reservedelens pris på den valgte del.
RES_MUT_MARK * = Manuel indtastning
NFG_RES_PCT NFG-reservedele: Viser den andel i %, kunden selv skal betale af den enkelte reservedels pris.
DEL_LEV_LAK Dele leveres lakeret: Information om delen leveres lakeret eller ej. Blank = leveres ikke lakeret. : = leveres lakeret
MUT_KODE Mutationskode: Viser hvilken mutationskode som er brugt. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
SYS_PRIS_MUT Systempris mutation: Viser systemets reservedelspris ved mutationskoderne BM/CM pr. del. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
OMBYT_DEL Ombytningsdel: Blank = IKKE ombytningsdel. A = Ombytningsdel
LEVERINGSTILSTAND Reservedelens lakleveringsomfang. Eks. delen leveres lakeret eller ulakeret '0' = Ubekendt. '1' = Leveret lakeret. '2' = Rå. '3' =Glat. '4' = Grundet. '5' = PUR / blød. '8' = Ikke lakrelevant. '9' = Ikke lakeret.
RES_DEL_ART Reservedelens art: B = Batteri. D = Pakning. G = Glas-del. K = Kunststofdele. R = Dæk. S = Slanger. W = Vinterdæk. Z = Limsæt.
Z8
Specialkoder
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
SPEC_KODE Specialkode: Viser hvilken specialkode der er brugt.
SPECKODE_VAERDI Specialkode værdi: Viser værdien for specialkoden.
Z9
Fantom
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
FANTOMTEKST_1 Fantomtekst 1: Viser "Fabrikat" på fantom modellen.
FANTOMTEKST_2 Fantomtekst 2: Viser "Hovedtype" på fantom modellen.
FANTOMTEKST_3 Fantomtekst 3: Viser "Undertype" på fantom modellen.
ZL
Lak (Standard ledenumre)
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
REP_ART Reparationsart: Forskellige reparationsarter der bliver brugt i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
LEDENR Ledenummer: Bliver brugt til at identificere reservedele og reparationer i autotaks/AutoGraf. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
FIXLOHN_BETRAG Aftalt lakarbejdsløn pr. ledenr.
FIXLOHN_MUT_MARK * = Manuel indtastning
AE_STD Antal lak AE: AE pr. ledenr.
AE_MANUEL AE manuel: Blank = system værdi. * = taksator/værksted indtastet værdi.
LACKIERFLAECHE_MUTIERT Lakareal mutation: Feltet er kun udfyldt ved brug af mutationskode QM. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
LACKIERFLAECHE_MUT_MARK * = Manuel indtastning
NFA_PROCENT_ABZUG NFG lak: % NFG-fradrag for lak pr. del.
NFA_BETRAG NFG lak: Værdi NFG-fradrag for lak pr. del.
FIXAW_ANZAHL Indtastede arbejdsenheder. Manuelt indtastede AE.
FIXAW_MUT_MARK * = Manuel indtastning
MATERIALEIGENSCHAFT Materiale egenskab: '0' = Egenskab ubekendt. '1' = Metaldel. '2' = Plastdel.
ANLIEFERUNGSZUSTAND Reservedelens lakleveringsomfang. Eks. delen leveres lakeret eller ulakeret '0' = Ubekendt. '1' = Leveret lakeret. '2' = Rå. '3' =Glat. '4' = Grundet. '5' = PUR / blød. '8' = Ikke lakrelevant. '9' = Ikke lakeret.
BAUART Svejse-/skruedel: 'E' = Svejsedel. 'M' = Skruedel.
TEILELAGE Placering af del: 'A' = Udvendig del. 'I' = Indvendig del.
ZM
Lakarbejdstid tillæg/fradrag
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
REP_ART Reparationsart: Forskellige reparationsarter der bliver brugt i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
LEDENR Ledenummer: Bliver brugt til at identificere reservedele og reparationer i autotaks/AutoGraf. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
AW_MUT_ARBEITS_PREIS Tillæg/fradrag lak arbejdsløn: +/- i arbejdsløn.
AW_MUT Tillæg/fradrag lak arbejdsenheder: +/- i AE-feltet.
AW_MUT_MARK * = Manuelt indtastning
ZN
Lak (1000 numre)
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
REP_ART Reparationsart: Forskellige reparationsarter der bliver brugt i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
LEDENR Ledenummer: Bliver brugt til at identificere reservedele og reparationer i autotaks/AutoGraf. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
FIXLOHN_BETRAG Aftalt lakarbejdsløn på 1000nr.
FIXLOHN_MUT_MARK * = Manuel indtastning
FIXMATERIAL_BETRAG Aftalt lakmaterialebeløb pr. 1000 nr.
FIXMATERIAL_MUT_MARK * = Manuel indtastning
LACKIERFLAECHE Benyttes ikke for 1000nr.
LACKIERFLAECHE_MUT_MARK Benyttes ikke for 1000nr.
NFA_PROCENT NFG fradrag: % NFG-fradrag for lak pr. del.
NFA_BETRAG NFG-LAK beløb 1000nr: Beregnet fradragsbeløb pr. ledenr.
FIXAW_ANZAHL Indtastede arbejdsenheder. Manuelt indtastede AE.
FIXAW_MUT_MARK * = Manuel indtastning
ZO
Lakarbejdstid total
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
LAKIERZEIT_AW Lak AE i alt: Samlet antal lak AE excl. starttid.
VORBEREITUNG_ZUR_LACKIERUNG Starttid metaldele: Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
VORBEREITUNG_BEI_VORLACK Starttid metaldele ved forlakering (Y7): Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
VORBEREITUNG_ABGEBAUTE_TEILE Starttid metaldele ved færdiglakering (Y8): Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
LAKIERZEIT_GESAMT_AW Lakarbejdstid i alt
LACK_LOHNFAKTOR Laktimepris
FIXLOHN_TOTAL Aftalt lakarbejdsløn i alt
FIXAW_TOTAL Aftalt lakarbejdstid (AE) i alt
VORBEREITUNG_FUER_KUNSTSTOF Starttid plastdele: Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
VORBEREITUNG_FUER_MEHRFARBE Starttid to-farve-tillæg: Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
PROZENT_VORB__KONSTANTE Lakstarttid/grundbeløb fordeling i procent: Viser % andelen af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
AENDERUNG_VORB__KONSTANTE Ændring af start/grundbeløb: 0 = ikke ændret i spec.kode 84. 1 = ændret i spec.kode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
ZP
Lakmaterialer plast, to-farve-tillæg og pearlcolour
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
LE1_NEU_PREIS Nydelslak beløb for plastdele LE1: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. LE1. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
LE2_NEU_PREIS Nydelslak beløb for plastdele LE2: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. LE2. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
LE3_NEU_PREIS Nydelslak beløb for plastdele LE3: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. LE3. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
LE4_NEU_PREIS Nydelslak beløb for plastdele LE4: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. LE4. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
REP_PREIS Reparationslak beløb for plastdele Li: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. Li. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
OBERFLAECHE_PREIS Overfladelak beløb for plastdele L: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. L. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
MATERIAL_KONSTANTE Lakgrundbeløb plastdele: Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
MATERIAL_KONSTANTE_MEHRFARB Lakgrundbeløb to-farve-tillæg: Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
PEARLCOLOR_AUFSCHLAG_PROZENT Pearlcolor tillæg %: %-delen af specialkode 03 = Pearlcolor tillæg på materialedelen. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
PEARLCOLOR_AUFSCHLAG_BETRAG Pearlcolor lak tillæg: Materialetillæg via specialkode 03. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
ZQ
Lakmaterialer indtastet via mut.kode "GM"
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
REP_ART Reparationsart: Forskellige reparationsarter der bliver brugt i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
LEDENR Ledenummer: Bliver brugt til at identificere reservedele og reparationer i autotaks/AutoGraf. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
FIXMATERIAL_BETRAG Aftalt lakmateriale via mutatinskode GM. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
FIXMATERIAL_MUT_MARK * = Manuel indtastning
ZR
Lakmaterialer metal
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
RAPPTYPECHAR Rapporttype: Viser hvilken rapporttype recorden hører til.
NEUTIELLACK_FLAECHE Nydelslak: Indeholder samlede antal kvadratmeter på ledenr. LE. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
NEUTIELLACK_PREIS Nydelslak beløb for metaldele: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. LE. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
REP_LACK_FLAECHE Reparationslak: Indeholder samlede antal kvadratmeter på ledenr. Li og Li1. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
REP_LACK_PREIS Reparationslak beløb for metaldele: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. Li og Li1. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
OBER_LACK_FLAECHE Overfladelak: Indeholder samlede antal kvadratmeter på ledenr. L. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
OBER_LACK_PREIS Overfladelak beløb for metaldele: Samlet lakmaterialebeløb for ledenumre med rep.art. L. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
MATERIAL_KONSTANTE Lakgrundbeløb metaldele: Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
MATERIAL_KONSTANTE_VORLACK Lakgrundbeløb metaldele ved forlakering (Y7): Systemværdien ændres af specialkode 84. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
MATERIAL_INDEX_PROZENT Materiale index %: %-delen til specialkode 51 = AT-lak (materiale index). Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
MATERIAL_INDEX_BETRAG Materiale index beløb: Beløbet til specialkode 51 = AT-lak (materiale index). Se evt. EILNP på www.autotaks.dk
MATERIALKOSTEN_TOTAL Lakmaterialebeløb i alt
FIXMATERIAL_TOTAL Aftalt lakmateriale beløb i alt
ZT
Rapport info/totaler
Nyt felt: restersolgttilvknr
Feltnavn Beskrivelse
SAGSNR Bruges til at kæde rapporten sammen med andre tabeller. Dette felt er unikt. Tabeller der kan kædes sammen via dette nr. er: Sag, Hist, Z3, Z4, Z5, Z8, Z9, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR og ZT.
GKDATO Godkendelsesdato: Datoen for H-rapportens godkendelse.
RESIALT Reservedele i alt: Feltet er excl. moms. Indeholder samlet beløb for reservedele (beregnede og aftalte beløb), incl. smådele samt evt. tillæg/fradrag.
DIVIALT Diverse i alt: Feltet er excl. moms.
ARBIALT Arbejdsløn i alt: Feltet er excl. moms. Indeholder samlet beløb for mekanisk/pladearbejde (beregnede og aftalte beløb) samt evt. tillæg/fradrag.
LAKIALT Lak i alt: Feltet er excl. moms. Indeholder samlet beløb for lakarbejdsløn og lakmaterialer (beregnede og aftalte beløb) samt evt. tillæg/fradrag.
REPIALT Reparationsomkostninger: Indeholder rapportens reparationsbeløb excl. moms. Evt. fradrag er IKKE fratrukket. Feltet er ikke udfyldt, hvis det er en SKAVU-rapport.
MOMSREPIALT Moms af reparationsomkostninger: Indeholder momsbeløbet af rapportens reparationsomkostninger. Feltet er ikke udfyldt, hvis det er en SKAVU-rapport.
REPBELOBINCLMOMS Reparations omkostninger incl. moms: Indeholder rapportens reparationsbeløb incl. moms. Evt. fradrag er IKKE fratrukket. Feltet er ikke udfyldt hvis det er en SKAVU-rapport.
RAPPIALT Rapport i alt excl. moms: Indeholder totalbeløb for hele rapporten excl. moms. Evt. fradrag (NFG, spec.kode 88 og andre) er fratrukket.
MOMSIALT Moms af rapport i alt: Indeholder momsbeløbet for rapport i alt.
RAPPIALTINCLMOMS Rapport i alt incl. moms: Indeholder totalbeløb for hele rapporten incl. moms. Evt. NFG-fradrag er fratrukket.
AELAKPRISIALT Lakarbejdsløn i alt. Indeholder samlet beløb for lakarbejdstider incl. starttider.
MATRLAKIALT Lakmaterialer i alt: Totalbeløb for lakmaterialer excl. moms.
AELAKIALT Lakarbejdsenheder i alt: Indeholder samlet antal AE for lak incl. starttider.
RUSTIALT Rustbeskyttelse i alt: Specialkode 70 og 72 i autotaks. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
SPOSIALT S-positioner i alt: Samlede S-positioner.
MILJORES Dette felt bruges IKKE i øjeblikket.
MILJOOMK Miljøomkostning: Specialkode 77. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
MILJOLAKMATR Miljøomkostninger af lakmaterialer: Specialkode 78. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
MILJOARB Miljøomkostninger af arbejdsløn: Specialkode 79. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
MILJOIALT Miljøomkostninger i alt: Samlede miljøomkostninger i alt.
FRADRAGTIDLIGSKADE Fradrag fra tidligere skade: Specialkode 95. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
FRADRAGTOTALBELOB Fradrag totalbeløb: Specialkode 88 eller 89. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
FRADRAGIALT Samlet fradrag: Indeholder samlet fradrag for NFG og specialkoderne 88, 89 eller 95. Se evt. EILNP på www.autotaks.dk.
NFGRES NFG reservedele: Samlet NFG-fradrag for reservedele. Beløbet fratrækkes i rapport i alt.
NFGLAK NFG lak: Samlet NFG-fradrag for lak. Beløbet fratrækkes i rapport i alt.
NFGIALT NFG samlet: Samlet NFG-fradrag for hele rapporten. Beløbet fratrækkes i rapport i alt.
AEIALT Arbejdsenheder i alt: Antal AE for mekanisk/pladearbejde excl. evt. tillæg/fradrag. (Indeholder ikke Lak AE.)
BNYVERST Nyværdierstatning: Beløb for nyværdierstatning.
BKONTERST Kontanterstatning: Beløb for kontanterstatning.
BGENOPB Rester for genopbygning: Aftalt beløb (rudera) ved salg af køretøjet til genopbygning.
BLOSERST Erstatning løsøre: Samlet beløb for løsøreerstatning.
SELVRISIKO Selvrisiko: Forsikringstagers egen andel af skadesbeløbet. Beløb angives i hele kroner. Fratrækkes rapport-total, incl. moms.
NRPLADER Nummerplader: Samlet beløb for køb af nummerplader.
SYNSGEBYR Synsgebyr: Samlet beløb for synsgebyr.
HANDELSVAERDI Handelsværdi: Køretøjets handelsværdi.
DELSYSTEM Delsystem: Blank = autotaks. SK = SKAVU.
TAKSERERFOR Blank felt - SKAL IKKE BRUGES
SKADEZONE Beskadiget område på bilen: 1=Front. 2=H.side for. 3=V.side for. 4=H. side midt. 5=V.side midt. 6=H. side bag. 7=V. side bag. 8=Bagparti. 9=Tag. B=Bagrude. F=Forrude. K=Kabine. M=Mek.dele. 0=Ov.alt. T=Tilbehør. U=Undervogn.
VKNR Værkstedsnummer. NB! Her vil kun stå et værkstedsnummer hvis det er selskabets egen rapport.
AARGANG Køretøjets årgang.
FABRIKAT Fabrikat: Kode for fabrikat. Husk der skal søges med eks. "blank1" for at søge fabrikat BMW.
MODEL Model: Kode for model.
UTKODE Undertype: Undertypekoder valgt på taksatorrapporten. Koderne står i en lang streng.
REPTYPE Specifikation af type: A=Landbrug. B=Bygning. D=Campingvogne. E=Entreprenør. G=Glas. I=Diverse. L=Lastbiler. M=Motorcykel. P=Personvogne. Ø=Løsøre.
MOMSAFERST Moms af erstatning: Oplysning om erstatningsbeløb er med/uden moms. Er kun udfyldt, hvis der er udfyldt i erstatningsbeløb . I = incl. moms. U = excl. moms.
TOLDSAG Toldsag: J/N for om skaden er en toldsag.
BESIGTDATO Besigtigelsesdato: Dato for hvornår skaden er besigtiget.
REPOVER65PCT Reparation over 65%: J/N for om skaden er over eller under 65%.
GENOPB Genopbygning: J/N for om skaden er en genopbygning.
TOTALSK Totalskade: J/N for om skaden er en totalskade.
AUTOTAKSVER Autotaks versionsnummer.
STELNR Køretøjets stelnummer. NB! Her vil kun stå et stelnummer, hvis det er selskabets egen rapport.
SKADEDATO Skadedato: Dato for skadesdatoen på køretøjet.
MOMSBEREGNING Moms beregning: " " = Moms med gældende %-sats. "I" = Beløb er incl. moms. "U" = Beløb er excl. moms.
NYTAKS Blank felt - SKAL IKKE BRUGES
SKADETYPE Specifikation af skadestype: 1. Kollision. 2. Tyveri. 3. Tyveriforsøg. 4. Hærværk. 5. Glasskade. 6. Nedfald. 7. Brand. 8. Kortslutning. 9. Totalforsvundet. 10 Fri tekst.
REGNR Køretøjets registreringsnummer: Alm. nummerplader skrives venstrestillet i feltet. Ønskenummerplader skal editeres, som de ønskes udskrevet/er lagret i forsikringsselskabet.
NRPLADETYPE Nummerplade-type: H = Hvid. G = Gul. B = Blå. P = Prøve.
KM Køretøjets kilometerantal.
TILSTAND Køretøjets tilstand: G = God. M = Middel. U = Under middel.
ANDRESKADER Andre skader: Markering J/N for om der er andre skader på køretøjet.
STELNRGENIHUG Stelnummer genihugges: Markering J/N for om stelnummer er blevet genihugget.
INTVK Integrationsværksted: " " = ikke integration. <> " " = Integration, (eks. A = DAF, J = ADP).
FORHFOR Forhandlerforening: Kode for om værksted er forhandlerværksted eller ej. Koden er den samme som fabrikatet.
TIMEPRIS Betalte timepris på værkstedet.
UVKODE Udstyrsvarianter: 2 karakters kode for køretøjets udstyr eks. tonede ruder, motorstørrelse mm.
SKADEKODE Skadekode: Supplerende kode til beskrivelse/definition af skadetype (selskabsindividuel brug). Koder aftales med F&P.
VKPOSTNR Værksted-postnummer: Information om værkstedets postnummer.
KORETOJTYPE Køretøjstype: Blank = Personbil. 2 = MPV. 4 = 4-hjulstrækker/offroader. 5 = Varebil/pickup. 6 = Lille lastbil indtil 7,5 ton.
FANTOMFABMODEL Fantom-Fabrikat-Model: Her står, hvilken fabrikat/model i autotaks bildatabasen, der er taget udgangspunkt i for beregningen.
TAKSERFORM Takseringsmetode: 1=Besigtiget-ingen foto. 2=Besigtiget+fototaksering. 3=U-besigtiget+fototaksering. 4=U-Besigtiget-ingen fotos. 5=Stikprøvebesigtigelse. 6=Besigtigelse for center. 7=Fototakseret fra fotocenter. Øvrige koder er selskabsafhængige.
RESDELE_BM_INDTASTET Reservedelspris brugte dele: Samlede indtastede reservedelspriser på brugte dele.
RESDELE_CM_INDTASTET Reservedelspris alternative dele: Samlede indtastede reservedelspriser på alternative dele
RESDELE_BM_SYSTEMPRIS Reservedels-systempris brugte dele: Viser autotaks systemets samlede reservedelspris for tilsvarende BM-muterede dele.
RESDELE_CM_SYSTEMPRIS Reservedels-systempris alternative dele: Viser autotaks systemets samlede reservedelspris for tilsvarende CM-muterede dele.
RESDELE_BM_CM_INDTASTET Reservedelspris brugte og alternative dele: Samlede indtastede reservedelspriser på brugte (BM) og alternative (CM) dele
RESDELE_BM_CM_SYSTEMPRIS Reservedels-systempris brugte og alternative dele: Viser autotaks systemets samlede reservedelspris for tilsvarende BM-/CM-muterede dele.
VKTILBUD Integrationsrapport: J = integrationsrapport.
RUDERA Rester for totalskader: Aftalt beløb (rudera) ved salg af køretøjets dele som totalskade.
KONTROLBESIGT Kontrolbesigtigelse: J/N for om taksatorrapporten er udtrukket til kontrolbesigtigelse.
STRAKSAFREGNING Straksafregning: J/N for om rapporten er beregnet som straksafregning. Der tages højde for grænseværdi selskabsregistret.
RESTERSOLGTTILVKNR

Rester solgt til: Viser værkstedsnummer på køber af rester. Hvis køber ikke har et værkstedsnummer vises 00000.
NB! Feltet er kun udfyldt, hvis det er selskabets egen rapport.

Ingen resultater fundet
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.